Клиниката по Образна диагностика в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е мултидисциплинарна, като покрива с дейността си пълния ред от образно-диагностични изследвания. Клиниката е оборудвана със съвременна апаратура, включваща различни модалности – конвенционални рентгенови апарати, остеоденситометър, ултразвукови апарати, окомплектовани с трансдюсери за коремни органи, меки тъкани, млечни жлези, ендоректална и ендовагинална ехография, приставки за провеждане на биопсии под ехографски контрол, устройство за сливане на образите от различни модалности при провеждане на биопсии и минимално-инвазивни интервенции, дигитален мамограф с възможност за стереотаксична биопсия, 64-детекторен компютърен томограф и 3Т и 1,5Т магнитно-резонансни апарати. За целите на спешната диагностика и изследване на тежко-болни пациенти и асистенция в операционен блок, разполагаме с дигитални мобилни апарати и С-рамена от висок клас. Неизменна част от оборудването представляват пакетите от продукти Изкуствен Интелект, които позволяват допълнителна обработка на образите и количествен и качествен анализ.

Философията на работещите в Клиниката по Образна Диагностика в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е ориентирана изцяло към пациента. Ние възприемаме грижата за пациента като наша основна задача, като всяко проведено изследване се интерпретира от специалист образен диагностик, а резултатите се обсъждат съвместно с пациента. Наша цел е всеки пациент да напусне клиниката с готов резултат или проведена консултация, когато това е необходимо. Лекарите образни-диагностици са членове на различните мултидисциплинарни комисии по специалности, което е част от политиката на Аджибадем Ситли Клиник УМБАЛ Токуда за холистичен подход, основан на медицина на доказателствата.

Всички изследвания, проведени в Клиниката по Образна диагностика в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда се обработват, разпространяват и архивират с помощта на PACS система, която позволява непрекъснат достъп до предходни изследвания и провеждане на сравнителна оценка. Организацията на съхраняване на образите и резултатите се базира на принципа на така нареченото "пациентско досие", което съдържа и цялата налична информация от проведени в Клиниката или предоставени за консултация образи.

 

За повече информация можете да се свържете с Клиника по Образна диагностика на тел: 02/403 47 89 и 02/403 41 80.

Записване на час за образно-диагностични изследвания по НЗОК

 

Video Gallery

picture

Пусни видео

02 "Разчитай на нас на всяка стъпка" - проф. д-р Галина Кирова, Клиника по Образна диагностика

Видеото е част от поредицата на УМБАЛ Токуда „Пътеводител на пациентите с онкологични заболявания“, в която ви запознаваме със специалистите, необходими по пътя на диагностицирането и лечението на злокачествени заболявания. В него ви запознаваме с първия етап в диагностицирането на ракови заболявания, както и с методите за проследяване в хода на лечение.