Гастроентерология

Фиброскан – неинвазивна диагностика на черния дроб

От август 2013 г. Болница Токуда разполага с единствения за страната апарат „Фиброскан” за неинвазивна оценка на състоянието на черния дроб. Апаратът дава възможност за бързо и лесно диагностициране на пациенти с увреден черен дроб. Изследването трае само 10 минути и предоставя информация за тежестта на увреждане на чернодробния паренхим, степента на фиброза (уплътнение) и стеатоза (омазняване) на черния дроб при съмнение за хроничен вирусен хепатит, токсичен алкохолен хепатит, неалкохолен стеатохепатит при затлъстяване и захарен диабет, цироза, хемохроматоза и др. 

Апаратът „Фиброскан” на френската фирма Ехосенс, единствен производител за света, позволява измерване на плътността на черния дроб чрез транзиентна еластография. Така изследванията за редица тежки заболявания, които обикновено се диагностицират трудно и изискват биопсия (изрязване на парченце от черния дроб), вече стават за 10 минути напълно безвредно, безболезнено и без необходимост от прилагане на инвазивни процедури.

Едновременно с това апаратът измерва количествено натрупването на мазнини в черния дроб, известно като стеатоза. Това става посредством ултразвукови вълни, които отслабват по различен начин в зависимост от вискозитета на средата, в която се разпространяват. Степента на заглъхване на вълните е в пряка зависимост от отлагането на мазнини в черния дроб.

Апаратът позволява запаметяване на данни за голям брой пациенти, архивиране и съпоставяне на резултатите.

С Фиброскан разполагат над 70 страни в света и методът е утвърден от FDA. 

В кои случаи е подходящо изследването

Своевременното неинвазивно измерване както на фиброзата, така и на тежестта на стеатозата (омазняването на черния дроб) е от изключителна важност при пациентите с чернодробен проблем, затлъстяване, метаболитни нарушения, при болните с хронични  вирусни хепатити. Изследването осигурява прецизна диагноза както за определяне на изходното състояние, така и за  многократно проследяване в хода на диетичен режим или лечение.

Изследването показва дали има стеатоза и каква е степента й, както и доколко напреднало е увреждането на черния дроб, дали има цироза. 

Как протича изследването

Изследването се извършва в легнало положение, с повдигната нагоре дясна ръка с цел разширяване на междуребрията, като в областта на черния дроб в дясна гръдна основа се допира трансдюсер /сонда/ в междуребрието, подобен на този при ехографско изследване. С лек натиск на бутона се изпраща механична вълна, като по скоростта на преминаване на вълната през чернодробния паренхим се съди за плътността на черния дроб. Може да се усети леко почукване върху кожата, което не е болезнено и неприятно. Правят се 10 поредни измервания в определеното място, за да се получи усреднен резултат. На екрана излиза показател за стеатозата в децибела/метъри в килопаскали за фиброзата и лекарят, извършващ процедурата, интерпретира получения резултат по приложена скала – степен на стеатоза от 0 до 3 и степен на фиброза от 0 /липсва фиброза/ до 4 /напреднала фиброза, данни за цироза/. 

 

Предимствата на FibroScan:

  • Неинвазивно и безболезнено
  • Иновативен метод, алтернатива на чернодробната биопсия
  • Ранно откриване на минимална чернодробна стеатоза: от 5% (за сравнение с ехографското изследване, което показва над 30%)
  • Едновременна оценка на фиброза и стеатоза в едно изследване с FibroScan
  • Незабавни резултати
  • CAP (параметър на контролирано затихване) за количествена преценка на стеатозата не се влияе от степента на фиброза и възпаление

От декември 2016 г. клиниката по Гастроентерология на Болница Токуда разполага със софтуер за количествена оценка на чернодробната стеатоза чрез опцията САР (Controlled attenuation parameter), добавен като конфигурация към наличния апарат Фиброскан 502. Количествената оценка на чернодробната стеатоза при пациенти със затлъстяване, метаболитен синдром, захарен диабет е важна както за определяне на изходното състояние, така и за  многократно проследяване в хода на диетичен режим или лечение. Ползването на САР дава възможност за по-прецизна оценка на състоянието на черния дроб и разширява възможностите за диагностика и лечение на хроничните чернодробни заболявания, състоянията с мастна инфилтрация на черния дроб от алкохолен и неалкохолен метаболитен тип, които вече са социално значим проблем. Своевременното неинвазивно измерване както на фиброзата така и на тежестта на стеатозата при пациентите с чернодробен проблем, затлъстяване, метаболитни нарушения, осигурява прецизна диагноза и адекватно лечение.

През последните години въпросите за затлъстяването, метаболитните нарушения и мастната инфилтрация на черния дроб стават все по-актуални. Т. нар.  неалкохолно затлъстяване на черния дроб - NAFLD (Non alcoholic fatty liver disease) включва спектър от чернодробни увреждания от проста стеатоза до NASH (неалкохолен стеатохепатит) с или без фиброза, която може да прогресира до цироза. Приема се, че 70-90 % от пациентите със затлъстяване имат известна степен на стеатоза, която нараства с тежестта на затлъстяването. Затова NAFLD е най-честото хронично чернодробно увреждане в САЩ и Западна Европа, засягащо 30% от възрастното население и за съжаление с подобна честота и за България. 70-75 % от пациентите със захарен диабет тип 2 имат стеатоза. NASH е по-напреднала форма на NAFLD и засяга 3-5% от населението в западния свят, като се среща при 12% от хората със затлъстяване и при 22% от тези със захарен диабет тип 2. Приема се, че 20-30% от хората с обикновена стеатоза развиват NASH, който в 10% прогресира до цироза, а в някои случаи и до малигнена трансформация с хепатоцелуларен карцином. Цирозата на базата на NASH при затлъстяване е 3-тата по честота причина за кандидатстване за чернодробна трансплантация в САЩ с прогноза да стане първата след 2030 година.

Апаратът Фиброскан 502, с който разполага клиниката по Гастроентерология на Болница Токуда все още е единствен в България и дава възможност за модерна диагностика и лечение на пациенти с чернодробно увреждане от цялата страна. Благодарение на наличието му в болницата през 2016 година водеща фармацевтична компания избра Токуда като единствен център за България за участие в клинично изпитване фаза 2 за лечение на чернодробна стеатоза при пациенти с или без захарен диабет, което означава съвместна работа с водещи центрове в Западна Европа и Америка.