Гастроентерология

Ендоскопска ехография

Отделението по интервенцонална гастроентерология разполага с последно поколение линеаерен ехоендоскоп – FujiFilm EG58OUT – висок клас апарат позволяващ прецизна диагностика и терапия.

Ехоендоскопията е модерна методика, която комбинира енодскопско и вискорезолюционно ултразвуково изследване – като линеаерният ехоендоскоп дава възможност както диагностично, така и миниинванзивно (безкръвно) инвазивно поведение.

Основно приложение на ендоскопската ехография

  • Доказване (хистологична верификация) и локо- регионално стадиране на процеси в гастро-интестиналният тракт (ГИТ)
  • Характеристика и стадиране на субмкозни лезии на ГИТ
  • Диагностично и терапевтично  уточняване на панкреасни кистични неоплазми, солидни тумори на панкреаса, периампуларни тумори – ехографски белези за малигненост, биохимичен и цитологичен анализ чрез ехоендоскоспка тънкоиглена аспирационна биопсия

Кистична неоплазма на панкреаса 

Фиг. EUS образи на кистични неоплазми на панкреаса

  • Диагностично / хистологично уточняване на патологично увеличени абдоминални или медиастинални лимфни възли (неясен произход)
  • Верификация на процеси в медиастинум/белодробни тумори

Тумор на медиастинум

  • Невролиза на плексус целиакус (EUS – CPN) при пациенти с панкреасни тумори и абдоминална болка (хроничната болка при пациенти с панкреасни тумори е често сериозен проблем в хода на лечението, прилагането на опилоидни аналгетици, често се ограничава от страничните ефекти или е недостатъчно)

Блокда на плексус целиакус 

  • Блокада на плексус целиакус (EUS-CPB) – при пациенти с хронична абдоминална болка и не-неопластични заболявания, например хроничен панкреатит.

Процедурата има за цел облекчаване на болката и подобряване качеството на живот – сън, работоспособност.

 

Фиг.  Блокада на плексус целиакус – схематично представяне.

  • Ехо-ендоскопски дренаж при панкреасни псевдокисти – показан при пациенти, при които панкреасните кисти предизвикват симтоми, като ранно засищане, коремна болка, жълтеница, белези на инфекция, компресия на големи съдове, както и увеличаване размера на кистата при проследяване. Процедурата е мини-инвазивна и спестява голяма по обем оперативна интервенция 

EUS - пседвокиста, дренаж  

.

Тънкоиглената биопсия под ехо-ендоскопски контрол – ЕUS FNA (тънкоиглена аспирациона биопсия) или „core” биопсия - FNB е минимално инвазивна, с нисък процент на усложнения процедура, даваща възможност за хистологична и/или цитологична верификация на труднодостъпни с други методики процеси, спестяваща експлоративни оперативни интервенции. Тънкоиглената core биопсия EUS - FNB дава възжмоност за събиране на материал достатъчен за генетичен и имунохистоимичен анализ.

 

Фиг.  ЕUS FNA – игли за тънкоиглена аспирационна биопсия и игла за core” биопсия - FNB

Фиг. Биопсия под ехо – ендоскопски контрол, Д-р Петко Карагьозов – началник Отделение по Интервенционална Гастроентерология

Отделението по Интервенционална гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е водещо в страната по отношение на ендоскопската диагностика и лечението на заболявания на гастро-интестиналния тракт и специализирани интервенции при жлъчни и панкреатични заболявания. Ендоскопският сектор на отделението разполага с нова, модерна, напълно оборудвна ендоскопска зала с последно покоеление апаратура, даваща възможност на високоспециализираният екип за лечение и диагностика по световни стандарти.