Гастроентерология

Фиброскан – неинвазивна диагностика на черния дроб

Клиника по гастроентерология разполага с апарата - Фиброскан, който служи за неинвазивна оценка на състоянието на черния дроб.

Изследването трае само 10 минути и предоставя информация за тежестта на увреждане на чернодробния паренхим, степента на фиброза (уплътнение) и стеатоза (омазняване) на черния дроб при съмнение за хроничен вирусен хепатит, токсичен алкохолен хепатит, неалкохолен стеатохепатит при затлъстяване и захарен диабет, цироза, хемохроматоза и др. 

Апаратът позволява измерване на плътността на черния дроб чрез транзиентна еластография. Така изследванията за редица тежки заболявания, които обикновено се диагностицират трудно и изискват биопсия (изрязване на парченце от черния дроб).  Сега процедурата трае около 10 минути, напълно безвредна е, безболезнена и без необходимост от прилагане на инвазивни процедури.

Едновременно с това апаратът измерва количествено натрупването на мазнини в черния дроб, известно като стеатоза. Това става посредством ултразвукови вълни, които отслабват по различен начин в зависимост от вискозитета на средата, в която се разпространяват. Степента на заглъхване на вълните е в пряка зависимост от отлагането на мазнини в черния дроб.

С Фиброскан разполагат над 70 страни в света и методът е утвърден от FDA. 

В кои случаи е подходящо изследването? 

Своевременното неинвазивно измерване както на фиброзата, така и на тежестта на стеатозата (омазняването на черния дроб) е от изключителна важност при пациентите с чернодробен проблем, затлъстяване, метаболитни нарушения, при болните с хронични  вирусни хепатити. Изследването осигурява прецизна диагноза както за определяне на изходното състояние, така и за  многократно проследяване в хода на диетичен режим или лечение.

Изследването показва дали има стеатоза и каква е степента й, както и доколко напреднало е увреждането на черния дроб, дали има цироза. 

Как протича изследването? 

Изследването се извършва в легнало положение, с повдигната нагоре дясна ръка с цел разширяване на междуребрията, като в областта на черния дроб в дясна гръдна основа се допира трансдюсер /сонда/ в междуребрието, подобен на този при ехографско изследване. С лек натиск на бутона се изпраща механична вълна, като по скоростта на преминаване на вълната през чернодробния паренхим се съди за плътността на черния дроб. Може да се усети леко почукване върху кожата, което не е болезнено и неприятно. Правят се 10 поредни измервания в определеното място, за да се получи усреднен резултат. На екрана излиза показател за стеатозата в децибела/метъри в килопаскали за фиброзата и лекарят, извършващ процедурата, интерпретира получения резултат по приложена скала – степен на стеатоза от 0 до 3 и степен на фиброза от 0 /липсва фиброза/ до 4 /напреднала фиброза, данни за цироза/. 

Предимствата на FibroScan:

  • Неинвазивно и безболезнено
  • Иновативен метод, алтернатива на чернодробната биопсия
  • Ранно откриване на минимална чернодробна стеатоза: от 5% (за сравнение с ехографското изследване, което показва над 30%)
  • Едновременна оценка на фиброза и стеатоза в едно изследване с FibroScan
  • Незабавни резултати
  • CAP (параметър на контролирано затихване) за количествена преценка на стеатозата не се влияе от степента на фиброза и възпаление