Доц. д-р Петко Карагьозов, д.м., FASGE

Началник на Клиника по гастроентерология

Завършил е медицина през 2004 г. в Медицински Университет - София. През периода 2005 - 2011 специализира и работи в Клиниката по гастроентерология и хепатология на ВМА - София под ръководството на проф. Крум Кацаров и проф. Димитър Таков. През декември 2012 г. придобива специалност по гастроентерология. През 2013 г. преминава специализация по гастроентерология в болница "Шонан Камакура", Канагава, Япония по програма за научен обмен между болниците в "Токушукай Медикъл Корпорейшън". През 2014 г. провежда едномесечна специализация в болница "Елизабетинен", Линц, Австрия, Отделение по интердисциплинарна ендоскопия на тема "Ехоендоскопия и ендоскопски методи на лечение при хроничен панкреатит" като стипендиант на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия. Преминал е множество курсове по гастроентерология и интервенционална ендоскопия в Германия, Чехия, Холандия, Италия, Израел и САЩ, както и обучение за преподаване на ендоскопия (Рим, 2017). Член е на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE), Американското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ASGE), Световната ендоскопска организация (WEO), Европейска група за изучаване на холангиоскопията (ECG), Европейска група по ендоскопска ехография (EGEUS), Българското научно дружество по гастроентерология, Българската асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ). През 2018 г. е избран за член на Управителния съвет на Българското научно дружество по гастроентерология (преизбран през 2022). През 2021 е избран за привилегирован член (fellow) на Американското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (FASGE). От 2021 е представител е на Българското Дружество по Гастроентерология в Европейското Дружество по Гастроентерология (UEG Meeting of Members) – от 2021. Oт 2017 е серитифициран обучител по холангиопанкреатоскопия със система SpyGlass DS и провежда обучения на лекари от Цетрална и Източна Европа, Близкия Изток и Северна Африка. От 01.09.2011 г. е част от екипа на УМБАЛ „Токуда“. От 01.02.2015 г. завежда Oтделение по Интервенционална Гастроентерология при УМБАЛ „Токуда“. През 2020 защитава дисертация на тема „ Роля на холангиопанкреатоскопията в диагностиката и лечението на панкреатобилиарните заболявания“. През февруари 2022 е избран за доцент по гастроентерология. От октомври 2022 е началник на Клиниката по Гастроентерология при АСК УМБАЛ „Токуда“.

Автор и съавтор е на над 90 публикации, предимно в сферата на интервенционалната ендоскопия. Ежегодно участва с доклади и постери в най-престижните световни форуми по гастроентерология-  UEGWeek , DDW, ESGEDays. Участва в няколко международни проекта за проучване на ефективността и безопасността на иновативни холангиоскопски и ендосонографски техники.

Свързани новини

Свързани блог статии

Свързани блог статии

„Доц. Карагьозов ми подари и удължи радостните мигове с децата и внуците ми.“