Екипът на клиниката е опитен и високо квалифициран. Специалистите използват възможностите на последно поколение диагностична апаратура, в съчетание с най-съвременните комплексни подходи при лечение на пациентите.   

Клиниката разполага с:

 • 7 консултативни кабинета 
 • 2 манипулационни за амбулаторна диагностично-консултативна и едномоментна терапевтична дейност по отделните специалности
 • Ендоскопски сектор за извършване на всички възможни ендоскопски изследвания в областта на гастроентерологията
 • Ехографски сектор със съвременна апаратура за конвенционална и доплерова ултразвукова диагностика за всички подспециалности.

Лекарите преглеждат пациенти по НЗОК или платен преглед; чрез допълнително здраво осигуряване.

 
Извършвани процедури: 

В Клиниката се извършват всички рутинни и с голям обем дейности за медикодиагностичния процес:

 • Конвенционална и доплерова ехография
 • Конвенционална и интервенционална ендоскопия
 • Иновативно лечение на асцитния синдром
 • Рутинна диагностика и лечение на хронични вирусни хепатити
 • Готовност за обезпечаване на чернодробни трансплантации
 • Център за лечение на хранителни разстройства с подкрепа на специалисти по ендокринология и психиатрия

Инвазивни манипулации под ехографски и рентгенов контрол:

 • Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография
 • Папилосфинктеротомия
 • РТС-перкутанна трансхепатална холангиография
 • Ендоскопско стентиране
 • Ендоскопско връзково лигиране на варици на хранопровода
 • Дренажни манипулации под ултразвуков, скенеров и ендоскопски контрол
 • Термоаблация
 • Поставяне на перкутанни гастростоми при пациенти с невъзможност за хранене по естествен начин
Фиброскан

От 2013 г. клиниката разполага с първия за страната апарат Фиброскан, който служи за неинвазивно изледване на тежестта на увреждане на чернодробния паренхим, степента на фиброза (уплътнение) и стеатоза (омазняване) на черния дроб.

Ендоскопски сектор

В Клиниката функционира Център по ендоскопска диагностика с последно поколение апаратура за изследване на горния и долния отдел на храносмилателната система, както и за извършване на терапевтични процедури като:

 • Интервенционални методи на лечение на жлъчно-чернодробните заболявания и болестите на панкреаса.
 • Прилагат се и всички съвременни методи за диагностика и лечение на болестите на стомаха и хранопровода.

Контакти:

Централа:  02/403 4000 
Локална регистратура:  02/403 4917  

Апаратура

SPYGLASS DS - видеоендоскопска система за холангиопанкреатоскопия
FIBROSCAN - оценка на фиброза и стеатоза на черния дроб
SPYGLASS DS - видеоендоскопска система за холангиопанкреатоскопия
 • УМБАЛ Токуда

Технологията SpyGlass DS е изключително ценна, особено когато диагностиката със съществуващите други методи не е достатъчна при пациенти с жлъчно-панкреатични оплаквания.

Виж повече
FIBROSCAN - оценка на фиброза и стеатоза на черния дроб
 • УМБАЛ Токуда

Fibroscan е уред, с който се извършва неинвазивно изследване за измерване на плътността (твърдостта) на черния дроб чрез ултразвукови вълни, което позволява определяне на степента на чернодробна фиброза и стеатоза.

Виж повече