Научна среща на тема: Всеобхватно поведение в съвременното лечение на торакалните тумори се проведе в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Организатор на събитието, което се провежда за втора поредна година, бе Българското научно дружество по имуноонкология, чийто председател е доц. Желязко Арабаджиев, началник на Клиника по медицинска онкология в лечебното заведение.

Научната среща събра утвърдени специалисти в областта на медицинската онкология, лъчетерапия и радиохирургия, патология, образна диагностика, пулмология и гръдна хирургия.

Събитието бе открито от изпълнителния директор на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда – д-р Венелина Милева. Тя сподели, че като мениджър на водеща частна многопрофилна болница, с дълга и богата история, вярва, че споделянето на опит и колаборацията между лекарите са от съществено значение за предоставянето на най-доброто лечение на пациентите. Мултидисциплинарният екип на АСК УМАБЛ Токуда, ангажиран с диагностиката и лечението на белодробен карцином, включва всички необходими специалисти, които работят заедно, за да осигурят висококачествена грижа. Д-р Милева подчерта и че през лечебното заведение преминават множество пациенти с тази диагноза и с увереност може да заяви, че те получават най-съвременните методи за лечение и индивидуален подход при избора на терапия. Тя допълни и че целта да се дава гласност на утвърдените световни методи за диагностика и лечение на заболяването се постига чрез обмяната и споделянето на опита на специалистите.

Като единствения българин, бил член на борда на Мисията за рака на ЕС към Европейската комисия, доц. Арабаджиев представи темата „Мисията за рака на европейската комисия - синергии към по- устойчива и базирана на европейските препоръки онкология“.

Проф. Галина Кирова, началник на Клиника по образна диагностика, бе модератор на първата сесия „Скрининг, диагностика и стадиране на рак на белия дроб“, като представи темата за ранния рак на белия дроб, ролята и методите на скрининг, както и темата „От образа към диагностиката на рака на белия дроб“. Екипът на проф. Кирова е първият в страната, реализирал скринингова програма за рак на белия дроб. Методът за ранно откриване на рак на белия дроб е единствено чрез скрининг - компютърната томография (скенер) с ниска радиационна доза. Доказано е, че системното изследване на хора с висок риск води до ранна диагностика на рака на белия дроб, което позволява излекуване и намалява смъртността. С помощта на компютърната томография рентгенолозите виждат малки възелчета в белите дробове, част от които представляват начален белодробен рак. Характеризирането на тези възелчета позволява с голяма достоверност да се различи ранна форма на рак от други болести, които имат различна прогноза и много често не изискват специално лечение. 

Проф. д-р Соня Сергиева разказа за ролята на РЕТ/СТ при диагностика и стадиране на белодробния карцином. РЕТ/СТ е мултимодална техника, която комбинира позитронно-емисионната томография с нискодозовата компютърна томография. Съвременните мултимодални хибридни РЕТ/СТ методи намират все по-широко приложение в онкологичната практика през последните две десетилетия.

Нуклеарномедицинската част от хибридните РЕТ/СТ образи дава информация за функционалната активност на първичния неоплазмен процес и вторичните метастатични лезии, докато компютърнотомографското изображение е необходимо за определяне морфологичния субстрат на визуализираните „горещи“ зони. СТ образите позволяват точното типографиране и определяне морфологичната характеристика на находките с повишено струпване на съответните радиомаркери. Благодарение на тях, се разграничават физиологичната от патологично повишена активност, което рефлектира върху редуцирания брой фалшиво позитивни и фалшиво негативни резултати.

Проф. Сергиева поясни какви могат да бъдат причините за фалшиво отрицателните резултати и обърна внимание как да бъдат разпознати. Базирайки се на дългогодишната си практика, тя коментира ефекта от имунотерапията с РЕТ/СТ и ролята му за дългосрочно проследяване и рестадиране за откриване на ранни рецидиви и късна дисеминация с висока чувствителност на детекция. В заключение проф. Сергиева обобщи, че РЕТ/СТ изследването е водещо при определянето на плана за оптимално индивидуализирано лечение при онкологично болните пациенти, ставайки златен стандарт в процеса на стадиране при недребноклетъчен белодробен карцином.

Натрупания опит при извършването на бронхоскопии, представи д-р Венцислав Димитров, специалист в Клиника по пневмология в АСК УМБАЛ Токуда. Той бе лектор на тема „Съвременни методи за диагностика и стадиране на белодробен карцином“. Д-р Димитров е част от мултидисциплинарния онкологичен екип за рак на белия дроб, през който преминават множество пациенти със заболяването.

В първия панел темата „Диагностика и лечение на пациенти с рак на белите дробове в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда „ бе представена от д-р Таня Златанова, специалист в Клиника по медицинска онкология, която е пряко ангажирана с пациенти с рак на белия дроб.

Втората сесия бе посветена на „Патоанатомична, молекулярна диагностика, радикално лечение при белодробен карцином“. В нея д-р Иван Галев, специалист в звеното по Клинична патология в АСК УМБАЛ Токуда, разясни какви са предизвикателствата в патологичната диагностика на белодробния карцином, като лекцията бе фокусирана върху PD-L1 диагностиката.

Доц. Цветан Минчев, началник на Клиника по гръдна хирургия и специалиста, извършил най-много и изключително сложни и предизвикателни робот-асистирани хирургични интервенции, представи темата за „Роботизирани сегметектомии в ранен стадий на белодробен карцином“, като запозна аудиторията и с интересни клинични случаи от своята практика.

Д-р Стойко Богданов, който е част от екипа на доц. Минчев пък представи селекцията на пациенти за хирургия на белодробен карцином, акцентирайки на случаите, в които оперативното лечение е приложило и кога то трябва да се съчетае с терапии от други области на медицината.

За ендоскопската ехография и трансезофагеална биопсия в диагностиката, както и стадирането на белодробен карцином, говори началника на Клиниката по гастроетерологиядоц. Петко Карагьозов, който е един от иноваторите в интервенционалната гастроентерология у нас.

Д-р Калоян Йорданов, началник на Отделението по лъчетерапия и радиохирургия, презентира съвременната роля на лъчелечението при пациенти с дребноклетъчен карцином на белия дроб и ролята на стереотактичната радиохирургия при ранен белодробен карцином.

За лекарственото лечение на дребноклетъчен карцином говори д-р Ахмед Контилев, специалист в Клиниката по медицинска онкология, който има богат опит в прилагането на различни видове терапии в областта си.

 

Белодробният карцином е водеща причина за смъртност сред всички неопластични образувания, като е на първо място при мъжете и на второ при жените. В света възникват около 3 милиона нови случая годишно, затова от ключово значение е изборът на терапевтична стратегия и прогноза.