Гастроентерология

Интервенционална гастроентерология

Отделението по интервенционална гастроентерология към Клиниката по гастроентерология разполага с млад и амбициозен екип от способни, взаимно допълващи се лекари със съвременни познания и модерен подход в областта на гастроентерологията.

Осъществяват се пълен обем диагностични и терапевтични интервенции със съвременна апаратура:

1. Диагностична горна и долна ендоскопия със съвременна апаратура с висока резолюция и рутинно приложение на виртуална хромоендоскопия
2. Ендоскопска полипектомия и резекция на лезии с особено големи размери, aргон-плазмена коагулация ( APC )
3. Ендоскопска мукозна резекция ( EMR ) и ендоскопска субмукозна резекция ( ESD ) за отстраняване на злокачествени обазувания в ранен стадий - Баретов хранопровод, рак на стомаха, рак на дебелото черво и др.
4. Ендоскопска хемостаза с инжекционни техники, клипсиране, лигиране и термични способи
5. Ендоскопско протезиране със саморазширяващи се метални протези ( SEMS ) при малигнена обстукция
6. Ендоскопско поставяне на гастростоми и сонди за ентерално хранене
7. Включително PEG-J терапевтични сонди при пациенти с болест на Parkinson
8. Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография ( ERCP ) и всички свързани терапевтични възможности и интервенции:
 • папилосфинктеротомия, широка балонна дилатация на папила Фатери 
 • екстракция на конкременти, включително трудни билиарни конкременти, екстракция на интрахепатални камъни, камъни в жлъчните пътища с големи размери и брой
 • механична литотрипсия, екстракорпорална литотрипсия /съвместно с екипа на отделение по урология/
 • ендокопско протезиране с полимерни и саморазширяващи се метални протези ( SEMS )
 • интрадуктална биопсия
 • холангиоскопия и панкреатоскопия посредством SpyGlass™ системата
 • ендобилиарна радиофреквентна аблация на перихилусен холангиокарцином
 • ендоскопско лечение на пациенти с болкови и усложнени форми на хроничен панкреатит

- панкреасна сфинктеротомия,

- стентиране на панкреасен канал,

- дилатации на стриктури,

- екстракция на конкременти и екстракорпорална литотрипсия /ESWL/ на панкреасни камъни

- пълен обем интервенции при стриктури на жлъчните пътища, включително хилусни билиарни обструкции

 • интраоперативна ЕРХПГ и лапароскопски асистирани "рандеву"- процедури съвместно с екипа на клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия
 • ЕРХПГ при пациенти с предходни операции върху стомах и дуоденум 
9. Трансгастрален и трансдуоденален дренаж при патология на панкреас, жлъчен мехур и жлъчни пътища
10. Диагностична и терапевтична ехоендоскопия
 • Доказване (хистологична верификация) и локорегионално стадиране на процеси в гастро-интестиналният тракт (ГИТ)
 • Характеристика и стадиране на субeпителни лезии на ГИТ
 • Диагностично и терапевтично уточняване на панкреасни кистични неоплазми, солидни тумори на панкреаса, периампуларни тумори – ехографски белези за малигненост, биохимичен и цитологичен анализ чрез ехоендоскоспка тънкоиглена аспирационна биопсия
 • Тънкоиглена биопсия под ехоендоскопски контрол - минимално инвазивна, с нисък процент на усложнения, даваща възможност за хистологична и/или цитологична верификация на труднодостъпни с други методики процеси, спестяваща експлоративни оперативни интервенции.
 • Дренаж при панкреасни псевдокисти – показан при пациенти, при които панкреасните кисти предизвикват симтоми, като ранно засищане, коремна болка, жълтеница, белези на инфекция, компресия на големи съдове, както и увеличаване размера на кистата при проследяване. Процедурата е мини-инвазивна и спестява голяма по обем оперативна интервенция
 • Невролиза на плексус целиакус ( EUS – CPN ) при пациенти с панкреасни тумори и абдоминална болка (хроничната болка при пациенти с панкреасни тумори е често сериозен проблем в хода на лечението, прилагането на опилоидни аналгетици, често се ограничава от страничните ефекти или е недостатъчно)
 • Блокада на плексус целиакус ( EUS-CPB ) – при пациенти с хронична абдоминална болка и не-неопластични заболявания, например хроничен панкреатит. Процедурата има за цел облекчаване на болката и подобряване качеството на живот – сън, работоспособност.
   11. Радиофреквентна термоаблация под ехоендоскопски контрол

   Ендоскопски интервенции върху хранопровод:

   • лигиране на варици, балонна дилатация, ендоскопско протезиране.
   • лечение на пациенти с трахео- и бронхоезофагелани фистули / съвместно с екипа на отделение по гръдна хирургия /
   • комбинирано стентиране на хранопровод и дихателни пътища
   • ендоскопски интервенции върху хранопровода при хирургични усложнения
   • лечение на пациенти с ранни и късни форми на радиационен езофагит

    

   Ендоскопско третиране на анастомотични инсуфициенции и фистули

   Ендоскопско поставяне на стомашен балон за редукция на тегло

   Ендоскопска екстракция на чужди тела от ГИТ

   Ултразвук на корем и ретроперитонеум - съвременна диагностика, включително контрастно усилена ехография, процедури под ултразвуков и рентгенов контрол- "тру кът" биопсии на черен дроб, панкреас, туморни маси в коремната кухина и малкия таз, ретроперитонеални лимфни възли, "слепи" чернодробни биопсии, перкутанни дренажи на вътрекоремни и ретроперитонеални колекции, перкутанна трансхепатална холангиография (PTC) с дренаж и възможност за "рандеву" и комбинирани подходи.

   Отделението по Интервенционална гастроентерология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е водещо в страната по отношение на ендоскопската диагностика и лечението на заболявания на гастро-интестиналния тракт и специализирани интервенции при жлъчни и панкреатични заболявания. Ендоскопският сектор на отделението разполага с нова, модерна, напълно оборудвна ендоскопска зала с последно поколение апаратура, даваща възможност на високоспециализираният екип за лечение и диагностика по световни стандарти.