Д-р Татяна Ненкина

Специалист Образна диагностика
Част от екипа на Клиника Образна диагностика от 2015 година, специалист по Образна диагностика от 2017 година. Участник и съорганизатор в пилотен проект за скриниг на белодробния карцином, България; предходен опит в международен проект за оценка на солитарни белодробни нодули. Участик в международни обучения за диагностика на белодробни и интерстициални заболявания; в обучението на клиницисти, специализанти  и специалисти по Образна диагниостика  в сферата на торакалната образна диагниостика, както и автор и съавтор на публикации в същата подспециалност.  Участва в онкологични клинични проучвания за белодробен карцином.
 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  Диагностика на белодробните заболявания, в частност - дифузни интерстициални белодробни заболявания; ранна диагностика и скрининг на белодробен карцином; кардио-торакална и онкодиагностика.
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • Специализация по Образна диагностика (2013-2017)
  • Специалист по Образна диагностика (2017)
  • Член на национална група за изготвяне на правила за добра медицинска практика в рентгенологията, секция Образна диагностика на гръден кош
  • Член на мултидисциплинарния комитет към центъра за белодробни фибрози, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

 • Образование

  Образование
  • Специалност Образна диагностика, диплома серия АС, номер 016140 от 05.02.2018 г., регистрационен номер 021255
  • Доктор по медицина - МУ - София, номер на дипломата 026598 от 17.12.2009 г., регистрационен номер
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • Българска Асоциация по Радиология (БАР)
  • Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология
  • Европейска Дружество по Радилогия (European Society of Radiology - ECR)
  • Eвропейско дружество по Торакална Образна Диагностика (European Society of Thoracic Imaging - ESTI)
  • Eвропейско дружество по Кардиорадиология (European Society of Cardiac Radiology – ESCR)
Свързани блог статии

Свързани блог статии