Гастроентерология

Хепатит - диагностика и лечение

Към Клиниката по гастроентерология е обособен Хепатологичен център с дългогодишни традиции в диагностиката и лечението на хроничните вирусни хепатити. Той е признат и утвърден в България.

В него се извършва рутинна диагностика и лечение на хронични вирусни хепатити. Наличието на добра материална база е предпоставка за прецизното диагностициране на хроничните вирусни хепатити чрез извършване на количествено определяне на виремията и генотипизиране на болестта. Центърът разчита на добра колаборация с останалите 5 центъра на територията на София, както и с НЗОК и реагира своевременно на нуждите на пациентите с подобни заболявания.

Наличието на подготвени хепатолози и хирурзи и нарастващия брой на чернодробни заболявания е от съществено значение и за готовност за обезпечаване на чернодробни трансплантации.

Клиниката има добра взаимовръзка с Клиника по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Клиниката по образна диагностика, като на разположение са утвърдени специалисти в съответните области.

Пациентите от страната с показания за хоспитализация се приемат своевременно.

Хроничните вирусни В и С хепатити се срещат сред голяма част от населението. Това са заболявания с голяма социална значимост, поради високия риск от последващо развиване на чернодробна цироза и рак на черния дроб.

В България около 70 000 души са заразените с хроничен вирусен хепатит С, които за съжаление не знаят своя актуален статус. Жените в детеродна възраст например считат, че са изследвани по време на бременността, но тези изследвания включват само хепатит В. А изследването е съвсем достъпно - всеки може да го направи безплатно в центровете за превенция "Хепактив" или платено във всяка лаборатория.

Много от пациентите с хроничен хепатит C, които знаят за своя статус, до скоро се страхуваха от извършването на чернодробни биопсии. С новите правила на НЗОК проблемът се решава - за назначаване на лечение и проследяване на ефекта му вече не е задължително извършването на чернодробна биопсия. Качеството на живот на пациентите с хронични вирусни хепатити е тема, която отдавна вълнува екипа на Хепатологичния център, като това е свързано и с безболезнената диагностика за установяване на болестта и подкрепата на пациента от лекуващия го лекар, участие на психиатър и екип от подготвени специалисти за справяне с проблема. 

Проблемите с хроничните вирусни хепатити предполагат изключително добра кооперативност между лекари и пациенти, като често тази симбиоза е за дълги години. Едно от достойнствата на Клиниката по гастроентерология е лесният достъп на пациенти до лекуващите ги лекари и редовното им проследяване.