Д-р Иван Плачков

Специалист Образна диагностика

Д-р Иван Валериев Плачков е специалист по образна диагностика. Израства в семейство на лекари и още от ранна възраст има интерес към лекарската професия. Завършва висше медицинско образование в Медицински университет, София през 2008 г. Придобива специалност „Образна диагностика“ през декември 2014 г. От месец юли 2016 г. работи в Болница Токуда.

Д-р Плачков участва в редица научни форуми в страната и чужбина. През годините на обучението си участва в научни курсове на European School of Radiology (ESOR). Той е автор и съавтор на публикации в списание „Рентгенология и Радиология“, участва в научни съобщения и постерни сесии на национални и международни конференции. Съавтор е в „Сборник тестове по образна диагностика“- Медицински университет – Пловдив, издаден гр. Пловдив, 2015 г. Работи с всички съвременни образни методи.

Владее английски и руски език. Любител е на планинско колоездене и водни спортове. Част от времето си прекарва сред природата в откриване на нови и малко познати места из страната.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  Клиничните му и научни интереси са в посока образна диагностика на абдоминалната, неврорадиологията и мамо диагностиката, като през последните години специален интерес представлява мускулоскелетната радиология.
 • Професионален опит

  Професионален опит
  Последователно специализира и работи в отделенията по Образна диагностика на „УМБАЛ Александровска”, „Университетска Болница Лозенец“ и болница „Софиямед”. От месец май 2012 г. до 2016 г. е асистент към Катедра „Физика, Биофизика и Рентгенология“ на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. От месец юли 2016 г. работи в Болница Токуда. 
 • Образование

  Образование

  Висше медицинско образование завършва в Медицински университет, София през 2008 г.

  Придобива специалност „Образна диагностика“ през декември 2014 г. 

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Българска асоциация по радиология (БАР)
  • Българското кардиоторакално дружество
  • European Society of Radiology (ESR)
  • European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR)
Свързани блог статии

Свързани блог статии