Гастроентерология

Фиброскан – неинвазивна диагностика на черния дроб

Често си задаваме въпросите - "Имам ли омазняване на черния дроб?", "Пречи ли ми консумацията на алкохол и дали вреди на черния ми дроб?", "Прекарал ли съм вирусен хепатит?", "Наддаването на тегло отразява ли се на черния дроб?", "Ако отслабна ще се подобри ли състоянието му?". Отговор на тези въпроси може да се получи след обстойно изследване на черния дроб, включващо ехография на коремни органи, лабораторни изследвания с чернодробни проби и хепатитни маркери, транзиентна еластография с апарат "Фиброскан". Комплексната оценка от тези изследвания ще ни даде пълна информация за състоянието на черния дроб.   

Вече над 10 години в АСК УМБАЛ Токуда се използва апарат „Фиброскан” за неинвазивно изследване на черния дроб. Апаратът дава възможност за бързо и лесно диагностициране на пациенти с увреден черен дроб. Изследването трае само 10 минути и предоставя информация за тежестта на увреждане на чернодробния паренхим, степента на фиброза (уплътнение) и стеатоза (омазняване) на черния дроб при съмнение за хроничен вирусен хепатит, токсичен алкохолен хепатит, метаболитно асоцииран стеатохепатит при затлъстяване и захарен диабет, автоимунен или медикаментозен хепатит, както и чернодробна цироза. 

Апаратът дава възможност за бързо, лесно и безболезнено диагностициране на пациенти с увреден черен дроб.

С "Фиброскан" се измерва количествено натрупването на мазнини в черния дроб, известно като стеатоза, както и плътността на черния дроб, съответстваща на стадия на фиброзата и риска от прогресия към цироза като краен стадий на чернодробно увреждане. Така разбираме има или няма чернодробна цироза, каква е степента на омазняване на черния дроб и дали това е довело до уплътняване и риск от прогресия на увреждането.

В кои случаи е подходящо изследването? 

Своевременното неинвазивно измерване както на фиброзата така и на тежестта на стеатозата (омазняването на черния дроб) е от изключителна важност при пациентите с чернодробен проблем, повишени чернодробни ензими, прекаран вирусен хепатит, затлъстяване, метаболитни нарушения, захарен диабет, консумация на алкохол, медикаментозно увреждане, употреба на дрога, хронични  вирусни хепатити. Количествената оценка на чернодробната стеатоза и фиброза има значение както за определяне на изходното състояние, така и за многократно проследяване в хода на диетичен режим или лечение.

Как протича изследването? 

Изследването се извършва в легнало положение, с повдигната нагоре дясна ръка с цел разширяване на междуребрията, като в областта на черния дроб в дясна гръдна основа се допира трансдюсер (сонда) в междуребрието, подобен на този при ехографско изследване. С лек натиск на бутона се изпраща механична вълна, като по скоростта на преминаване на вълната през чернодробния паренхим, се съди за плътността на черния дроб. Може да се усети леко почукване върху кожата, което не е болезнено и неприятно. Правят се 10 поредни измервания в определеното място, за да се получи усреднен резултат. На екрана излиза показател за стеатозата в децибели/метър и в килопаскали за фиброзата и лекарят, извършващ процедурата, интерпретира получения резултат по приложена скала –степен на стеатоза от 0 до 3 и степен на фиброза от 0 (липсва фиброза) до 4 (напреднала фиброза, данни за цироза).

Предимствата на FibroScan:

  • Неинвазивно, бързо, безвредно и неболезнено изследване с висока информативна стойност
  • Иновативен метод, алтернатива на чернодробната биопсия
  • Ранно откриване на минимална чернодробна стеатоза: дори при 5% (за сравнение с ехографското изследване, което отчита находка при засягане на над 30% от паренхима)
  • Едновременна оценка на фиброза и стеатоза в едно изследване с FibroScan
  • Незабавни резултати – веднага след приключване на изследването е наличен писмен документ със заключение
  • CAP (параметър на контролирано атенюиране) - за количествена преценка на стеатозата не се влияе от степента на фиброза и възпаление

 

Какво представлява стеатозата на черния дроб и как се установява?