Научна и учебна дейност

Болница Токуда е призната от Министерство на образованието и науката за Научна организация от месец юли 2013 година

От ноември 2013 година със заповед на изпълнителния директор д-р Явор Дренски е създаден Научен съвет. Ръководството на Научния съвет е в следния състав:

 • Чл.кор. Проф. Д-р Николай Цанков, дмн - Председател
 • Проф. Д-р Симеон Стойнов, дмн - Заместник-председател
 • Проф. Д-р Милена Станева, дм - Научен секретар

 

Болница Токуда е призната от Министерство на образованието и науката за Научна организация от месец юли 2013 година

 • Сърдено-съдова хирургия
 • Обща хирургия
 • Неврология
 • Ангиология
 • Неврохирургия
 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Медицинска радиология и рентгенология
 • Дерматология и венерология