Клинична лаборатория

Изследвания

Лабораторията работи с НЗОК, частни здравноосигурителни фондове и корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платен прием.

Малки деца и бебета също могат да бъдат изследвани в Клинична лаборатория, тъй като апаратурата в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда дава възможност за извършване на голям брой анализи от малки обеми кръв.

Висококвалифицираният екип на Клинична лаборатория консултира безплатно пациентите при назначаването на изследвания и интерпретацията на получените резултати.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.

Тук се изследва нов туморен маркер за рак на яйчника.
Гамата от предлагани изследвания се актуализира постоянно. 

Пакетни услуги Цена в лв.
Оценка функцията на щитовидната жлеза- основен пакет
Изследвания: TSH, fТ4, Anti-TPO
55,00
Оценка функцията на щитовидната жлеза- разширен пакет
Изследвания: TSH, fТ4, fT3, Anti-TPO, Anti-TG, TSH-рецепторни антитела
125,00
Оценка на яйчникова функция- основен пакет
Изследвания: LH, FSH, Estradiol, Prolactin
70,00
Оценка на яйчникова функция- разширен пакет
Изследвания: LH, FSH, Estradiol, Prolactin, Testosteron, AMH
130,00
Пакет профилактични лабораторни изследвания жени- основен
Изследвания: ПКК, кръвна захар, креатинин, пикочна киселина, липиден профил, АЛАТ, ГГТ, CRP, TSH, урина - общо химично изследване и седимент
70,00
Пакет профилактични лабораторни изследвания жени- разширен
Изследвания: ПКК, кръвна захар, гликиран хемоглобин, креатинин, пикочна киселина, липиден профил, АЛАТ, АСАТ, ГГТ, АФ, общ билирубин, калий, натрий, серумно желязо, общ калций, магнезий, фосфат, TSH, 25ОН-витамин Д, урина-общо химично изследване и седимент
140,00
Пакет профилактични лабораторни изследвания мъже- основен
Изследвания: ПКК, кръвна захар, креатинин, пикочна киселина, липиден профил, АЛАТ, ГГТ, CRP, общ  PSA, урина - общо химично изследване и седимент
70,00
Пакет профилактични лабораторни изследвания мъже- разширен
Изследвания: ПКК, кръвна захар, гликиран хемоглобин, креатинин, пикочна киселина, липиден профил, АЛАТ, АСАТ, ГГТ, АФ, общ билирубин, калий, натрий, TSH, 25ОН-витамин Д, тестостерон, общ PSA, урина- общо химично изследване и седимент
155,00
Пакет Диагностика на анемичен синдром
Изследвания: ПКК, морфология на еритроцити,  серумно желязо, ТЖСК, феритин, фолиева киселина, Витамин В12
90,00
Пакет Диагностика на метаболитен синдром
Изследвания: Липиден профил, пикочна киселина, глюкоза и инсулин на гладно с изчисляване на НОМА индекс
45,00
Пакет Диабет
Изследвания: Глюкоза, инсулин, гликиран хемоглобин, микроалбуминурия
50,00
Пакет Остеопороза
Изследвания: b-CrossLaps, Остеокалцин, PTH, 25ОН-витамин D, алкална фосфатаза, общ калций, неорганичен фосфат
120,00
Пакет Бъбречна функция
Изследвания: ПКК, урея, креатинин, пикочна киселина, урина-  общо химично изследване и седимент
25,00
Пакет Чернодробна функция
Изследвания: ПКК, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, алкална фосфатаза, билирубин, албумин, протромбиново време, фибриноген, урина - общо химично изследване и седимент
45,00
Пакет Сърдечна функция
Изследвания: ПКК, hsTroponin, NT-proBNP, калий, натрий, магнезий, hsCRP, липиден профил, пикочна киселина, креатинин
120,00
Пакет Артериална хипертония
Изследвания: ПКК, липиден профил, пикочна киселина, калий, натрий, магнезий, микроалбуминурия
50,00
Пакет Диагностика на Хепатити
Изследвания: ПКК, билирубин-общ и директен, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Anti-HAV Ig M, HBsAg, anti-HCV
85,00
Инфекциозна мононуклеоза - основен пакет
Изследвания: ПКК, ДКК, CRP, EBV VCA IgM
45,00
Инфекциозна мононуклеоза - разширен пакет
Изследвания: ПКК, ДКК, CRP, EBV VCA IgM, EBV VCA IgG, EBV EBNA IgG
85,00
ХематологияЦена в лв.
ПКК с автоматично диференциално броене8,00
Диференциално броене на левкоцити - микроскопски7,40
Морфология на еритроцитите - микроскопски7,40
Ретикулоцити (Rt) - автоматично броене7,40
СУЕ4,70
СУЕ- Панченко4,70
Тромбоцити - оптично определяне в епруветка Тромбоекзакт12,00
Метхемоглобин17,00
Кръвно-газов анализЦена в лв.
Кръвно-газов анализ – артериален20,00
Кръвно-газов анализ – венозен20,00
Кръвно-газов анализ – капилярен20,00
Клинична химияЦена в лв.
Гликиран хемоглобин -Нb A1C(%)16,00
Глюкоза4,50
Креатинин 4,50
Урея4,50
Пикочна киселина4,50
Общ белтък4,50
Албумин4,50
Билирубин-общ4,50
Билирубин-директен4,50
Холестерол4,50
HDL- холестерол8,00
LDL-холестерол7,50
Триглицериди4,50
Липиден профил17,00
АПО-А I26,00
АПО-В10018,00
Липопротеин (а)26,00
Лактат9,00
Амоняк19,00
АСАТ4,50
АЛАТ4,50
ГГТ4,50
АФ4,50
ЛДХ4,50
КК4,50
КК-МВ7,50
алфа-Амилаза8,00
a-Амилаза, панкреатична8,00
Липаза7,50
Холинестереза14,00
Глюкозо-6-фосфатдехидрогеназа34,00
Жлъчни киселини, серум на гладно 40,00
Аминокиселинен профил, Серум48,00
Аденозин-дезаминаза в серум или пунктат42,00
Ангиотензин конвертаза (АСЕ)45,00
Бикарбонати7,00
Лизозим 90,00
Осмоларитет серум, изчислен 14,00
Електролити и микроелементиЦена в лв.
Натрий (Na) и Калий (K) комплексно8,40
Натрий5,30
Калий5,30
Хлориди4,70
Калций, общ 4,70
Калций, йонизиран калций (iCa++)6,80
Магнезий (Mg)4,70
Магнезий в еритроцити137,00
Неорганичен фосфат5,80
Желязо (Fe)6,80
ТЖСК9,50
Мед24,00
Цинк27,00
Цинк в еритроцити90,00
Селен75,00
Сяра164,00
Олово43,00
Живак (Hg)90,00
Арсен75,00
Алуминий48,00
Кръвосъсирване- скринингЦена в лв.
Време кървене3,70
Протромбиново време (INR)4,70
АПТТ4,70
Фибриноген7,90
Тромбиново време8,90
D-димер- количествено22,00
FDP- фибрин деградационни продукти-полуколичествено22,00
Тромботест12,00
Кръвосъсирване-специализирани изследванияЦена в лв.
Anti-Xa при терапия с LMWH34,00
Anti-Xa при терапия с Apixaban (Eliquis)34,00
Anti-Xa при терапия с Rivaroxaban (Xarelto)34,00
Anti-Xa при терапия с Edoxaban34,00
Anti-Xa при терапия с UFH34,00
Антитромбин ІІІ29,00
Протеин С/PrC/37,00
Свободен Протеин S / Free PrS /41,00
Лупус антикоагулант34,00
C1-естеразен инхибитор, % активност34,00
C1-естеразен инхибитор, Антиген54,00
Фактор V активност27,00
Фактор V Leiden PCR46,00
Протромбин Мутация G20210A46,00
Мутация MTHFR (A1298C + C677T)51,00
Мутация PAI-1 4G/5G46,00
Фактор ХІІІ, мутация V34L 46,00
Пакетна услуга - Генетични маркери за тромбофилии168,00
Фактор фон Вилебранд, активност100,00
Фактор фон Вилебранд, антиген49,00
Тромбоцитна активност при лечение с Aspirin (ASPI test)36,00
Тромбоцитна активност при лечение с клопидогрел (Plavix) или (Antistenocardin) - ADP test36,00
ACE (I/D)60,00
Фактор V R2 (c4070A>G)45,00
MTRR (66A>G)60,00
Разширен панел "Кръвосъсирване и фибринолиза"350,00
Разширен панел "Кръвосъсирване и витамини"350,00
Разширен панел "Кръвосъсирване, фибринолиза и витамини"460,00
Функционални тестовеЦена в лв.
Кр.захар. Профил-3 кратен8,40
Кр.захар. Профил-4 кратен9,50
Кр.захар. профил-разширен (6 кратен)17,00
ОГТТ8,40
ОГТТ с инсулинови нива66,00
Инсулин-трикратно определяне след ОГТТ62,00
HOMA Index29,00
Креатининов клирънс (3-часов)12,00
Сърдечни маркериЦена в лв.
hsTroponin I27,00
КК-МВ маса18,00
Миоглобин30,00
BNP56,00
NT proBNP  56,00
Високо-чувствителен CRP12,00
Маркери на възпалението и специфични протеиниЦена в лв.
CRP9,50
Прокалцитонин42,00
Интерлевкин 639,00
Интерлевкин 1 Beta (IL-1B)  105,00
Амилоид А, серум49,00
Leptin129,00
Адипонектин187,00
Антистрептолизин (ASO)16,00
Ревматоиден фактор16,00
Anti CCP39,00
Преалбумин34,00
алфа1-антитрипсин27,00
Алфа-2 макроглобулин70,00
Церулоплазмин39,00
Хаптоглобин26,00
Цистатин С34,00
Метаболитни маркериЦена в лв.
Инсулин24,00
C-peptide27,00
Хомоцистеин39,00
Трансферин15,00
Феритин25,00
sTfR (разтворим рецептор на трансферина)55,00
Фолиева киселина26,00
Фолиева киселина в еритроцити68,00
Еритропоетин47,00
Витамин В 1224,00
Active B12 (Холотранскобаламин)40,00
1,25-Дихидрокси Витамин Д75,00
25OH витамин Д36,00
Витамин А59,00
Витамин B197,00
Витамин В698,00
Витамин Е59,00
Витамин К102,00
Витамин С59,00
Метил-малонова киселина - серум75,00
Omega 3123,00
Omega 6123,00
Маркери на костната обмянаЦена в лв.
P1NP (procollagen type 1 N-terminal telopeptide)205,00
бета-Cross Laps29,00
Остеокалцин39,00
Щитовидни маркериЦена в лв.
TSH19,00
FT420,00
FT320,00
Reverse T3 (rT3)78,00
Anti TPO /MAT/25,00
Anti-Tg /TAT/25,00
TSH-R-Ab (TSH рецептор антитела)42,00
Тиреоглобулин27,00
Полови хормониЦена в лв.
b-hCG - серум, плазма23,00
LH (лутеинизиращ хормон)21,00
FSH (фоликуло-стимулиращ хормон)21,00
Естрадиол21,00
Прогестерон21,00
Пролактин21,00
Macro Prolactin RECOVERY21,00
Testosteron21,00
Свободен тестостерон46,00
Dihydrotestosteron61,00
SHBG29,00
DHEA-S26,00
DHEA, free103,00
17-алфа-ОН-прогестерон36,00
Андростендион34,00
Анти-Мюлеров хормон (AMH)53,00
Inhibin B-серум66,00
Други хормониЦена в лв.
Соматотропен хормон34,00
IGF- binding protein 330,00
IGF-I (somatomedin c)34,00
PTH (паратхормон)26,00
Кортизол24,00
Кортизол, серум, 22ч24,00
Кортизол в слюнка50,00
Ренин53,00
Алдостерон49,00
ACTH 36,00
Антидиуретичен хормон (АДХ)36,00
Нефрини в урина83,00
Катехоламини, плазма89,00
Панел Катехоламини и метаболити, 24 ч. урина123,00
11-Deoxycortisol200,00
Туморни маркериЦена в лв.
PSA-Total23,00
PSA-Free27,00
CEA25,00
CA 19-925,00
CA 15-325,00
CA 12525,00
НЕ 461,00
SCC34,00
Алфа-фетопротеин-серум26,00
PIVKA II78,00
CA 72-432,00
PRO GRP76,00
CYFRA 21-134,00
NSE36,00
Chromogranin A108,00
S-10066,00
бета-2 микроглобулин - серум, плазма34,00
Гастрин119,00
Глюкагон102,00
Калцитонин39,00
Серотонин, серум104,00
5-ХИОК, урина104,00
Хомованилова киселина (HVA)44,00
Ванилбадемова киселина (VMA)34,00
Имунология/ Хуморален имунитетЦена в лв.
IgА - серум17,00
IgM - серум17,00
IgG - серум17,00
Пакет имуноглобулини (IgG+IgM+IgA)41,00
IgG477,00
С318,00
С418,00
Пакет хуморален имунитет (IgG+IgМ+IgA+C3+C4)66,00
IgD54,00
Пакет Свободни леки вериги-количествено определяне105,00
Клетъчен имунитет и флоуцитометрияЦена в лв.
HLА -В 2747,00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити- стандартен панел102,00
Флоуцитометрично фенотипизиране на левкоцити - стандартен панел ,% и АБ116,00
Флоуцитометрично фенотипизиране на левкоцити -разширен панел, % и АБ 141,00
Фенотипизиране на NK/TNK клетки, %105,00
Репродуктивен имунофенотип (T-, Th-, Ts/c-, B-, NK, NKT, Тact., NK act)% и АБ126,00
Т-лимфоцитна активация (флоуцитометрично)97,00
Т-клетъчна функционална активност по спонтанна и митоген-индуцирана продукция на IFN-gamma (флоуцитометрично)141,00
Определяне на фагоцитарна активност с флоуцитометричен метод85,00
Имунофенотипизиране на кръв/костен мозък с флоуцитометрия (10 параметъра) при остри  левкемии573,00
Имунофенотипизиране на кръв/костен мозък с флоуцитометрия (разширен панел) при лимфопролиферативни заболявания331,00
Флоуцитометричен панел за мониториране на лимфопролиферативно заболяване или мин.остатъчна болест  230,00
Флоуцитометричен тест за определяне на базофилна дегранулация90,00
Т- клетъчен имунитет срещу SARS CoV-2 167,00
Имунофенотипизиране на левкоцити- за вс.доп.маркер26,00
АвтоантителаЦена в лв.
Anti-tTG IgA – количествено36,00
Anti- tTG IgG – количествено36,00
ANA скрининг34,00
АНА профил 1571,00
АНА профил 1886,00
Anti ds DNA66,00
ScL 70 EIA59,00
SM EIA59,00
Sm/ RNP EIA59,00
SS-A/ Ro EIA59,00
SS-B/ La EIA59,00
АNCA (антинеутрофилоцитоплазмени антитела)39,00
ASMA75,00
AGBA (Антигломерулобазални мембранни антитела)75,00
AT анти-фосфолипаза A2 рецептор78,00
Антифосфолипидни антитела (ACL + beta2Glicoprotein I )54,00
Антикардиолипинови антитела27,00
Анти-бета2 Гликопротеин І антитела34,00
AMA (Антимитохондриални антитела)37,00
Anti-Gliadin IgA45,00
Anti-Gliadin IgG45,00
Anti-Intrinsic factor антитела45,00
Anti-GAD II Ab112,00
Антитела срещу островните клетки на панкреаса138,00
Anti-Parietal cell, колич.45,00
Анти-Инсулинови антитела49,00
Anti-Tyrosine Phosphatase (IA2) Antibody127,00
Anti-Zinc Transporter 8 Antibody (ZnT8)88,00
Автоантитела срещу ацетилхолинов рецептор71,00
Anti-HMGCR антитела255,00
Anti-MOG (Myelinoligodendrocyti glycoprotein)163,00
Anti-MuSK Antibody85,00
Аквапорин-4 IgG антитела123,00
Автоимунни чернодробни болести71,00
Автоимунни чернодробни болести, разширен профил90,00
Антиганглиозидни антитела - профил194,00
Анти-ендомизиумни антитела (EMA) IgA34,00
Анти-ендомизиумни антитела (EMA) IgG34,00
Анти-невронни АТ, разширен90,00
Анти-ретикулинови антитела61,00
Анти-Хистонови антитела, количествен45,00
Анти-спермални антитела37,00
Миозит-панел антитела303,00
Криоглобулини - качествен тест21,00
АлергииЦена в лв.
IgE - серум34,00
ECP (еозинофилен катионен протеин)53,00
Histamine, плазма/урина108,00
Триптаза, серум71,00
Комплемент C1q фракция45,00
Атопия84,00
Атопия 55137,00
Атопия педиатричен86,00
Инхалаторен битови84,00
Инхалаторен педиатричен84,00
Инхалаторен полени84,00
Кръстосана реактивност84,00
Молекулярен панел - 7 алергенни компонента 85,00
Молекулярен педиатричен 71,00
Молекулярни инсекти90,00
Молекулярни полени79,00
Инсекти35,00
Храни89,00
Храни 289,00
Панел ALEXA- 282 алергена410,00
IgE специфични антитела – Amoxiclloyl45,00
IgE специфични антитела – Ampiclloyl45,00
IgE специфични антитела – Peniclloyl45,00
IgE специфични антитела – Cefaclor45,00
IgE специфични антитела – Atemaria alternata45,00
IgE специфични антитела – Candida albicans45,00
IgE специфични антитела – Dermatophagoides farinae45,00
IgE специфични антитела – Dermatophagoides pteronyssinus45,00
IgE специфични антитела – Latex45,00
IgE специфични антитела – Gluten45,00
IgE специфични антитела – Яйце (белтък)45,00
IgE специфични антитела – Мляко45,00
IgE специфични антитела – Casein45,00
IgE специфични антитела – алфа-lactalbumin45,00
IgE специфични антитела – бета-lactoglobullin45,00
IgE специфични антитела – Соя45,00
IgE специфични антитела – Свинско месо45,00
IgE специфични антитела – Телешко месо45,00
IgE специфични антитела – Котка45,00
IgE специфични антитела – Куче45,00
IgE специфични антитела – Оса45,00
IgE специфични антитела – Пчела45,00
Диференциално броене на клетки в назален лаваж22,00
Диференциално броене на клетки в храчка 22,00
Пакет - диагностика ангиоедем265,00
LTT тест за керамика и цимент357,00
LTT тест за метали462,00
Вирусология и серологияЦена в лв.
Anti - HAV IgM27,00
Anti-HAV total25,00
HBsAg18,00
Количествено определяне на HbsAg58,00
Anti-HBc total27,00
Anti-HBc IgM27,00
HBeAg26,00
Anti-Hbe26,00
Anti-HBs24,00
HBV - (Hepatitis B вирус) PCR количествен168,00
Anti-HCV27,00
HCV - (Hepatitis C вирус) PCR количествен168,00
HCV (Hepatitis C вирус  (субгенотипиране на всички известни генотипи)265,00
Anti-HDV IgM28,00
Anti-HDV total26,00
Anti-HEV IgM23,00
HEV PCR количествен188,00
HIV 1/221,00
HIV 1 PCR количествено определяне210,00
Антитела срещу сифилис – серологично изследване20,00
CMV IgG25,00
CMV IgM26,00
CMV PCR количествено определяне204,00
CMV IgG - avidity34,00
Цитомегаловирус в ликвор80,00
EBV VCA IgM26,00
EBV VCA IgG26,00
EBV EBNA-1 IgG28,00
EBV PCR качествено определяне166,00
EBV PCR количествено определяне210,00
EBV VCA IgG - avidity34,00
Епщайн-Бар вирус  IgG в ликвор80,00
Херпес симплекс тип 1 IgG29,00
Херпес симплекс тип 1 IgM29,00
Херпес симплекс тип 2 IgG29,00
Херпес симплекс тип 2 IgM29,00
Херпес симплекс тип 1+2 IgG в ликвор78,00
HSV I/II (качествен тест) PCR166,00
Херпес зостер IgM34,00
Херпес зостер IgG34,00
Херпес зостер IgG в ликвор78,00
Varicella zoster virus(VZV) PCR (количествен тест)210,00
VZV IgG - avidity34,00
Антитела срещу HHV 6 (ELISA тест)72,00
Морбили IgG37,00
Морбили IgM37,00
Рубеола IgG25,00
Рубеола IgM25,00
Токсоплазмоза IgG25,00
Токсоплазмоза IgM25,00
Антитела срещу паротит – IgG41,00
Антитела срещу паротит – IgM41,00
RT-PCR за COVID-19109,00
RT-PCR за COVID-19,Омикрон142,00
Бърз антигенен тест за COVID-1927,00
Комбиниран PCR тест срещу Covid-19, RSV, грип А и B188,00
Комбиниран PCR тест за грип А, Б и Covid-19166,00
Бърз тест за IgM/IgG антитела срещу COVID-1934,00
IgG антитела срещу spike S-1/RBD на SARS CoV-2, количествено34,00
Комбиниран тест: Т-клетъчен имунитет и количествен антиген срещу COVID-19182,00
Анти- HTLV І/ІІ161,00
Антитела срещу B 19 PARVOVIRUS IgG47,00
Антитела срещу B 19 PARVOVIRUS IgM47,00
FTD_Neuro 9 (едновременно определяне на 9 вируса в ликвор или серум)235,00
HPV 16/1856,00
HPV 6/11- PCR58,00
HPV (Генотипиране на 14 високо рискови вируси)( types 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) - PCR93,00
Enterovirus PCR качествен тест210,00
JC Virus DNA (PCR), ликвор163,00
JC Virus DNA (PCR), серум163,00
JC Virus DNA (PCR), урина163,00
Multi-PCR (HSV-1,HSV-2,VZV)65,00
Multi-PCR (HHV-6,HHV-7,Parvo B19)65,00
Multi-PCR (Enterovirus, Parechovirus)50,00
Multi-PCR (CMV,EBV, adenovirus)75,00
ЕлектрофорезаЦена в лв.
Електрофореза на алкални хемоглобини- таласемия HbA244,00
Електрофореза на серумни белтъци44,00
Електрофореза - урина78,00
Електрофореза - ликвор89,00
Имунофиксационна електрофореза на серумни белтъци110,00
Имунофиксационна електрофореза на урина122,00
Електрофореза на изоензими на алкална фосфатаза69,00
Лекарствено мониториранеЦена в лв.
Валпроева киселина27,00
Ванкомицин27,00
Дигоксин23,00
Карбамазепин29,00
Такролимус85,00
Циклоспорин56,00
Фенобарбитал54,00
Adalimumab, серум100,00
Anti-Adalimumab антитела105,00
Infliximab, Serum156,00
Anti-Infliximab Antibody156,00
УринаЦена в лв.
Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 10 параметъра.4,70
Седимент-ориентировъчен4,70
pH - урина - тест-лента3,20
Белтък - урина - тест-лента3,20
Глюкоза - урина - тест-лента3,20
Билирубин - урина - тест-лента3,20
Уробилиноген - урина - тест-лента3,20
Кетотела - урина - тест-лента3,20
Хемоглобин - урина - тест-лента3,20
Нитрити - урина - тест-лента3,20
Специфично тегло - урина - тест-лента3,20
Микроалбуминурия16,00
Албумин в урина - 24 часа (количествено)16,00
Албумин/креатинин 21,80
Общ белтък в урина- 24 часа (количествено)5,80
Креатинин - урина5,80
Калий-урина5,30
Натрий-урина5,30
Хлориди - урина5,30
Калций - урина6,30
Неорганичен фосфат- урина6,80
Пикочна киселина- урина5,80
Урея - урина6,80
Амилаза- урина8,90
Алфа-1 микроглобулин, урина60,00
Retinol-binding protein, урина45,00
бета-2 микроглобулин - урина34,00
Кортизол -  урина 24ч.24,00
Йод/креатинин71,00
Йодид, урина68,00
Мед/креатинин32,00
Мед в диуреза30,00
Селен в урина75,00
Алуминий, урина48,00
Арсен в урина89,00
Сулфити в урина59,00
Фенол, урина25,00
Оксалат в диуреза48,00
Оксалат/креатинин52,00
Цистин (Cystine) в диуреза48,00
Цистин/креатинин52,00
Цитрат (Citrate)  в диуреза48,00
Цитрат/креатинин52,00
Метил-малонова киселина - урина75,00
Хемосидерин, урина (оцв. за Желязо)44,00
Осмоларитет урина, изчислен 15,00
Тест за наркотици в урината – 12 показателя: AMP, BAR, BZO, COC, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, TCA, THC39,00
Тест за наркотици в урината – 8 параметъра AMP,BAR,BZO,COC,MET,MTD,OPI,THC27,00
Анализ на конкременти37,00
Протеин/креатинин11,60
Други клинично-лабораторни тестовеЦена в лв.
Биохимичен скрининг на бременността -І-ви триместър54,00
Маркери за прееклампсия198,00
Непоносимост към храни231,00
FibroMax284,00
FibroTest204,00
QuantiFERON- TB Gold158,00
T-SPOT TB 168,00
Nanoduct – Потен тест150,00
Калпротектин, количествен тест61,00
Комбиниран тест за хемоглобин, трансферин, калпротектин и лактоферин в изпражнение43,00
Окултни кръвоизливи8,90
DPYD*2A мутация89,00
EGFR мутации - таргетна терапия на белодробен карцином827,00
JAK2107,00
Обработка на биологичен материал в клинична лаборатория10,00
Изследвания на ликворЦена в лв.
Броене на клетки в ликвор - апаратно8,90
Диференциално броене на /клетки/ликвор13,00
Албумин в ликвор16,00
Белтък-ликвор7,40
Глюкоза-ликвор4,70
Калий-ликвор5,30
Натрий - ликвор5,30
Хлориди - ликвор5,30
Лактат- ликвор6,80
Нативна спектрофотометрия на ликвор26,00
Панел автоимунни енцефалити, ликвор945,00
Панел маркери за диагностика на Алцхаймер452,00
Тау протеин-фосфорилиран, ликвор127,00
Protein 14-3-3 (CJD) (Western blot)239,00
Myielin Basic Protein в ликвор300,00
Ангиотензин конвертаза (АСЕ) в ликвор50,00
Пунктат/ АсцитЦена в лв.
Броене клетки в пунктат - апаратно7,40
Диференц. Броене - Асцит7,40
Диференц. Броене - плерален пунктат7,40
Диференц. Броене - Ставен пунктат7,40
Албумин- пунктат4,70
Общ белтък - пунктат4,70
Глюкоза-пунктат4,70
Амилаза - пунктат8,40
ЛДХ-пунктат4,70
Креатинин- пунктат4,70
Холестерол- пунктат4,70
Относително тегло- пунктат4,70
  
Посочените цени са актуални към 08.04.2024 г. 
Запазени права за промени.