Д-р Марина Влока

Специалист Образна диагностика

От  2008 г. е член на екипа на  отделението  по  Образна диагностика на болница „Токуда“. С близо 30 годишния си професионален опит в образната диагностика владее в пълен обем образните изследвания – конвенционална рентгенология, компютър-томография, магнитно-резонансна томография и ултразвуковите  интервенционални методи за изследване. С развитието на специалността се старае да поддържа  високо професионално ниво. През тези години непрестанно обучава и до ден днешен специализанти предимно в гастро-абдоминалната рентгенология. Д-р Влока е водила лекции и упражнения в студентския курс за рентгенови лаборанти за модулите Компютърна томография и Магнитно-резонансна томография.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  От самото начало, в отделението по Образна диагностика се насочва  предимно в областта на абдоминалната рентгенология и по-тясно в сферата на жлъчно-чернодробната, панкреасна диагностика, интестиналните и колоректалните заболявания. Акцентира и върху диагностиката на тънките черва - компютърна томографска ентероклиза и магнитно резонансна ентероклиза, виртуална колоноскопия. Един от първите образни диагностици, въвели в страната стадирането и рестадирането на карцинома на ректума в образната диагностика. От години задълбочено се интересува и от мамологията и коремната детската образна диагностика.

 • Професионален опит

  Професионален опит
  Преди това 15 години е работила  в болница „Пирогов“ като специализант и по-късно като специалист в отделението по Образна диагностика с насоченост Спешна образна диагностика, коремна УЗ диагностика, конвенционална  коремна образна диагностика и на преден план с интервенционална диагностика.
 • Образование

  Образование
  • Средно образование - 66-то СУ „Петко Напетов”, София 
  • Висше образование 1993 г. - Медицински университет, София
  • Специалност Образна диагностика, 1998 г.
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  Преминала е редица курсове и допълнителни обучения в сферата на интервенционалната рентгенология, образна диагностика на заболявания на гастроинтестиналния тракт и ултразвукова диагностика. Участва в мултидисциплинарни срещи в клиниките по гастроентерология и коремна хирургия, както и в последните години  на местни, национални и международни срещи, webinar-и, конгреси и конференции.
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Българска Асоциация по Радиология (БАР)
  • Европейското Асоциация по Радиология (ESR)
  • Българското дружество по кардиоторакална рентгенология (БДКТР)
  • European Society of Gastroenterology (ESGAR)
  • Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE)
Свързани блог статии

Свързани блог статии