Спешна помощ

Спешното звено на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е със статут на спешно отделение с първо ниво на компетентност. Функционира 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Отделението е разположено на първия етаж с непосредствен достъп за транспортни средства и възможности за комуникация с всички болнични диагностични и терапевтични структури, с възможност за директна комуникация с Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение.

Спешно отделение се ръководи от д-р Първолета Кръстева - със специалност по спешна медицина и ст.м.с. М. Коджабашева с квалификация по управление на здравни грижи. В Спешно отделение работят общо 19 лекари - 7 с призната специалност и 12 без специалност, както и 18 сестри и 4 санитари. Разполага с оборудвана зала с 6 поста за прегледи и спешна терапия, от които 2 реанимационни поста.

Събота, неделя и в часовия интервал от 19:30 до 07:30 ч на територията на Спешно отделение функционира дежурен педиатричен кабинет.

Спешното отделение разполага с оборудвани линейки за високоспециализиран реанимационен междуболничен транспорт.

 

Спешното отделение към Болница Токуда разполага с:

 • Висококвалифициран екип от медицински специалисти осигурява 24-часова неотложна помощ във всички области на медицината.
 • Съвременно оборудване на "Шокова зала" и стая за интензивно лечение
 • Възможност за междуболничен транспорт на болни в тежко състояние

Неотложна медицинска помощ 24ч в денонощието

Дейности в Спешно отделение

Основни дейности на Спешно отделение в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда:

 • Медицински триаж
 • Диагностика, стабилизация, лечение и консултация със специалисти на спешни пациенти
 • Прием на спешни пациенти за болнично лечение след консултация и преценка от консултант-специалист

Допълнителни дейности на Спешно отделение в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда:

 • Диагностика, лечение и консултации на пациенти, непокриващи критериите за спешност, но потърсили медицинска помощ в Спешно отделение
 • Извършване на назначени манипулации от външни лекари
 • Междуболничен високоспециализиран медицински транспорт.

Обслужване на пациентите

Пациентите се насочват към Спешно отделение с екипи и медицински транспорт на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) или се самонасочват и пристигат със собствен или друг вид транспорт.

Не е необходимо пациентите да се обаждат предварително на телефоните 02/403 4112 или на телефон 02/403 4150 преди да посетят Спешно отделение. За преглед в Спешно отделение не е необходимо записване на час. Тези телефони се използват за допълнителна информация.

При постъпване в Спешно отделение пациентите трябва се регистрират на регистратура Спешно отделение. След медицинския триаж се преценява дали състоянието на пациента е спешно и редът на извършване на прегледи и манипулации се определя според триажната категория (степента на спешност).

Спешен пациент е всеки, при който е налично спешно състояние!

Спешно състояние е всяка остра или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, увреждане или друго състояние или обстоятелство, също и усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични и функционални увреждания в жизненоважни функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни медицински  действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на пациенти.

Животозастрашаващи състояния и ситуации, изискващи спешна медицинска помощ са:

 • Всички състояния, свързани с нарушаване на съзнанието
 • Състояния с нарушения в дишането
 • Състояния с обилни кръвоизливи
 • Състояния с гърчове
 • Злополуки, политравми
 • Състояния с остра болка в гърдите и/или корема и нестабилни хемодинамични показатели
 • Започващо раждане или аборт

Медицинският триаж е процес на разпределение (сортировка) на пациентите, чрез определяне на медицинския приоритет, в зависимост от степента на спешност. Той се базира на обективни показатели - оценка на ниво на съзнание, артериално налягане, пулс, кислородна сатурация, наличие на кървене и др. Медицинският триаж се извършва от медицинска сестра или лекар.

В България има определени три триажни категории:

 1. Критичен спешен пациент (код червено) - обслужва се веднага с приоритет
 2. Нестабилен/потенциално нестабилен пациент (код жълто) - пациентът се обслужва до 30 мин.
 3. Стабилен спешен пациент (код зелено) - пациентът се обслужва до 120 мин. Всички пациенти с назначени манипулации са в тази група и трябва да изчакат, колкото е необходимо.


Пациентите се обслужват в залата на Спешно отделение не по реда на пристигане, а спрямо триажната категория, в която попадат.