Ракът на белия дроб е третият по честота вид рак след този на гърдата и на простатната жлеза, но с много по-лоша прогноза. Най-често той се открива в много напреднал стадий, защото симптомите на заболяването се проявяват много късно.

Статистиката показва, че приблизително един от 15 души в света заболява от рак на белия дроб, а при пушачите неговата честота е още по-висока. Ето защо усилията на медицината са насочени към методи за ранна диагностика, когато туморът е много малък и не води до клинична изява.

Такъв метод за ранно откриване на рака на белия дроб е нискодозовата компютърна томография. Изследването е достъпно, бързо, не е свързано с инжектиране на контрастна материя и се различава от широко-известната компютърна томография по специално подбраните параметри на добиване на образа, които осигуряват максимално ниска доза йонизиращо лъчение. За онагледяване на т.нар. „ниска доза“ може да се направи сравнение с тази, която човек получава при дълъг презокеански полет със самолет.

Изследването позволява да се видят малки възелчета (т.нар. нодули) в белите дробове, някои от които имат характеристика на тумор. Рентгенолозите имат експертизата да разграничат тези от тях, които имат доброкачествен вид, от други – които имат голяма вероятност да представляват ранен рак на белия дроб. В някои случаи се налага изследването да се повтори след определен период от време – три или шест месеца с цел да се установи дали „възелчето“ нараства или променя характера си. Тези допълнителни характеристики помагат на лекарите  да различат с голяма достоверност ранна форма на рак от други болести, които имат различна прогноза и много често не изискват специално лечение.

Препоръчително е, хората с висок риск да заболеят от рак на белия дроб, да провеждат нискодозова компютърна томография с цел ранно откриване на болестта. Такива са дългогодишните настоящи или бивши пушачи, работещите в запрашена среда, хора с хронични заболявания на белия дроб или фамилна история за рак на белия дроб. 

Често такива „възелчета“ в белия дроб се откриват като случайна находка при провеждане на компютъртомографско изследване по друг повод. Принципът на оценка от рентгенолога е същият, както описания по-горе и е много важно тези неочаквани находки да не се пренебрегват.

Клиника по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда предоставя възможност за провеждане на изследвания за ранна диагностика на рак на белия дроб. Протоколите са адаптирани с тези на Американския Колеж по Радиология (ACR) и Европейската Асоциация за Образна диагностика на гръдния кош (ESTI). Софтуерът за автоматична оценка на промените в белия дроб е сертифициран за последващо проследяване. Екипът от рентгенолози на АСК УМБАЛ Токуда е инициатор и изпълнител на първия пилотен скрининг за рак на белия дроб в страната, както и работи по проект за ранна диагностика на рака при случайно установени находки в белия дроб. Въз основа на това лекарите имат експертизата и опита да провеждат нискодозова компютърна томография при хора с висок риск да развият рак на белия дроб, както и да подкрепят пациента по пътя на лечението и проследяването, едновременно с останалите членове на онкологичния комитет.

За записване на час и повече информация се обадете на тел.: 02/403 47 89 и 02/403 41 80.