Aa

Клинична патология

Отделението по "Кличична патология"  има следната структура:
1. Хистологична лаборатория
2. Цитологична лаборатория
3. Секционна зала
4. Хистотека 

В отделението се извършват всички хистологични и инструментални биопсии, като хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от заболявания:
- хирургични 
- гинекологични
- бронхобелодробни
- гастроентерологични
- дерматологични
- оториноларингологични
- очни 

Цитологичната лаборатория обхваща пациентите с гинекологични, хирургични и белодробни заболявания. 

Бързата обработка на препаратите, постъпили от различни отделения и клиники на болницата, е възможна благодарение на модерните апарати Хистокинет и Криостат

В отделението работят висококвалифицирани специалисти, извършващи диагностична дейност на професионално равнище.

Контакти:  02/403 4096