Образна диагностика

Рак на белия дроб

Какво представлява?

При рака на белия дроб се развиват туморни клетки в различните структури, формиращи белия дроб, трахеята и бронхите. В повечето случаи при диагностиката се намират големи туморни маси, които нарушават функцията на белия дроб и се разпространяват в други органи като лимфни възли, мозък, надбъреци, черен дроб, кости.

Каква е честотата?

Ракът на белия дроб е третият по честота рак в развитите страни, като вероятност да заболее има всеки 15-ти човек на земята. Най-засегнати са дългогодишните пушачи, като всеки 8 от 10 диагностицирани рака на белия дроб са при пушачи.

Какви са най-честите оплаквания?

Белият дроб е орган с голяма площ на алвеолите, това са най-малките структури, които осъществяват дишането. По тези причини много напреднали и големи по обем тумори водят сравнително късно до оплаквания. Най-често болните съобщават за прогресираща кашлица, кръвохрак, дрезгавина на гласа, обща умора и задух. В много случаи първите симптоми са от метастази, засегнали различни органи, далече от белия дроб.

Как се лекува?

В ранен стадий ракът на белия дроб се оперира. Когато е диагностициран в по-напреднала форма подлежи на лечение с химио- и/или лъчетерапия.

Защо е важно да го открием и лекуваме рано?

Смъртността от напреднал рак на белия дроб е много висока, като 5 години след диагностиката, умират повече от 75% от пациентите, независимо от прилаганото лечение. При диагностициран белодробен рак в ранен стадий преди да се появят оплаквания, успеваемостта е много висока и 5-годишната преживяемост се повишава до 80%.

Кои са рисковите фактори за развитие на рак на белия дроб?

Висок риск да заболеят от рак на белия дроб имат хора над 50 години, настоящи или дългогодишни пушачи, такива с други хронични заболявания на белите дробове (ХОББ, белодробна фиброза, емфизем), фамилна история за рак на белия дроб, както и хора, работещи във вредна среда.

Приета мярка за тежест на тютюнопушенето е т.нар. пакето-години цигари, изчислявана като брой пакети цигари, изпушвани дневно за годините на пушене, като един пакет се равнява на 20 цигари. По тази формула, 10 години тютюнопушене по 20 цигари дневно, се определя като 10 пакето-години.

Как може да открием рано рака на белия дроб?

Методът за ранно откриване на рак на белия дроб е компютърната томография с ниска радиационна доза. Доказано е, че системното изследване на хора с висок риск води до ранна диагностика на рака на белия дроб, което позволява излекуване и намалява смъртността.

  • С помощта компютърната томография рентгенолозите виждат малки възелчета в белите дробове, част от които представляват начален белодробен рак. Характеризирането на тези възелчета позволява с голяма достоверност да се различи ранна форма на рак от други болести, които имат различна прогноза и много често не изискват специално лечение.
  • Прилаган при рискови групи от индивиди, методът предотвратява една смърт на всеки 300 изследвани
  • С висок риск са интензивни, настоящи или бивши пушачи над 50 г.

Клиника по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда предоставя възможност за провеждане на нискодозова компютърна томография за ранна диагностика на рак на белия дроб. Протоколите са адаптирани с тези на Американския Колеж по Радиология (ACR) и Европейската Асоциация за Образна диагностика на гръдния кош (ESTI). Разполагаме със софтуер за автоматична оценка на промените в белия дроб и последващо проследяване.

За повече информация се обърнете към 02/403 47 89 и 02/403 41 80.