Процедури за научни степени и заемане на академични длъжности

Д-р Елица Рашкова Герова - Мицич

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Докторска програма “Ангиология“

Тема на дисертационния труд:  „Мултифокална атеросклероза –диагностични и прогностични маркери в различните съдови басейни“

Научен ръководител: Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.

НАУЧНО ЖУРИ:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА”ЕАД:

1. Доц. д-р Валери Любенов Гелев, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

2. Проф. д-р Лъчезар Начев Гроздински, д.м.н.

3. Проф. д-р Иво Спасов Петров, д.м.н.

4. Проф. д-р Кирил Карамфилов Карамфилов, д.м.

5. Проф. д-р Иван Томов Груев, д.м.

 Официални рецензенти:

1. Проф. д-р Лъчезар Начев Гроздински, д.м.н.

2. Проф. д-р Иван Томов Груев, д.м.

Прикачени файлове: 
Рецензии:
Становища: 

Дата и място на публичната защита: 20.07.2022г., 13.30 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж.

 

Д-р Евгени Недев Влаев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Докторска програма “Обща хирургия“

Тема на дисертационния труд:  „Хирургично лечение на сколиоза в детската  възраст - методи за оценка и анализ на постигнатите резултати“ 

Научен ръководител: Проф. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.

НАУЧНО ЖУРИ:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА”ЕАД:

1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.

2. Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

3. Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, д.м.н.

4. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, д.м.

5. Доц. д-р Мартин Константинов Бърнев, д.м.

 Официални рецензенти:

1. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, д.м.

2. Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.

Прикачени файлове: 
Рецензии: 
Становища: 

Процедура за заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност  „Сърдечно-съдова хирургия” за нуждите на Клиника по кардиохирургия

Кандидат:  Доц. д-р Димитър Петров Николов, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 30.05.2022 г. от 15.00 часа, УМБАЛ Токуда

Научно жури:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

1. Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м.

2. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.

3. Доц. д-р Цветан Раднев Минчев, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД 

4. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, д.м.н.

5. Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м.

6. Проф. д-р Теменуга Иванова Донова, д.м.н.

7. Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, д.м.н.

Прикачени файлове: 
Рецензии: 
Становища: 

Процедура за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Дерматология и венерология” за нуждите на  Клиника по кожни и венерически болести на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ ЕАД

Кандидат:  Д-р Иван Асенов Богданов, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 11.03.2022 г. от 15.00 часа, УМБАЛ Токуда, Учебна зала 418

Научно жури:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

1. Проф. д-р Николай Констатинов Цанков, д.м.н.

2. Проф. д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.н.

3. Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.н.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД 

4. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.

5. Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева,  д.м.

6. Проф. д-р Соня Стоянова Марина- Кирова, д.м.

7. Доц. д-р Румяна Калоферова Трифонова - Янкова, д.м.

Прикачени файлове: 
Рецензии: 
Становища: 

Д-р Асен Стефанов Келчев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Докторска програма “Сърдечно-съдова хирургия“

Тема на дисертационния труд:  „Хирургична белодробна тромбектомия като метод за лечение  при остър белодробен тромбемболизъм “ 

Научен ръководител: Доц. д-р Димитър Петров Николов, д.м.

НАУЧНО ЖУРИ:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА”ЕАД:

1. Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м.

2. Доц. д-р Цветан Раднев Минчев, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

1. Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, д.м.н.

2. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, д.м.н.

3. Проф. д-р Иво Спасов Петров, д.м.н.

Официални рецензенти:

1. Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, д.м.н.

2. Проф. д-р Иво Спасов Петров, д.м.н.

 

 

Прикачени файлове: 
Рецензии:
Становища:

Процедура за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Гастроентерология” за нуждите на  Клиника по гастроентерология, Отделение  по интервенционална гастроентерология

Кандидат:  Д-р Петко Иванов Карагьозов, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 03.02.2022 г. от 13.30 часа, УМБАЛ Токуда, Учебна зала на 418

Научно жури:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.

Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.

Доц. д-р Милена Станева Станева, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД :

Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, д.м.н.

 Проф. д-р Димитър Василев Таков,  д.м.

Проф. д-р Росен Кирилов  Николов, д.м.

Проф. д-р Стоян Стефанов Ханджиев, д.м.

 

 

Прикачени файлове: 
Рецензии:

Становища:

Д-р Ивилин Пламенов Тодоров

 Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Докторска програма “Съречно-съдова хирургия“

Тема на дисертационния труд:  „Хирургично лечение при пациенти с протезен клапен ендокрадит “ 

Научен ръководител: Доц. д-р Димитър Петров Николов, д.м.

 НАУЧНО ЖУРИ:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА”ЕАД:

1. Проф.  д-р Васил Йорданов Червенков, д.м.

2. Доц. д-р Цветан Раднев Минчев, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

3. Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, д.м.н.

4. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, д.м.н.

5. Проф. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м.н.

 Официални рецензенти:

1. Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, д.м.н.

2. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, д.м.н.

 Дата и място на публичната защита: 04.02.2022г., 13.30 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж.

Прикачени файлове:

Рецензии:

Становища:

Процедура за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Акушерство и гинекология” за нуждите на Отделение  по обща и онкологична гинекология, тазова хирургия и акушерство  

Кандидат:  Д-р Сузана Фаузи Нашар , д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 03.09.2021 г. от 13.00 часа, УМБАЛ Токуда, Учебна зала на 2-ри  етаж.

Научно жури:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 • Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м.
 • Доц. д-р Петър Цанков Марков, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД 

 • Проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н.
 • Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м.
 • Проф. д-р Асен Иванов Николов, д.м.
 • Доц. д-р Никола Божилов Василев, д.м.


Прикачени файлове:

Рецензии:

Становища:

Процедура за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Кардиология” за нуждите на Клиника по кардиология

Кандидат:  Д-р Валери Любенов Гелев, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 08.09.2021 г. от 13.30 часа, УМБАЛ Токуда, Учебна зала на 2-ри  етаж.

Научно жури:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД 

 • Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м.
 • Проф. д-р Асен Рачев Гудев, д.м.н.
 • Проф. д-р Мария Христова Миланова, д.м.н.
 • Проф. д-р Иво Спасов Петров, д.м.н.
 • Проф. д-р Иван Томов Груев, д.м.
 • Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, д.м.


Прикачени файлове:

Рецензии:

Становища:

Процедура за заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност  „Урология” за нуждите на Отделение по урология

Кандидат:  Доц. д-р Калоян Михайлов Давидов, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 02.09.2021 г. от 17.00 часа, УМБАЛ Токуда,  Учебна зала Урология,  IV-ти етаж

Научно жури:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 • Доц. д-р Петър Цанков Марков, д.м.
 • Доц. д-р Цветан Раднев Минчев, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД 

 • Проф. д-р Илия Петров Салтиров, д.м.н.
 • Проф. д-р Николай Христов Колев, д.м.
 • Проф.Светослав Димитров Николов, д.м.
 • Доц. д-р Кремена Цекова Петкова, д.м.


Прикачени файлове:

Рецензии:

Становища:

Процедура за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Кардиология” за нуждите на Клиника по кардиология, Отделение по инвазивна Електрофизиология

Кандидат:  Д-р Васил Бориславов Трайков, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 08.09.2021 г. от 14.00 часа, УМБАЛ Токуда, Учебна зала на 2-ри  етаж.

Научно жури:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД 

 • Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м.
 • Проф. д-р Асен Рачев Гудев, д.м.н.
 • Проф. д-р Чавдар Николов Шалганов, д.м.
 • Проф. д-р Иван Томов Груев, д.м.
 • Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, д.м.
 • Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, д.м. 


Прикачени файлове:

Рецензии:

Становища:

Процедура за заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност  „Ортопедия и травматология” за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология.

Кандидат:  Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 08.09.2021г. от 14.00 часа, УМБАЛ Токуда, учебна зала на  8-ми  етаж  

Научно жури:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 • Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.
 • Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м.
 • Проф. д-р Калоян Михайлов Давидов, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД

 • Проф. д-р Пламен Славов Кинов, д.м.н.
 • Проф. д-р Любен Димитров Стоков, д.м.
 • Доц. д-р Николай Иванов Димитров, д.м.

Прикачени файлове:

Рецензии:

Становища:

Д-р Ивайла Живкова Желева- Кючукова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Докторска програма “Кардиология“

Тема на дисертационния труд: „Интервенционално лечение при пациенти със стволова стеноза и придружаваща комплексна коронарна патология “

Научен ръководител: Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА”ЕАД:

 • Доц. д-р Лъчезар Боянов Лозанов, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м.н.
 • Проф. д-р Асен Рачев Гудев, д.м.н.
 • Проф. д-р Иво Спасов Петров, д.м.н.
 • Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, д.м.н.

Официални рецензенти:

 • Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м.н.
 • Проф. д-р Иво Спасов Петров, д.м.н.

Прикачени файлове:

Рецензии:

Становища:

Дата и място на публичната защита: 14.09.2021г., 13.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж.

Д-р Розалина Иванова Балабанска

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Докторска програма “Вътрешни болести“

Тема на дисертационния труд: „Чернодробна стеатоза и неалкохолен стеатохепатит – клинична оценка и приложение на транзиентна еластография ( Fibroscan)“
Научен ръководител: Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 1. Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 1. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, д.м.н.
 2. Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н.
 3. Проф. д-р Диана Василева Стефанова- Петрова, д.м.н.
 4. Проф. д-р Деян Тонев Желев, д.м.

Официални рецензенти:

 1. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, д.м.н.
 2. Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н.

Реферат:

Рецензии:

Становища:

Дата и място на публичната защита: 01.09.2021г., 13.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж.

Д-р Аделин Георгиев Иванов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Докторска програма “Обща хирургия“

Тема на дисертационния труд: „Free – hand” техника за пласиране на педикуларни винтове при оперативно лечение на идиопатична сколиоза в детска възраст“

Научен ръководител: Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 2. Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, д.м.н.
 2. Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, д.м.н.
 3. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, д.м.

Официални рецензенти: 

 1. Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.
 2. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, д.м.

Реферат:

Рецензии:

Становища:

Дата и място на публичната защита: 17.06.2021г., 13.30 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж.

Д-р Гиргина Манолова Стоянова 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Научна специалност “Вътрешни болести“ 

Тема на дисертационния труд: „Наследственост, преканцерози и мониторинг при пациенти с колоректален карцином“

Научен ръководител: Доц. д-р Стоян Ханджиев, д.м.

Научно жури:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.
 • Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Диана Василева Стефанова - Петрова, д.м.н.
 • Проф. д-р Росен Кирилов Николов, д.м.
 • Доц. д-р Владимир Николов Андонов, д.м.

Официални рецензенти:

 • Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.
 • Проф. д-р Диана Василева Стефанова - Петрова, д.м.н.
Реферат:
Рецензии:
Становища:

Процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Дерматология и венерология“

Кандидат: Доц.  д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.н

Заключително заседание на Научното жури: 17.03.2021 г. от 14.00 часа в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА, ІV-ти етаж, зала 417.

Научно жури:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Николай Константинов Цанков, д.м.н.
 • Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД: 

 • Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.
 • Проф. д-р Соня Стоянова Марина - Кирова, д.м.
 • Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, д.м.
 • Доц. д-р  Кирил Димов Праматаров, д.м.
 • Доц. д-р Румяна Калоферова Трифонова - Янкова, д.м.
Резюме:
Рецензии:
Становища:

Процедура за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Онкология” за нуждите на отделение по „Медицинска онкология“.

Кандидат: д-р Желязко Илиев Арабаджиев, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 23.02.2021 г. от 14.00 часа, МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

Научно жури:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 • Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова - Празникова, д.м.н.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н.
 • Проф. д-р Антония Денчева Цоневска (Балчева), д.м.
 • Проф. д-р Иглика Спасова Михайлова, д.м.
 • Доц. д-р Димитър Николаев Калев, д.м.
 • Проф. д-р Жасмина Михайлова Миланова, д.м.
Резюме:
Рецензии:
Становища:

Д-р Васил Бориславов Трайков 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Научна специалност “Кардиология“ 

Тема на дисертационния труд: „КАТЕТЪРНА АБЛАЦИЯ ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ: ПРОЦЕДУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РОЛЯ НА СТРУКТУРИТЕ, ИЗЯВЯВАЩИ ТРИГЕРНА АКТИВНОСТ ВЪВ ФИБРИЛАТОРНИЯ ПРОЦЕС“

Научен ръководител: Проф. д-р Чавдар Николов  Шалганов, д.м.

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Асен Рачев Гудев, д.м.н.
 • Проф. д-р Тошо Луканов Балабански, д.м.
 • Проф. д-р Иван Томов Груев, д.м.
 • Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, д.м.  

Официални рецензенти:

 • Проф. д-р Тошо Луканов Балабански, д.м.
 • Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, д.м.
Реферат:
Рецензии:
Становища:

Д-р Валери Любенов Гелев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Научна специалност: Кардиология

Тема на дисертационния труд: „Ретрограден достъп при реканилизация на хронични оклузии на коронарни артерии“

Научен ръководител: Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Доц. д-р Димитър Петров Николов, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Асен Рачев Гудев, д.м.н.
 • Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м.
 • Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, д.м.н. 5. Доц. д-р Добрин Йотков Василев, д.м.

Официални рецензенти:

 • Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м.
 • Доц. д-р Добрин Йотков Василев, д.м.
Реферат:
Рецензии:
Становища:

Д-р Елмира Момчилова Даскалова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление: 7.1. Медицина, Научна специалност:  Обща хирургия

Тема на дисертационния труд: „Панкреато-йеюностомия след дуодено-хемипанкреатектомии-видове, резултати, индивидуален подход при избора“

Научен ръководител: Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
 • Проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, д.м.н.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н.
 • Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, д.м.
 • Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, д.м. 

Официални рецензенти:

 • Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
 • Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, д.м.
Реферат:
Реферат:
Реферат:

Д-р Биляна Петкова Каменова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление: 7.1. Медицина, Научна специалност:  Обща хирургия

Тема на дисертационния труд: „Анестезия и интраоперативен неврофизиологичен мониторинг при хирургични корекции на сколиоза в детска възраст“

Научен ръководител: Проф. д-р Николай Младенов, д.м.н.

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 • Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, д.м.
 • Доц. д-р Йорданка Тодорова Ямакова, д.м.
 • Доц. д-р Маргарита Петрова Атанасова, д.м.

Официални рецензенти:

 • Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, д.м.
 • Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.
Реферат:
Рецензии:
Становища:

Д-р Светослав Василев Славков

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление: 7.1. Медицина, Научна специалност: Обща хирургия

Тема на дисертационния труд: „Диагностични, лечебни и епидемиологични особености при болни с тумори на слюнчените жлези -10-годишен опит“

Научен ръководител: Проф. д-р Антон Джоров, д.м.н.

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
 • Проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, д.м.н.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Тихомир Георгиев Добринов, д.м.н.
 • Проф. д-р Петя Филипова Печалова - Петрова, д.м.
 • Доц. д-р Георги Йорданов Папанчев, д.м.

Официални рецензенти:

 • Проф. д-р Тихомир Георгиев Добринов, д.м.н.
 • Проф. д-р Петя Филипова Печалова - Петрова, д.м.
Реферат:
Рецензии:
Становища:

Д-р Ани Агоп Чавушян

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление: 7.1. Медицина, Научна специалност: Вътрешни болести

Тема на дисертационния труд: „Дивертикулоза и двертикулна болест на дебелото черво –патогенетични механизми и клинични аспекти“

Научен ръководител: Доц. д-р Стоян Ханджиев, д.м.

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.
 • Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Ваня Александрова Нанкова, д.м.
 • Проф. д-р Йордан Георгиев Генов, д.м.
 • Доц. д-р Антония Йорданова Ангелова, д.м.

Официални рецензенти:

 • Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.
 • Проф. д-р Ваня Александрова Нанкова, д.м.
Реферат:
Рецензии:
Становища:

Д-р Мария Касини

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Дерматология и венерология

Тема на дисертационния труд: „ДЕРМАТОСКОПИЯТА КАТО ПРЕДОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА КОЖНИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПИГМЕНТНИ ЛЕЗИИ“

Научен ръководител: Чл. кор. проф. д-р Николай Цанков, д.м.н.

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.
 • Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.
 • Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, д.м.
 • Доц. д-р Румяна Калоферова Трифонова - Янкова, д.м.

Официални рецензенти:

 • Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.
 • Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, д.м.
Реферат:
Рецензии:
Становища:

Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Дерматология и венерология

Тема на дисертационния труд: „ОЧНИ ПРОМЕНИ И ВАЗОГРАФИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПСОРИАЗИС “

Научно жури:  

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД: 

 • Чл. кор. проф. д-р Николай Константинов Цанков, д.м.н.
 • Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.   

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД: 

 • Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.
 • Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, д.м.
 • Проф. д-р Соня Стоянова Марина - Кирова, д.м.
 • Доц. д-р Кирил Димов Праматаров, д.м.
 • Доц. д-р Румяна Калоферова Трифонова- Янкова, д.м.

Официални рецензенти:

 • Чл. кор. проф. д-р Николай Константинов Цанков, д.м.н.
 • Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.
 • Доц. д-р Кирил Димов Праматаров, д.м.
Реферат:
Рецензии:
Становища:

Д-р Петко Иванов Карагьозов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Вътрешни болести

Тема на дисертационния труд: „МЯСТО НА ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОСКОПИЯТА В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАНКРЕАТО-БИЛИАРНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ“

Научен ръководител: Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.                                   

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД: 

 • Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 • Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.   

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД: 

 • Проф. д-р Крум Сотиров  Кацаров, д.м.н.
 • Проф. д-р Росен Кирилов Николов, д.м.
 • Доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м.

Официални рецензенти:

 • Проф. д-р Крум Сотиров  Кацаров, д.м.н.
 • Проф. д-р Росен Кирилов Николов, д.м.
Реферат:
Рецензии:
Становища:

Д-р Александър Тихомиров Даскалов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Сърдечно-съдова хирургия

Тема на дисертационния труд: „Приложение на метода закрита ендартеректомия с дистална фиксация на интимата при тромбоза на феморалната артерия“

Научен ръководител: Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м.                           

Научно жури:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 • Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.
 • Доц. д-р Петър Цанков Марков, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 •  Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м.
 •  Проф. д-р Веселин Петров Петров, д.м.
 •  Проф. д-р Илия Петров Лозев, д.м.н.

Официални рецензенти:

 • Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м.
 • Проф. д-р Веселин Петров Петров, д.м.
Реферат:
Рецензии:
Становища:

Д-р Димитър Делчев Русенов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Обща хирургия

Тема на дисертационния труд: Анатомични и атипични чернодробни резекции -  резултати и сравнителен анализ

Научен ръководител: Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.                                       

Научно жури:

Вътрешни членове:

 • Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
 • Проф. д-р  Огнян Георгиев Бранков, д.м.н.

Външни членове:

 • Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, д.м.н.
 • Проф д-р Владимир Николов Тасев, д.м.н.
 • Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, д.м.

Рецензенти:

 • Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
 • Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, д.м.н.

Дата и място на публичната защита: 31.01.2020г., 14.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж.

Реферат:
Рецензии:
Становища:

Д-р Радин Цонев Цонев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Вътрешни болести

Тема на дисертационния труд: Оценка на чернодробната фиброза и на качеството на живот на пациенти с хроничен вирусен с - хепатит и цироза

Научен ръководител: Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.

Научно жури:

Вътрешни членове:

 • Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.
 • Доц. Наталия Йорданова Стоева, д.м.

Външни членове:

 • Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, д.м.н.
 • Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, д.м.н.
 • Доц. д-р Красимир Антонов Антонов, д.м.н.

Рецензенти:

 • Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, д.м.н.
 • Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, д.м.н.

Дата и място на публичната защита: 25.10.2019г., 13.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж

Реферат:
Рецензии:
Становища:

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Вътрешни болести” за нуждите на отделение по „Ендокринология и болести на обмяната“.

Кандидат: д-р Лъчезар Боянов Лозанов, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 08.10.2019 г. от 12.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

Д-р Асен Христов Цеков

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврохирургия

Тема на дисертационния труд: „Съвременни тенденции и възможности при диагностиката и лечението на Тетерд Корд Синдром“

Научен ръководител : Доц. д-р Неделчо Гергелчев, д.м.

Научно жури:

Вътрешни членове:

 • Доц.  д-р  Владимир Стефанов Наков, д.м.
 • Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.

Външни членове:

 • Проф. д-р Борислав Димитров Китов, д.м.
 • Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.
 • Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н.

Рецензенти:

 • Проф. д-р Борсилав Димитров Китов, д.м.н.
 • Доц. д-р Владимир Стефанов Наков, д.м.

Дата и място на публичната защита: 12.06.2019г., 10.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж

Реферат:
Рецензии:
Становища:

Д-р Тома Юриев Спириев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврохирургия

Тема на дисертационния труд: „Предоперативно 3D планиране и 3D симулация на неврохирургични достъпи при краниални хирургични интервенции“

Научен ръководител : Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.                                          

Научно жури:

Вътрешни членове:

 • Проф.  д-р Иван Николаев Стайков, д.м.
 • Доц. д-р Владимир Стефанов Наков, д.м.

Външни членове:

 • Проф. д-р Борислав Димитров Китов, д.м.
 • Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.
 • Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н.

Рецензенти:

 • Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.
 • Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н.

Дата и място на публичната защита: 12.06.2019г., 12.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж

Реферат:
Рецензии:
Становища:

Д-р Мария Вескова Чолакова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврология

Тема на дисертационния труд: РИСКОВ ПРОФИЛ И ОСОБЕНОСТИ В ЕТИОЛОГИЯТА, ПАТОГЕНЕЗАТА И ПРОТИЧАНЕТО НА ИСХЕМИЧНИЯ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТИ ПОД 50 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Научен ръководител : Проф. д-р Иван Николаев Стайков, д.м.                                         

Научно жури:

Вътрешни членове:

 • Доц. д-р Мария Апостолова Рашева, д.м.
 • Проф. Христо Цеков Цеков, д.м.

Външни членове:

 • Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, д.м.н.
 • Проф. д-р Красимир Розенов Генов, д.м.н.
 • Доц. д-р Милена Младенова Младенова, д.м.

Рецензенти:

 • Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, д.м.н.
 • Доц. д-р Мария Апостолова Рашева, д.м.

Дата и място на публичната защита: 17.04.2019г., 14.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж

Реферат:
Рецензии:
Становища:

Процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Хирургическа стоматология, орална и лицево - челюстна хирургияˮ

Кандидат: Доц.  д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.н

Заключително заседание на Научното жури: 07.03.2019 г. от 15.00 часа в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.н.

Рецензии:

Становища:

Д-р Бисера Котевска Трифунова

Област на више образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Дерматология и венерология

Тема на дисертационния труд: АЛЕРГИЧЕН КОНТАКТЕН ДЕРМАТИТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ- ОСОБЕНОСТИ  В ЕТИОПАТОГЕНЕЗАТА, КЛИНИЧНАТА КАРТИНА,  ДИАГНОСТИКАТА  И ПРОФИЛАКТИКAТА

Научни ръководители : Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.

                                           Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, д.м.

Научно жури:

Председател:

Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, дм - вътрешен член

Членове:

 • Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м. - вътрешен член
 • Проф. д-р Невена Владимирова Берова, д.м.н. – външен член
 • Проф. д-р Соня Стоянова Марина- Кирова, д.м.н.- външен член
 • Доц. д-р Кирил Димитров Праматаров, д.м.- външен член

Резервни членове:

 • Проф. д-р Николай Константинов Цанков, д.м.н.- вътрешен член
 • Доц. д-р Румяна Калоферова Трифонова- Янкова, д.м.- външен член

Рецензенти:

Проф. д-р Невена Владимирова Берова, д.м.н.

Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

Дата и място на публичната защита: 11.12.2018г., 13.00 часа, Аулата на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА, 9-ти етаж

Реферат:

Рецензии:

Становища:

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Гръдна хирургия”.

Кандидат: д-р Цветан Раднев Минчев, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 22.10.2018 г. от 13.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюмета на научните трудове на д-р Цветан Раднев Минчев, д.м.

Рецензии:

Становища:

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Акушерство и гинекология”.

Кандидат: д-р Петър Цанков Марков, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 22.10.2018 г. от 14.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюме:

Рецензии:

Становища:

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Дерматология и венерология”.

Кандидат: д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 21.05.2018 г. от 13.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюме:

Рецензии:

Становища:

Процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност  „Анестезиология и реаниматология”.

Кандидат: доц. д-р Николай Драганов Младенов, д.м.н.

Заключително заседание на Научното жури: 19.02.2018 г. от 13.00 часа в МБАЛ Токуда, ІХ-ти етаж, Рапортна  зала.

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Николай Драганов Младенов, д.м.н.

Рецензии:

Становища:

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Обща хирургия”.

Кандидати:

 1. Д-р Веселин Маринов Маринов, д.м.
 2. Д-р Добромир Йорданов Сотиров, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 21.02.2018 г. от 13.00 часа в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, 417 учебна зала.

Резюмета на научните трудове на д-р Веселин Маринов Маринов, д.м.

Резюмета на научните трудове на д-р Добромир Йорданов Сотиров, д.м.

Рецензии:

Становища: