Информация за пациента

Тук ще намерите информация как да се ориентирате в болницата при първото си посещение, как да се запишете за преглед, как става приемът в болницата и как се покриват разходите за медицински услуги. Също така ще откриете всички телефони за връзка с отделенията и информация за допълнителните услуги.

Ценоразпис

Ценоразписи Лабораторни изследвания, вкл. Пакетни услуги 


 

Всички пациенти, на които са назначени образни диагностични процедури с електронни направления по НЗОК, трябва да предварително да запишат час за съответния вид образно изследване по следния график на следните телефони: 02/403 47 89 и 02/403 41 80:

Компютърна томография  

понеделник, вторник, сряда и четвъртък - от 8:00-10:00 ч

понеделник и вторник - от 16:00-18:00 ч.

Магнитно-резонансен томограф

понеделник, вторник, сряда и четвъртък - от 8:00-13:00 ч.

понеделник и вторник - от 13:30 - 18:30 ч.

Ултразвуковото изследване (ехография) на корем за възрастни

понеделник, вторник и четвъртък - от 13:30-18:30 ч.

сряда - от 08:00-13:00 ч. и от 13:30-18:30 ч.

Ултразвуковото изследване (ехография) на гърди за възрастни и мамографии 

понеделник - от 08:00-13:00 ч. и 13:30-18:30 ч.

вторник и четвъртък - от 08:00-13:00 ч.

Ултразвуковото изследване (ехография) за деца (0-18 г.)

вторник - от 08:00-13:00 ч.

Рентгенографии 

понеделник, вторник, сряда и четвъртък - 08:00-13:00ч. и от 13:30-18:30 ч.

Няма да се извършват рентгеноскопични изследвания с талони на НЗОК.


 

 

При първото Ви посещение на Информационното бюро можете да зададете въпросите си и да Ви информират за комплексните медицински услуги.

На Информация ще бъдете регистриран в болничната ни информационна система, където ще бъде съхранявана цялата Ви медицинска информация. .

От Информация Вие ще бъдете насочени към съответната локална регистратура, на която ще получите пълна информация за възможностите да Ви бъде извършен преглед, датата и часа на провеждането му. Там ще отговорят на всички Ваши допълнителни въпроси.

За Ваше удобство дата и час за преглед могат да бъдат записани предварително всеки ден (включително празници и почивни дни) от 7:30 до 20:00 часа, след позвъняване на тел: 02/ 403 4000.

Ако след извършения Ви преглед бъдете насочени за допълнителни изследвания и консултации, те могат да бъдат направени в пълен обем в Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда. За целта директно се отправете към съответната локална регистратура.

 

Поради изключителната натовареност на нашия Диагностично-консултативен център Ви препоръчваме да се осведомите предварително по телефона за възможните дати и часове на желаните от Вас преглед/прегледи и/или изследване/изследвания.

Можете да запишете час на тел. 02/403 4000 както в работните, така и в неработните дни от 07.30 - 20.00 ч. 

Ако след извършения Ви преглед бъдете насочени за допълнителни изследвания и консултации, те могат да бъдат направени в пълен обем в Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда. За целта директно се отправете към съответната локална регистратура.

 

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е модерно лечебно заведение, в което основен приоритет е опазването на здравето и достойноството на пациентите.

При предоставянето на здравна помощ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда следва принципи, в които пациентите са в центъра на обслужването:

  • Пациентът е личност със своите нужди и интереси.
  • По време на болничния престой той трябва да запази своето самочувствие и достойнство.
  • От решаващо значение е заболяванията или склонността към заболявания да бъдат открити в най-ранен стадий, когато лечението е максимално успешно.
  • Изследванията и лечебните процедури са щадящи за пациента.
  • Времето на пациента и на лекаря е ценно.

Здравноосигурени пациенти:

Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда и Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда имат договор с Националната здравноосигурителна каса. Съгласно българското законодателство всички задължително здравноосигурени лица имат свободен достъп до нашата болница. Пациентите не заплащат за лечебната дейност, която Националната здравноосигурителна каса покрива, освен потребителската такса за престой в болницата. Всички допълнителни услуги (напр. избор на лекар и/или екип за лечение, самостоятелна стая и удобства, медикаменти и консумативи, които не се заплащат от НЗОК), се заплащат от пациента по ценовата листа на болницата. Вие ще бъдете предупредени и Вашето съгласие ще бъде потърсено своевременно, ако се наложи доплащане.

Пациенти, които сами заплащат за лечението си:

Когато сте неосигурен или нямате направление за извършване на консултация, изследвания и лечение, Вие заплащате по ценоразписа на ДКЦ и болницата. При приемане след първичния клиничен преглед Вие ще получите информация за стойността на необходимото лечение чрез първична план-сметка, която се попълва в приемния кабинет. Предварително се заплаща стойността на медицинския пакет, избора на лекуващ екип и някои консумативи, които ще бъдат използвани за Вашето лечение. Ако по време на престоя Ви се налагат допълнителни манипулации и консумативи, Вие ще бъдете уведомени за тях и за промяната в крайната сума.

Пациенти, които са допълнително здравноосигурени:

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда има договори с редица здравноосигурителни фондове. Съгласно тези споразумения Вашите разходи ще бъдат покрити от съответния здравен фонд.

Кредит за лечение „Токуда Пациент”:

Ако не разполагате с финансовата възможност да покриете разходите си за престоя в болницата, на Ваше разположение са кредитните консултанти на „Токуда Банк”. Офисът на банката е в централното фоайе.

Кредитите “Токуда Пациент” се отпускат за заплащане на медицински разходи към УМБАЛ Токуда. Размерът на кредита е до 15 000 лева и се предоставя за срок от 2 до 7 години. Предвиден е гратисен период от 3 месеца. Годишната лихва е 12%. За повече информация се обърнете към клона на „Токуда Банк” в централното фоайе на болницата. Повече информация можете да получите и на тел: +35924034957.

Договори с фондове

Всички клиники и отделения разполагат с модерни болнични стаи, които са оборудвани с мисъл за максимално удобство за пациентите и прострор на действие на лекарите. Според възможностите и желанието си можете да бъдете настанени в стая „Лукс”, VIP-стая или стая с четири легла.

Всяка болнична стая е снабдена с централна климатизация, с възможност за индивидуално регулиране на температурата, със система за контакт с дежурния медицински персонал, възможност за кислородолечение, вакуумна система, специално конструирано болнично легло.

Леглата са многофункционални и се управляват с дистанционен пулт. Всяка стая е снабдена със система за сигнализация и постоянна връзка с дежурния медицински екип.

Стаите в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда са 3 вида:
- стая с 4 легла – ползването на легло в такава стая влиза в стойността на клиничната пътека и за нея пациентът не доплаща;
- „ВИП” стая – единична стая, за която пациентът предварително заявява своя избор и доплаща стойността й на Централна регистратура;
- „Лукс” стая - единична стая, за която пациентът предварително заявява своя избор и доплаща стойността й на Централна регистратура.

"Лукс” стаите в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда са създадени с идеята за максимален комфорт на пациента, те са просторни и функционални по отношение на грижата за болния.

В стаята има телевизор, телефон. Обособен е удобен кът, където да настаните Вашите гости по време на посещение.


Стаята има изграден мини-кухненски бокс, където можете да подгреете храна и напитки, внесени отвън. Боксът се състои от печка с керамичен плот, малък хладилник, мивка, както и необходимият кухненски сервиз. 


Специално внимание при изграждането на болницата е отделено на банята и тоалетната. При изграждането на болницата санитарните помещения са създадени с максимален комфорт за пациента.

 

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия по следните клинични пътеки:

Клинични пътеки - 2023 - 2025 г.

 

Предоставяне на медицинска помощ на граждани от други държави членки на Европейския съюз

За всеки гражданин, осигурен в държава членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, който се нуждае от спешна и неотложна медицинска помощ в България (т.е. всяка помощ, която лекарят прецени, че в зависимост от здравословното състояние и продължителността на престоя на гражданина, не може да се отложи до планираното му завръщане в страната, в която живее), са валидни разпоредбите на българското здравноосигурително законодателство.

Когато се ползвате от правата на задължителното здравно осигуряване, трябва да се обръщате само към лечебни заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса.

Ако Вие сте гражданин, осигурен в държава членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, и желаете да упражните правото си на медицинска помощ в Аджибадем Сити Клиник, съгласно обхвата на сключения договор с НЗОК е необходимо да представите:

  • Валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от компетентна институция на Вашата държава, която удостоверява здравноосигурителните Ви или здравни права. По изключение това може да бъде доказано и с Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (издадено от същата институция).
  • Валиден документ за самоличност.
  • Необходимо е да удостоверите, че не пребивавате в България с цел лечение. Ще Ви бъде предоставена декларация по образец, която следва лично да подпишете.

Политика за защита на личните данни

Общият регламент за защита на личните данни (ОРЗД) започва да се прилага от 25 май 2018г. и регламентира защитата на личните данни на субектите на данни в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Всяка компания трябва да предприеме необходимите мерки за защита на правата и свободите на физическите лица, за да гарантира неприкосновеността на личния им живот. За да научите повече за това как са защитени Вашите лични данни, можете да изберете съответното поле от страничното меню.