Проф. д-р Галина Кирова-Недялкова, дм

Началник отделение
Началник на Клиника по Образна диагностика от основаването на Болница Токуда

Специалист по Образна диагностика с над 30-годишен опит и обширни познания в областта на диагностичната и интервенционална рентгенология. Широка експертиза в областта на рентгенологията, както и умения за съпоставка на образната находка с клиниката на пациента. Добри комуникационни умения с колеги и пациенти, прецизност в радиологичните интерпретации. Лидерски опит и познания за процесите на управление в рентгенологията, на качествен контрол и сигурност на пациента. Консултант и член на мултидисциплинарни екипи в областта на заболяванията на белите дробове, сърцето, съдовете и онкологията.

Професор по образна диагностика със способност да преподава сложна материя по достъпен начин. Автор и съавтор на научни публикации, научни издания и учебници в областта на торакалната, кардиоваскуларната и онкологичната образна диагностика; редактор на учебник по Образна диагностика за студенти; повече от 250 научни презентации на национални и международни конгреси и конференции; организатор на редица научни събития и образователни курсове.

Дългогодишен опит като съ-изследовател и главен изследовател към Център за Клинични проучвания, Токуда.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  • Образна диагностика в Oнкологията
  • Скрининг
  • Кардио-васкуларна рентгенология
  • Торакална рентгенология
  • Управление и качествен контрол в образната диагностика
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • Национален консултант към министъра на здравеопазването (2017 и понастоящем)
  • Член на Експертен борд към МЗ за диагностика и лечение на КОВИД-19
  • Член на Национална Експертна група за изготвяне на Национална стратегия за борба с рака МЗ/РД-02-83/17 юни 2021
  • Председател на научна етична комисия, Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница
  • Член на Lung Ambition Alliance Project - IASLC, GLCC initiative
  • Член на Education-on-demand Committee, ESR
  • Член на Quality, Safety and Standards Committee към European Society of Radiology
  • Асоцииран член на Quantitative Image Network (QIN) Group
  • Член на борда на Cardiomyopathy Registry
  • Член на експертна мултидисциплинарна комисия „Интерстициални белодробни болести“ (2019-2021)
  • Инициатор и лидер на Radiology Together Society
  • Организатор и лидер на национална група за изготвяне на правила за добра медицинска практика в рентгенологията
 • Образование

  Образование
  • Професор по Образна Диагностика 2016
  • Доцент по Образна Диагностика 2009
  • Магистър, Здравен Мениджмънт N611/26.11.2004
  • Научна специалност по Рентгенология N38320/05.06.1991
  • Доктор по Медицина N000381/24.10.1986; Медицински Университет Варна
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Председател на Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология
  • Член на изпълнителното бюро на Българска Асоциация по Радиология
  • European Society of Radiology
  • European Society of Thoracic Imaging
  • European Society of Cardiac Radiology
  • Българско Дружество по Белодробни Болести 
  • Българска Асоциация по Радиология
  • Българско Дружество по Кардиология
  • Член на редакторски съвет на списание Наука Пулмология; Aрбилис/ISSN 1312-8302
  • Член на редакторски съвет на списание Рентгенология и Радиология; Meдицина и Физкултура/ISSN ISSN 0486-400X
  • Член на редакторски съвет на списание Наука ОнкоХематология; Арбилис
   • Рецензент, Journal Biotechnology & Biotechnological Equipment; Taylor & Francis in partnership with Diagnosis Press
   • Рецензент, Insights into Imaging; Springer
 • Награди

  Награди
  • Почетна награда за цялостен принос за изграждане на Токуда Болница София - 2017
  • Почетна награда на фондация „Св.Иван Рилски“ за цялостен принос в развитието на рентгенологията в България 2014
  • Почетни награди „Лекарите, на които вярваме“ – 2010,2012,2017
  • Почетна награда „Най-вдъхновяващ лекар“, специалност Образна диагностика – 2019
  • Сертификат за максимално отличие 5* по инициатива на European Society of Radiology (ESR) Eurosafe Imaging Stars за добра медицинска практика, свързана с радиационната безопасност в клиника по образна диагностика 
Свързани блог статии

Свързани блог статии