Образна диагностика

Образни изследвания за деца

Специалистите от Клиника по Образна диагностика са част от мултидисциплинарния екип на Многопрофилен детски център Токуда. Всяко специализирано изследване се обсъжда с педиатъра на Вашето дете и при нужда се провежда съвместно с него.

В Клиниката се извършва широка гама от специфични за децата образни изследвания, като алгоритмите и протоколите са съобразени с детската патология и потенциално вредните ефекти на изследванията, основани на йонизиращо лъчение. Всички протоколи са базирани на препоръките на кампанията Image Gently и AAPM, като са изготвени съвместно с медицински физик-експерт. Клиниката е сертифицирана от инициативата на Европейската Асоциация по Радиология Eurosafe Imaging Star за оценка на качеството на клиничната работа във връзка с радиационната защита на персонала и пациентите.

 Видове образни изследвания:

      1. Профилактични изследвания за аномалии на отделителната система

      2. Ултразвукови изследвания на всички части на тялото

      3. Рентгенови изследвания:

  • Всички видове рентгенографии
  • Бариево изследване на стомаха и червата
  • Микционна цисто-уретеро-пиелография

 

     4. Магнитно-резонансни изследвания:

  • Магнитно-резонансни изследвания на мозък
  • Магнитно-резонансно изследване на мускуло-скелетна система (кости, стави, меки тъкани, мускули)
  • Магнитно-резонансна ангиография
  • Мултипараметрично МР изследване на отделителната система
  • Мултипараметрично изследване на черен дроб и жлъчна система
  • Магнитно-резонансно изследване на червата

 

     5. Компютър-томографски изследвания

Клиниката има добре изграден алгоритъм за подготовка и провеждане на образните изследвания в условията на анестезия, когато това се налага.

                Лекари:

Нашите лекари и рентгенови лаборанти знаят, че детето не е умален възрастен и притежават умения за комуникация както с детето и родителите, така и с насочващите лекари. При нужда от допълнителна информация за начина на протичане на образното изследване, за ползата и евентуалните странични реакции, както и предварителната подготовка, може да се обърнете към нашия екип. За целта е нужно да представите всички документи от медицинското досие на детето, както и клиничния въпрос, който трябва да се уточни.

За записване на консултация или провеждане на изследване, обърнете се към регистратура "Образна диагностика" на телефони:

02 403 49 20; 02 403 47 89; 02 403 41 80

Галерия