Д-р Розалина Балабанска, дм

Гастроентеролог Интернист

Д-р Балабанска има над 30-годишен опит в областта на гастроентерологията. Специализирала е "Гастроентерология и ендоскопска ехография" в Националния център за изучаване и лечение на онкологичните заболявания в Милано, Италия. Д-р Балабанска е преминала специализации и в Испания, Холандия, Англия и Гърция. От над 30 г. се занимава с ехографско изследване на коремните органи и интервенционална ехография, извършва чернодробни биопсии, целенасочени пункции под ехографски контрол и парацентези. През 2013 г. за първи път в страната въвежда използването на еластография с апарат Фиброскан за неинвазивна оценка на състоянието на черния дроб. Д-р Балабанска владее английски, руски и италиански език. Има публикации в наши и чуждестранни списания. 

 • Професионален опит

  Професионален опит
  • Била е част от екипа на Клиника по гастроентерология на ВМА и Пета МБАЛ,  където 14 години е трупала опит под ръководството на акад. Григор Мечков. 
  • От 1991 г. се занимава с ехографско изследване на коремните органи и интервенционална ехография, извършва чернодробни биопсии, целенасочени пункции под ехографски контрол и парацентези.
  • През 2013 г. за първи път в страната въвежда използването на еластография с апарат Фиброскан за неинвазивна оценка на състоянието на черния дроб. 
  • От 20 години работи по международни програми за лечение на хроничните вирусни хепатити В, С и Д, затлъстяване, метаболитни нарушения, стеатоза и стеатохепатит, чернодробна фиброза и цироза. 
 • Образование

  Образование
  • 1987 г. - завършва медицина в МУ-София
  • 1996 г. - взима специалност по "Вътрешни болести"
  • 1999 г. - взима специалност "Гастроентерология и диететика"
  • Защитена дисертация на тема „Чернодробна стеатоза и неалкохолен стеатохепатит- клинична оценка и приложение на транзиентна еластография“ 
  • 2021 г. - Доктор по медицина
  • 2022 г. - Главен асистент в Клиниката по гастроентерология
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • Специализирала е "Гастроентерология и ендоскопска ехография" в Националния център за изучаване и лечение на онкологичните заболявания в Милано, Италия
  • Преминала е специализации в Испания, Холандия, Англия и Гърция
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Дългогодишен редовен член на Американската асоциация за изучаване на черния дроб (AASLD)
  • Дългогодишен редовен член на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (ЕASL)
  • Международната асоциация на хирурзи и гастроентеролози
  • Българската асоциация на хирурзи и гастроентеролози
  • Българското дружество по Гастроентерология
  • Българската асоциация за изучаване на черния дроб
  • Европейската асоциация по ултразвук в медицината
  • Българската асоциация по ултразвук в медицината
 • Награди

  Награди
  • 2015 г. - "Изследовател на годината" към АСК УМБАЛ Токуда 
  • 2018 г. - "Изследовател на годината" към АСК УМБАЛ Токуда 
  • През последните 10 г. е награждавана с приза "Лекарите, на които вярваме"