Екипът на клиниката е опитен и високо квалифициран, с много амбиция да използва възможностите на предоставената последно поколение диагностична апаратура в съчетание с най-съвременните комплексни подходи при лечение на пациентите.   

Контакти:
Централа:  02/403 4000 
Локална регистратура:  02/403 4917  

Клиниката разполага с:
7 консултативни кабинета 
2 манипулационни за амбулаторна диагностично-консултативна и едномоментна терапевтична дейност по отделните специалности
ендоскопски сектор за извършване на ендоскопски изследвания в областта на гастроентерологията
ехографски сектор със съвременна апаратура на General Electric за конвенционална и доплерова ултразвукова диагностика за всички подспециалности.

Лекарите преглеждат пациенти по линия на НЗОК, както и свободен прием.

Извършвани процедури

В Клиниката се извършват всички рутинни и с голям обем дейности за медикодиагностичния процес:

 • Конвенционална и доплерова ехография
 • Конвенционална и инвазивна ендоскопия
 • Иновативно лечение на асцитния синдром
 • Рутинна диагностика и лечение на хронични вирусни хепатити
 • Готовност за обезпечаване на чернодробни трансплантации
 • Център за лечение на хранителни разстройства с подкрепа на специалисти по ендокринология и психиатрия

Инвазивни манипулации под ехографски и рентгенов контрол:

 • Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография
 • Папилосфинктеротомия
 • РТС-перкутанна трансхепатална холангиография
 • Ендоскопско стентиране
 • Ендоскопско връзково лигиране на варици на хранопровода
 • Дренажни манипулации под ултразвуков, скенеров и ендоскопски контрол
 • Термоаблация
 • Поставяне на перкутанни гастростоми при пациенти с невъзможност за хранене по естествен начин
Фиброскан

От 2013 г. Клиниката разплага с единствения за страната апарат Фиброскан за неинвазивно изледване на тежестта на увреждане на чернодробния паренхим, степента на фиброза (уплътнение) и стеатоза (омазняване) на черния дроб.

Център по ендоскопска диагностика

В Клиниката функционира център по ендоскопска диагностика с последно поколение апаратура „Олимпус” за изследване на горния и долния отдел на храносмилателната система, както и за извършване на терапевтични процедури като:

 • Ендоскопска хемостаза и склеротерапия
 • Лечение на хемороиди
 • Отстраняване на чужди тела
 • Интервенционални методи на лечение на жлъчно-чернодробните заболявания и болестите на панкреаса
Прилагат се и всички съвременни методи за  диагностика и лечение на болестите на стомаха и хранопровода.

Апаратура

SPYGLASS DS - видеоендоскопска система за холангиопанкреатоскопия
FIBROSCAN - оценка на фиброза и стеатоза на черния дроб
SPYGLASS DS - видеоендоскопска система за холангиопанкреатоскопия
 • УМБАЛ Токуда

Технологията SpyGlass DS е изключително ценна, особено когато диагностиката със съществуващите други методи не е достатъчна при пациенти с жлъчно-панкреатични оплаквания.

Виж повече
FIBROSCAN - оценка на фиброза и стеатоза на черния дроб
 • УМБАЛ Токуда

Fibroscan е уред, с който се извършва неинвазивно изследване за измерване на плътността (твърдостта) на черния дроб чрез ултразвукови вълни, което позволява определяне на степента на чернодробна фиброза и стеатоза.

Виж повече