Научна и учебна дейност

Продължаващо обучение тематични курсове и индивидуално обучение 

 

Програма за продължаващо обучение - тематични курсове и индивидуално обучение през 2024 г.

 

За участие в курсовете за следдипломно и продължаващо обучение в АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ Токуда за 2024 г. се подава заявка по приложения образец с попълнени всички данни. След одобряване на заявката от страна на болницата, се изпраща писмо до лицето, подало заявката за потвърждаване на участието. Заявки за всеки курс се приемат най-късно до 3 седмици преди датата на провеждане на курса.

ЗАЯВКА за участие в тематични курсове за продължаващо обучение

 АДРЕС ЗА ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:

Дирекция „Научна и учебна дейност“

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ ЕАД

Бул. „Никола Вапцаров” 51Б, 1407 София

Тел. 02/ 403-42-21, 403-42-28

Zlatka.ROMANSKA@acibademcityclinic.bg

Pavlina.STANCHEVA@acibademcityclinic.bg 

 

Болница Токуда е призната от Министерство на образованието и науката за Научна организация от месец юли 2013 година

От ноември 2013 година със заповед на изпълнителния директор д-р Явор Дренски е създаден Научен съвет. Ръководството на Научния съвет е в следния състав:

 • Чл.кор. Проф. Д-р Николай Цанков, дмн - Председател
 • Проф. Д-р Симеон Стойнов, дмн - Заместник-председател
 • Проф. Д-р Милена Станева, дм - Научен секретар

 

Болница Токуда е призната от Министерство на образованието и науката за Научна организация от месец юли 2013 година

 • Сърдено-съдова хирургия
 • Обща хирургия
 • Неврология
 • Ангиология
 • Неврохирургия
 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Медицинска радиология и рентгенология
 • Дерматология и венерология