Клинична патология

Отделението по "Кличична патология"  има следната структура:
1. Хистологична лаборатория
2. Цитологична лаборатория
3. Секционна зала
4. Хистотека 

В отделението се извършват всички хистологични и инструментални биопсии, като хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от заболявания:
- хирургични 
- гинекологични
- бронхобелодробни
- гастроентерологични
- дерматологични
- оториноларингологични
- очни 

Цитологичната лаборатория обхваща пациентите с гинекологични, хирургични и белодробни заболявания. 

Бързата обработка на препаратите, постъпили от различни отделения и клиники на болницата, е възможна благодарение на модерните апарати Хистокинет и Криостат

В отделението работят висококвалифицирани специалисти, извършващи диагностична дейност на професионално равнище.

Контакти:  02/403 4096

Video Gallery

picture

Пусни видео

04 "Разчитай на нас на всяка стъпка" - д-р Полина Дакова, Клинична патология

В четвъртото видео от поредицата „Пътеводител на пациентите с онкологични заболявания“ ви разказваме как се взима ключовото решение за индивидуалното лечение на туморно образувание. Основната задача на патолога е да отговори на три важни въпроса, касаещи пациентите с онкологични заболявания: Дали откритото образувание е тумор или възпаление? Дали туморът е доброкачествен или злокачествен? Какъв вид терапия трябва да бъде прилагана?