Телефонен указател

 • Информация

  02/403 4900

 • Неотложно звено – Регистратура

  02/403 4112

 • Неотложно звено – Шокова зала

  02/403 4150 и 02/403 4444

 • Централа

  02/403 4000

 • Централна регистратура

  02/403 4901, 02/403 4902, 02/403 4903, 02/403 4904, 02/403 4905

Локална регистратура

 • Акушерство и гинекология

  02/403 4928

 • Ангиология

  02/403 4911 

 • Вътрешно отделение

  02/403 4917 и 02/403 4950

 • Дентална медицина

  02/403 4306

 • Дерматология и венерология

  02/403 4933

 • Кардиология

  02/403 4912 и 02/403 4415

 • Кардиохирургия

  02/403 4912 и 02/403 4116

 • Клинична лаборатория

  02/403 4924

 • Клинична микробиология

  02/403 4414

 • Клинична патология

  02/403 4096

 • Лаборатория по трансфузионна хематология

  02/403 4404

 • Лицево-челюстна и пластична хирургия

  02/403 4911

 • Лъчетерапия и радиохирургия

  02/403 4925 и 02/403 4156

 • Неврология

  02/403 4911

 • Неврохирургия

  02/403 4911

 • Неонатология

  02/403 4928

 • Неотложно звено

  02/403 4112

 • Нуклеарна медицина

  02/413 7602

 • Образна диагностика

  02/403 4920 ; 02/403 4182 и 02/403 4789

 • Обща хирургия

  02/403 4918

 • Ортопедия и травматология

  02/403 4918

 • Офталмология

  02/403 4458

 • Педиатрия

  02/403 4948

 • Превантивна медицина

  02/403 4933

 • Съдова хирургия

  02/403 4918

 • Урология

  02/403 4910

 • Уши Нос Гърло

  02/403 4932

 • Физикална терапия и рехабилитация

  02/403 4925

 • Център за асистирана репродукция

  02/403 4245