Клинична патология

Хистологична диагностика

В отделението се извършват всички хистологични и инструментални биопсии, като хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от заболявания:
- хирургични 
- гинекологични
- бронхобелодробни
- гастроентерологични
- дерматологични
- оториноларингологични
- очни 

Цитологичната лаборатория обхваща пациентите с гинекологични, хирургични и белодробни заболявания. 

Контакти: 02/403 4096