Aa
Образна диагностика

Информация за пациенти при провеждане на ЯМР/КТ с анестезия

За провеждането на образно изследване ЯМР/ КТ под анестезия е необходимо да се изпълнят следните процедури.

В деня преди изследването:

  1. Задължително трябва да се направи консултация с анестезиолог в „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ (кабинетът се намира на ет. 1, до регистратурата на Спешно отделение). Ако пациентът е дете, за преданестезиологичната консултацията е необходимо да има преглед от педиатър и амбулаторен лист. Възможно е анестезиологът да Ви назначи допълнителни консултации или кръвни изследвания, които да уточнят здравословното Ви състояние (или това на детето Ви) с оглед провеждане на анестезия.

  1. За провеждане на изследването е необходимо да изпълните подготовката, която Ви е назначил анестезиологът – прием на лекарства, вода и храна.

В деня на изследването:

  1. Задължително носете направлението/индикацията за провеждане на изследването, цялата медицинска документация на пациента, както и налични предходни образни изследвания.

  1. В 7:30 ч е необходимо да бъдете на регистратура Образна диагностика (ет.1), за да  попълните информирано съгласие и документи, свързани с провеждането на съответното образно изследване. 

  1. Персоналът на Клиниката ще Ви насочи за премедикация в Звено за лечение на болката (ет. 2).

След приключване на изследването:

  1. След  приключване на изследването ще бъдете придружени отново до Звено за лечение на болката (ет. 2), където ще пролежите около 2 часа под контрол на анестезиолога, докато напълно излезете от анестезията.

  1. В случай на дискомфорт или други симптоми, които Ви притесняват, възникнали след напускане на болницата, се обърнете към Спешно отделение при „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ тел. 02/403 41 12.

  1. Резултатът от изследването ще бъде готов на следващия ден след 10 ч.

При въпроси и нужда от съдействие можете да се обадите на регистратура Образна диагностика на тел 02/403 49 20 и 02/403 41 82. 

 Изтеглете тази информация и я разпечатайте от ТУК >