Телефонен указател

 • Информация

  02/403 4900

 • Неотложно звено – Регистратура

  02/403 4112

 • Неотложно звено – Шокова зала

  02/403 4150 и 02/403 4444

 • Централа

  02/403 4000

 • Централна регистратура

  02/403 4901, 02/403 4902, 02/403 4903, 02/403 4904, 02/403 4905

Локална регистратура

 • Акушерство и гинекология

  02/403 4928

 • Ангиология

  02/403 4911 и 02/ 403 4102

 • Вътрешно отделение

  02/403 4917 и 02/403 4950

 • Дентална медицина

  02/403 4306

 • Дерматология и венерология

  02/403 4933

 • Кардиология

  02/403 4912 и 02/403 4116

 • Кардиохирургия

  02/403 4912 и 02/403 4116

 • Клинична лаборатория

  02/403 4196

 • Клинична микробиология

  02/403 4414

 • Клинична патология

  02/403 4096

 • Лаборатория по трансфузионна хематология

  02/403 4404

 • Лечение на болката

  02/403 4910

 • Лицево-челюстна и пластична хирургия

  02/403 4911

 • Неврология

  02/403 4911

 • Неврохирургия

  02/403 4911

 • Неонатология

  02/403 4928

 • Неотложно звено

  02/403 4112

 • Образна диагностика

  02/403 4920

 • Обща хирургия

  02/403 4918

 • Ортопедия и травматология

  02/403 4918

 • Офталмология

  02/403 4458

 • Педиатрия

  02/403 4948

 • Превантивна медицина

  02/403 4933

 • Съдова хирургия

  02/403 4918

 • Урология

  02/403 4910

 • Уши Нос Гърло

  02/403 4932

 • Физикална терапия и рехабилитация

  02/403 4925

 • Център за хирургия на гърда

  02/403 4918