Образна диагностика

Диагностика на заболяванията на гърдата

Ракът на гърдата остава водеща причина за смъртност при жените както в Европа, така и в световен мащаб. Нашата основа цел е да открием заболяването във възможно най-ранния и съответно - най-лечим стадий, като едновременно с това подхождаме с разбиране към тревожността на нашите пациентите и правим всичко възможно да сведем техния дискомфорт до минимум. В Сектора по образна диагностика на гърдата към Клиниката по образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, ще бъдете посрещнати от нашия екип от лекари и рентгенови лаборанти. Във всеки един момент можете да разчитате  както на професионалната компетентност, така и на подкрепа и съпричастност от квалифицирания екип в отделението. 

В клиниката се провеждат:

Дигитална мамография 

 • златен стандарт както в скрининга на рака на гърдата, така и при налични оплаквания или проследяване на известна патология
 • обучен рентгенов лаборант ще осигури максималния ви комфорт по време на изследването, както и неговото високо качество
 • интерпретацията на изследването се извършва от квалифициран лекар рентгенолог като се използват актуалните международни препоръки на BI-RADS  от Американския колеж по рентгенология (ACR)

Уважаеми пациенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че през юни и юли месец 2024 г. в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда няма да има възможност за провеждане на мамографски изследвания, поради обновяване на апаратурата в Клиника по образна диагностика.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

 Ултразвуково изследване на гърда

 • разполагаме с ехографски апарати, оборудвани с високочестотни трансдюсери, които осигуряват високо качество на образа – задължително изискване за коректната интерпретация
 • методът не използва йонизираща радиация (рентгенови лъчи), напълно безвреден е и първи избор при диагностично или профилактично изследване при жени под 45 годишна възраст
 • ултразвукова еластография – метод, позволяващ оценката на еластичността на тъканите и съответно – полезен при трудни диагностични случаи
 • възможност за извършване на интервенционални процедури под ултразвуков контрол

Магнитнорезонасна томография на гърди

 • метод на избор в комплексни диагностични ситуации, когато е необходимо уточняване на получената от други изследвания информация (ехо- и/или мамография)     
 • метод на избор за оценка след аугментационна мамопластика (наличие на импланти) и всички усложнения, свързани с тях
 • метод на избор за скрининг/профилактика при жени с висок риск за развитие на рак на гърдата или жени с екстремно висока мамографска плътност на гърдата
 • протоколите са адаптирани с тези на Европейското Дружество по Образна Диагностика на Гърдата (EUSOBI) и Американския Колеж по Радиология (ACR).

Компютърна томография

 • метод, който се използва за определяне на стадия на вече установен рак на гърдата, както и при проследяването им в хода на лечението
 • клиниката разполага включително и с двойно-енергиен компютъртомографски апарат от последно поколение, който позволява скениране с високо качество на образа, по-ниска доза за пациентите и избягване на артефакти от метални импланти и др.

 Интервенцонала рентгенология

 • провеждане на т.нар. кор-биопсии на формации в гърдата под ултразвуков контрол – минимално инвазивен метод за вземане на материал за хистологично изследване. Процедурата се провежда с местна анестезия (упойка) в амбулаторни условия, тоест без необходимост от хоспитализация/болничен престой
 • провеждане на т.нар. стереотаксични биопсии на формации под мамографски контрол – метод на избор при наличие на лезии, които са „видими“ само мамографски
 • терапевтична/диагностична аспирация на кисти под ултразвуков контрол
 • предоперативно маркиране на малки лезии, които трудно се опипват в гърдата с оглед атравматично провеждане на операцията и запазване на незасегнатата част от гърдата
 • маркиране на тумори в гърдата, които подлежат на неоадювантна химиотерапия (предоперативна). Този маркер позволява идентифициране на мястото на тумора дори и след силно намаляване на размерите или дори локалното му излекуване и дава възможност на патолога да докаже излекуването
 • биопсия на лимфни възли, съседни на гърдите

В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда лекарите от Сектора по образна диагностика на гърдата работят в мултидисциплинарен екип, заедно с колегите от медицинска онкология, хирургия, лъчетерапия, клинична патология, клинична лаборатория, нуклеарна медицина и медицинска психология. На провежданите ежеседмични срещи се обсъждат данните от всички проведени клинични, образни и патоанатомични изследвания при всеки пациент с рак на гърдата и се създават персонализирани модели за поведение и лечение, което от своя страна добавя значителна стойност към  постигнатите резултати.

В Клиниката по образна диагностика предстои технологично обновяване на сектора, със закупуването на нов мамографски апарат, който ще предлага повече диагностични  възможности както и възможност за провеждане на томосинтеза (т.нар. 3D мамография), както и интериорно обновяване, за да предоставим на нашите пациентите  по-модерна и комфортна обстановка.

Екип на Сектор образна диагностика на гърдата:

Галерия