Процедури за научни степени и заемане на академични длъжности

Процедура за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”  в Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Научна специалност  „Гастроентерология” за нуждите на Клиника по „Гастроентерология“ на „ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ ЕАД

Кандидат:    Д-р Розалина Иванова Балабанска, д.м.

Научно жури, назначено със заповед № 696 от 29.12.2021г.:

Вътрешни членове за „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД:

 1. Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.
 2. Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.
 3. Доц. д-р Лъчезар Боянов Лозанов, д.м.

Външни членове  за „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД:

 • Проф. д-р Деян Тонев Желев, д.м.н.
 • Проф. д-р Диана Василева Стефанова - Петрова, д.м.н.        

Заседание на Научното жури: 13.01.2022 г. от 13.30 ч. в УМБАЛ Токуда, 418 зала. 

   

   

  Д-р Ивилин Пламенов Тодоров

   Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Докторска програма “Съречно-съдова хирургия“

  Тема на дисертационния труд:  „Хирургично лечение при пациенти с протезен клапен ендокрадит “ 

  Научен ръководител: Доц. д-р Димитър Петров Николов, д.м.

   НАУЧНО ЖУРИ:

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА”ЕАД:

  1. Проф.  д-р Васил Йорданов Червенков, д.м.

  2. Доц. д-р Цветан Раднев Минчев, д.м.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  3. Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, д.м.н.

  4. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, д.м.н.

  5. Проф. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м.н.

   Официални рецензенти:

  1. Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, д.м.н.

  2. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, д.м.н.

   Дата и място на публичната защита: 04.02.2022г., 13.30 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж.

  Прикачени файлове:

  Рецензии:

  Становища:

  Процедура за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Акушерство и гинекология” за нуждите на Отделение  по обща и онкологична гинекология, тазова хирургия и акушерство  

  Кандидат:  Д-р Сузана Фаузи Нашар , д.м.

  Заключително заседание на Научното жури: 03.09.2021 г. от 13.00 часа, УМБАЛ Токуда, Учебна зала на 2-ри  етаж.

  Научно жури:

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
  • Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м.
  • Доц. д-р Петър Цанков Марков, д.м.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД 

  • Проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н.
  • Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м.
  • Проф. д-р Асен Иванов Николов, д.м.
  • Доц. д-р Никола Божилов Василев, д.м.


  Прикачени файлове:

  Рецензии:

  Становища:

  Процедура за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Кардиология” за нуждите на Клиника по кардиология

  Кандидат:  Д-р Валери Любенов Гелев, д.м.

  Заключително заседание на Научното жури: 08.09.2021 г. от 13.30 часа, УМБАЛ Токуда, Учебна зала на 2-ри  етаж.

  Научно жури:

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД 

  • Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м.
  • Проф. д-р Асен Рачев Гудев, д.м.н.
  • Проф. д-р Мария Христова Миланова, д.м.н.
  • Проф. д-р Иво Спасов Петров, д.м.н.
  • Проф. д-р Иван Томов Груев, д.м.
  • Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, д.м.


  Прикачени файлове:

  Рецензии:

  Становища:

  Процедура за заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност  „Урология” за нуждите на Отделение по урология

  Кандидат:  Доц. д-р Калоян Михайлов Давидов, д.м.

  Заключително заседание на Научното жури: 02.09.2021 г. от 17.00 часа, УМБАЛ Токуда,  Учебна зала Урология,  IV-ти етаж

  Научно жури:

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
  • Доц. д-р Петър Цанков Марков, д.м.
  • Доц. д-р Цветан Раднев Минчев, д.м.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД 

  • Проф. д-р Илия Петров Салтиров, д.м.н.
  • Проф. д-р Николай Христов Колев, д.м.
  • Проф.Светослав Димитров Николов, д.м.
  • Доц. д-р Кремена Цекова Петкова, д.м.


  Прикачени файлове:

  Рецензии:

  Становища:

  Процедура за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Кардиология” за нуждите на Клиника по кардиология, Отделение по инвазивна Електрофизиология

  Кандидат:  Д-р Васил Бориславов Трайков, д.м.

  Заключително заседание на Научното жури: 08.09.2021 г. от 14.00 часа, УМБАЛ Токуда, Учебна зала на 2-ри  етаж.

  Научно жури:

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД 

  • Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м.
  • Проф. д-р Асен Рачев Гудев, д.м.н.
  • Проф. д-р Чавдар Николов Шалганов, д.м.
  • Проф. д-р Иван Томов Груев, д.м.
  • Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, д.м.
  • Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, д.м. 


  Прикачени файлове:

  Рецензии:

  Становища:

  Процедура за заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност  „Ортопедия и травматология” за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология.

  Кандидат:  Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.

  Заключително заседание на Научното жури: 08.09.2021г. от 14.00 часа, УМБАЛ Токуда, учебна зала на  8-ми  етаж  

  Научно жури:

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
  • Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.
  • Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м.
  • Проф. д-р Калоян Михайлов Давидов, д.м.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД

  • Проф. д-р Пламен Славов Кинов, д.м.н.
  • Проф. д-р Любен Димитров Стоков, д.м.
  • Доц. д-р Николай Иванов Димитров, д.м.

  Прикачени файлове:

  Рецензии:

  Становища:

  Д-р Ивайла Живкова Желева- Кючукова

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Докторска програма “Кардиология“

  Тема на дисертационния труд: „Интервенционално лечение при пациенти със стволова стеноза и придружаваща комплексна коронарна патология “

  Научен ръководител: Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА”ЕАД:

  • Доц. д-р Лъчезар Боянов Лозанов, д.м.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м.н.
  • Проф. д-р Асен Рачев Гудев, д.м.н.
  • Проф. д-р Иво Спасов Петров, д.м.н.
  • Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, д.м.н.

  Официални рецензенти:

  • Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м.н.
  • Проф. д-р Иво Спасов Петров, д.м.н.

  Прикачени файлове:

  Рецензии:

  Становища:

  Дата и място на публичната защита: 14.09.2021г., 13.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж.

  Д-р Розалина Иванова Балабанска

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Докторска програма “Вътрешни болести“

  Тема на дисертационния труд: „Чернодробна стеатоза и неалкохолен стеатохепатит – клинична оценка и приложение на транзиентна еластография ( Fibroscan)“
  Научен ръководител: Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  1. Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  1. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, д.м.н.
  2. Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н.
  3. Проф. д-р Диана Василева Стефанова- Петрова, д.м.н.
  4. Проф. д-р Деян Тонев Желев, д.м.

  Официални рецензенти:

  1. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, д.м.н.
  2. Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н.

  Реферат:

  Рецензии:

  Становища:

  Дата и място на публичната защита: 01.09.2021г., 13.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж.

  Д-р Аделин Георгиев Иванов

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Докторска програма “Обща хирургия“

  Тема на дисертационния труд: „Free – hand” техника за пласиране на педикуларни винтове при оперативно лечение на идиопатична сколиоза в детска възраст“

  Научен ръководител: Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
  2. Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, д.м.н.
  2. Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, д.м.н.
  3. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, д.м.

  Официални рецензенти: 

  1. Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.
  2. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, д.м.

  Реферат:

  Рецензии:

  Становища:

  Дата и място на публичната защита: 17.06.2021г., 13.30 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж.

  Д-р Гиргина Манолова Стоянова 

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Научна специалност “Вътрешни болести“ 

  Тема на дисертационния труд: „Наследственост, преканцерози и мониторинг при пациенти с колоректален карцином“

  Научен ръководител: Доц. д-р Стоян Ханджиев, д.м.

  Научно жури:

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.
  • Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Диана Василева Стефанова - Петрова, д.м.н.
  • Проф. д-р Росен Кирилов Николов, д.м.
  • Доц. д-р Владимир Николов Андонов, д.м.

  Официални рецензенти:

  • Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.
  • Проф. д-р Диана Василева Стефанова - Петрова, д.м.н.
  Реферат:
  Рецензии:
  Становища:

  Процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Дерматология и венерология“

  Кандидат: Доц.  д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.н

  Заключително заседание на Научното жури: 17.03.2021 г. от 14.00 часа в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА, ІV-ти етаж, зала 417.

  Научно жури:

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Николай Константинов Цанков, д.м.н.
  • Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД: 

  • Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.
  • Проф. д-р Соня Стоянова Марина - Кирова, д.м.
  • Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, д.м.
  • Доц. д-р  Кирил Димов Праматаров, д.м.
  • Доц. д-р Румяна Калоферова Трифонова - Янкова, д.м.
  Резюме:
  Рецензии:
  Становища:

  Процедура за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Онкология” за нуждите на отделение по „Медицинска онкология“.

  Кандидат: д-р Желязко Илиев Арабаджиев, д.м.

  Заключително заседание на Научното жури: 23.02.2021 г. от 14.00 часа, МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

  Научно жури:

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
  • Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова - Празникова, д.м.н.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н.
  • Проф. д-р Антония Денчева Цоневска (Балчева), д.м.
  • Проф. д-р Иглика Спасова Михайлова, д.м.
  • Доц. д-р Димитър Николаев Калев, д.м.
  • Проф. д-р Жасмина Михайлова Миланова, д.м.
  Резюме:
  Рецензии:
  Становища:

  Д-р Васил Бориславов Трайков 

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Научна специалност “Кардиология“ 

  Тема на дисертационния труд: „КАТЕТЪРНА АБЛАЦИЯ ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ: ПРОЦЕДУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РОЛЯ НА СТРУКТУРИТЕ, ИЗЯВЯВАЩИ ТРИГЕРНА АКТИВНОСТ ВЪВ ФИБРИЛАТОРНИЯ ПРОЦЕС“

  Научен ръководител: Проф. д-р Чавдар Николов  Шалганов, д.м.

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Асен Рачев Гудев, д.м.н.
  • Проф. д-р Тошо Луканов Балабански, д.м.
  • Проф. д-р Иван Томов Груев, д.м.
  • Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, д.м.  

  Официални рецензенти:

  • Проф. д-р Тошо Луканов Балабански, д.м.
  • Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, д.м.
  Реферат:
  Рецензии:
  Становища:

  Д-р Валери Любенов Гелев

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Научна специалност: Кардиология

  Тема на дисертационния труд: „Ретрограден достъп при реканилизация на хронични оклузии на коронарни артерии“

  Научен ръководител: Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Доц. д-р Димитър Петров Николов, д.м.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Асен Рачев Гудев, д.м.н.
  • Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м.
  • Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, д.м.н. 5. Доц. д-р Добрин Йотков Василев, д.м.

  Официални рецензенти:

  • Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м.
  • Доц. д-р Добрин Йотков Василев, д.м.
  Реферат:
  Рецензии:
  Становища:

  Д-р Елмира Момчилова Даскалова

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление: 7.1. Медицина, Научна специалност:  Обща хирургия

  Тема на дисертационния труд: „Панкреато-йеюностомия след дуодено-хемипанкреатектомии-видове, резултати, индивидуален подход при избора“

  Научен ръководител: Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
  • Проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, д.м.н.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н.
  • Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, д.м.
  • Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, д.м. 

  Официални рецензенти:

  • Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
  • Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, д.м.
  Реферат:
  Реферат:
  Реферат:

  Д-р Биляна Петкова Каменова

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление: 7.1. Медицина, Научна специалност:  Обща хирургия

  Тема на дисертационния труд: „Анестезия и интраоперативен неврофизиологичен мониторинг при хирургични корекции на сколиоза в детска възраст“

  Научен ръководител: Проф. д-р Николай Младенов, д.м.н.

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
  • Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, д.м.
  • Доц. д-р Йорданка Тодорова Ямакова, д.м.
  • Доц. д-р Маргарита Петрова Атанасова, д.м.

  Официални рецензенти:

  • Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, д.м.
  • Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.
  Реферат:
  Рецензии:
  Становища:

  Д-р Светослав Василев Славков

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление: 7.1. Медицина, Научна специалност: Обща хирургия

  Тема на дисертационния труд: „Диагностични, лечебни и епидемиологични особености при болни с тумори на слюнчените жлези -10-годишен опит“

  Научен ръководител: Проф. д-р Антон Джоров, д.м.н.

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
  • Проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, д.м.н.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Тихомир Георгиев Добринов, д.м.н.
  • Проф. д-р Петя Филипова Печалова - Петрова, д.м.
  • Доц. д-р Георги Йорданов Папанчев, д.м.

  Официални рецензенти:

  • Проф. д-р Тихомир Георгиев Добринов, д.м.н.
  • Проф. д-р Петя Филипова Печалова - Петрова, д.м.
  Реферат:
  Рецензии:
  Становища:

  Д-р Ани Агоп Чавушян

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление: 7.1. Медицина, Научна специалност: Вътрешни болести

  Тема на дисертационния труд: „Дивертикулоза и двертикулна болест на дебелото черво –патогенетични механизми и клинични аспекти“

  Научен ръководител: Доц. д-р Стоян Ханджиев, д.м.

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.
  • Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Ваня Александрова Нанкова, д.м.
  • Проф. д-р Йордан Георгиев Генов, д.м.
  • Доц. д-р Антония Йорданова Ангелова, д.м.

  Официални рецензенти:

  • Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.
  • Проф. д-р Ваня Александрова Нанкова, д.м.
  Реферат:
  Рецензии:
  Становища:

  Д-р Мария Касини

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Дерматология и венерология

  Тема на дисертационния труд: „ДЕРМАТОСКОПИЯТА КАТО ПРЕДОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА КОЖНИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПИГМЕНТНИ ЛЕЗИИ“

  Научен ръководител: Чл. кор. проф. д-р Николай Цанков, д.м.н.

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.
  • Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.
  • Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, д.м.
  • Доц. д-р Румяна Калоферова Трифонова - Янкова, д.м.

  Официални рецензенти:

  • Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.
  • Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, д.м.
  Реферат:
  Рецензии:
  Становища:

  Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  Професионално направление: 7.1. Медицина
  Научна специалност: Дерматология и венерология

  Тема на дисертационния труд: „ОЧНИ ПРОМЕНИ И ВАЗОГРАФИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПСОРИАЗИС “

  Научно жури:  

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД: 

  • Чл. кор. проф. д-р Николай Константинов Цанков, д.м.н.
  • Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.   

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД: 

  • Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.
  • Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, д.м.
  • Проф. д-р Соня Стоянова Марина - Кирова, д.м.
  • Доц. д-р Кирил Димов Праматаров, д.м.
  • Доц. д-р Румяна Калоферова Трифонова- Янкова, д.м.

  Официални рецензенти:

  • Чл. кор. проф. д-р Николай Константинов Цанков, д.м.н.
  • Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.
  • Доц. д-р Кирил Димов Праматаров, д.м.
  Реферат:
  Рецензии:
  Становища:

  Д-р Петко Иванов Карагьозов

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  Професионално направление: 7.1. Медицина
  Научна специалност: Вътрешни болести

  Тема на дисертационния труд: „МЯСТО НА ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОСКОПИЯТА В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАНКРЕАТО-БИЛИАРНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ“

  Научен ръководител: Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.                                   

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД: 

  • Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
  • Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.   

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД: 

  • Проф. д-р Крум Сотиров  Кацаров, д.м.н.
  • Проф. д-р Росен Кирилов Николов, д.м.
  • Доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м.

  Официални рецензенти:

  • Проф. д-р Крум Сотиров  Кацаров, д.м.н.
  • Проф. д-р Росен Кирилов Николов, д.м.
  Реферат:
  Рецензии:
  Становища:

  Д-р Александър Тихомиров Даскалов

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  Професионално направление: 7.1. Медицина
  Научна специалност: Сърдечно-съдова хирургия

  Тема на дисертационния труд: „Приложение на метода закрита ендартеректомия с дистална фиксация на интимата при тромбоза на феморалната артерия“

  Научен ръководител: Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м.                           

  Научно жури:

  Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  • Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.
  • Доц. д-р Петър Цанков Марков, д.м.

  Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

  •  Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м.
  •  Проф. д-р Веселин Петров Петров, д.м.
  •  Проф. д-р Илия Петров Лозев, д.м.н.

  Официални рецензенти:

  • Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м.
  • Проф. д-р Веселин Петров Петров, д.м.
  Реферат:
  Рецензии:
  Становища:

  Д-р Димитър Делчев Русенов

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  Професионално направление: 7.1. Медицина
  Научна специалност: Обща хирургия

  Тема на дисертационния труд: Анатомични и атипични чернодробни резекции -  резултати и сравнителен анализ

  Научен ръководител: Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.                                       

  Научно жури:

  Вътрешни членове:

  • Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
  • Проф. д-р  Огнян Георгиев Бранков, д.м.н.

  Външни членове:

  • Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, д.м.н.
  • Проф д-р Владимир Николов Тасев, д.м.н.
  • Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, д.м.

  Рецензенти:

  • Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
  • Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, д.м.н.

  Дата и място на публичната защита: 31.01.2020г., 14.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж.

  Реферат:
  Рецензии:
  Становища:

  Д-р Радин Цонев Цонев

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  Професионално направление: 7.1. Медицина
  Научна специалност: Вътрешни болести

  Тема на дисертационния труд: Оценка на чернодробната фиброза и на качеството на живот на пациенти с хроничен вирусен с - хепатит и цироза

  Научен ръководител: Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.

  Научно жури:

  Вътрешни членове:

  • Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.
  • Доц. Наталия Йорданова Стоева, д.м.

  Външни членове:

  • Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, д.м.н.
  • Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, д.м.н.
  • Доц. д-р Красимир Антонов Антонов, д.м.н.

  Рецензенти:

  • Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, д.м.н.
  • Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, д.м.н.

  Дата и място на публичната защита: 25.10.2019г., 13.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж

  Реферат:
  Рецензии:
  Становища:

  Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Вътрешни болести” за нуждите на отделение по „Ендокринология и болести на обмяната“.

  Кандидат: д-р Лъчезар Боянов Лозанов, д.м.

  Заключително заседание на Научното жури: 08.10.2019 г. от 12.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

  Д-р Асен Христов Цеков

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  Професионално направление: 7.1. Медицина
  Научна специалност: Неврохирургия

  Тема на дисертационния труд: „Съвременни тенденции и възможности при диагностиката и лечението на Тетерд Корд Синдром“

  Научен ръководител : Доц. д-р Неделчо Гергелчев, д.м.

  Научно жури:

  Вътрешни членове:

  • Доц.  д-р  Владимир Стефанов Наков, д.м.
  • Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.

  Външни членове:

  • Проф. д-р Борислав Димитров Китов, д.м.
  • Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.
  • Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н.

  Рецензенти:

  • Проф. д-р Борсилав Димитров Китов, д.м.н.
  • Доц. д-р Владимир Стефанов Наков, д.м.

  Дата и място на публичната защита: 12.06.2019г., 10.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж

  Реферат:
  Рецензии:
  Становища:

  Д-р Тома Юриев Спириев

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  Професионално направление: 7.1. Медицина
  Научна специалност: Неврохирургия

  Тема на дисертационния труд: „Предоперативно 3D планиране и 3D симулация на неврохирургични достъпи при краниални хирургични интервенции“

  Научен ръководител : Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.                                          

  Научно жури:

  Вътрешни членове:

  • Проф.  д-р Иван Николаев Стайков, д.м.
  • Доц. д-р Владимир Стефанов Наков, д.м.

  Външни членове:

  • Проф. д-р Борислав Димитров Китов, д.м.
  • Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.
  • Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н.

  Рецензенти:

  • Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.
  • Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н.

  Дата и място на публичната защита: 12.06.2019г., 12.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж

  Реферат:
  Рецензии:
  Становища:

  Д-р Мария Вескова Чолакова

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  Професионално направление: 7.1. Медицина
  Научна специалност: Неврология

  Тема на дисертационния труд: РИСКОВ ПРОФИЛ И ОСОБЕНОСТИ В ЕТИОЛОГИЯТА, ПАТОГЕНЕЗАТА И ПРОТИЧАНЕТО НА ИСХЕМИЧНИЯ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТИ ПОД 50 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

  Научен ръководител : Проф. д-р Иван Николаев Стайков, д.м.                                         

  Научно жури:

  Вътрешни членове:

  • Доц. д-р Мария Апостолова Рашева, д.м.
  • Проф. Христо Цеков Цеков, д.м.

  Външни членове:

  • Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, д.м.н.
  • Проф. д-р Красимир Розенов Генов, д.м.н.
  • Доц. д-р Милена Младенова Младенова, д.м.

  Рецензенти:

  • Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, д.м.н.
  • Доц. д-р Мария Апостолова Рашева, д.м.

  Дата и място на публичната защита: 17.04.2019г., 14.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж

  Реферат:
  Рецензии:
  Становища:

  Процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Хирургическа стоматология, орална и лицево - челюстна хирургияˮ

  Кандидат: Доц.  д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.н

  Заключително заседание на Научното жури: 07.03.2019 г. от 15.00 часа в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА, ІV-ти етаж, зала 417.

  Резюмета на научните трудове на доц. д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.н.

  Рецензии:

  Становища:

  Д-р Бисера Котевска Трифунова

  Област на више образование: 7. Здравеопазване и спорт
  Професионално направление: 7.1. Медицина
  Научна специалност: Дерматология и венерология

  Тема на дисертационния труд: АЛЕРГИЧЕН КОНТАКТЕН ДЕРМАТИТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ- ОСОБЕНОСТИ  В ЕТИОПАТОГЕНЕЗАТА, КЛИНИЧНАТА КАРТИНА,  ДИАГНОСТИКАТА  И ПРОФИЛАКТИКAТА

  Научни ръководители : Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.

                                             Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, д.м.

  Научно жури:

  Председател:

  Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, дм - вътрешен член

  Членове:

  • Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м. - вътрешен член
  • Проф. д-р Невена Владимирова Берова, д.м.н. – външен член
  • Проф. д-р Соня Стоянова Марина- Кирова, д.м.н.- външен член
  • Доц. д-р Кирил Димитров Праматаров, д.м.- външен член

  Резервни членове:

  • Проф. д-р Николай Константинов Цанков, д.м.н.- вътрешен член
  • Доц. д-р Румяна Калоферова Трифонова- Янкова, д.м.- външен член

  Рецензенти:

  Проф. д-р Невена Владимирова Берова, д.м.н.

  Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

  Дата и място на публичната защита: 11.12.2018г., 13.00 часа, Аулата на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА, 9-ти етаж

  Реферат:

  Рецензии:

  Становища:

  Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Гръдна хирургия”.

  Кандидат: д-р Цветан Раднев Минчев, д.м.

  Заключително заседание на Научното жури: 22.10.2018 г. от 13.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

  Резюмета на научните трудове на д-р Цветан Раднев Минчев, д.м.

  Рецензии:

  Становища:

  Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Акушерство и гинекология”.

  Кандидат: д-р Петър Цанков Марков, д.м.

  Заключително заседание на Научното жури: 22.10.2018 г. от 14.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

  Резюме:

  Рецензии:

  Становища:

  Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Дерматология и венерология”.

  Кандидат: д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

  Заключително заседание на Научното жури: 21.05.2018 г. от 13.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

  Резюме:

  Рецензии:

  Становища:

  Процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност  „Анестезиология и реаниматология”.

  Кандидат: доц. д-р Николай Драганов Младенов, д.м.н.

  Заключително заседание на Научното жури: 19.02.2018 г. от 13.00 часа в МБАЛ Токуда, ІХ-ти етаж, Рапортна  зала.

  Резюмета на научните трудове на доц. д-р Николай Драганов Младенов, д.м.н.

  Рецензии:

  Становища:

  Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Обща хирургия”.

  Кандидати:

  1. Д-р Веселин Маринов Маринов, д.м.
  2. Д-р Добромир Йорданов Сотиров, д.м.

  Заключително заседание на Научното жури: 21.02.2018 г. от 13.00 часа в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, 417 учебна зала.

  Резюмета на научните трудове на д-р Веселин Маринов Маринов, д.м.

  Резюмета на научните трудове на д-р Добромир Йорданов Сотиров, д.м.

  Рецензии:

  Становища: