Гастроентерология

Хронични чернодробни заболявания

Клиниката по Гастроентерология притежава утвърден Хепатологичен център за лечение на хроничните вирусни хепатити. 

Болницата разполага с най-съвременната медицинска и лабораторно-молекулярна диагностика. Клиничната лаборатория и Лабораторията по вирусология се оценяват от външен качествен контрол INSTAND с ежегодно мониториране. Началник на Лаборатория по вирусология е проф. Радка Аргирова. 

Неалкохолна стеатозна болест: 

Нова насока в съвременната заболеваемост на черния дроб е свързана с неалкохолната стеатозна болест, включваща неалкохолния стеатохепатит и неалкохолната стеатоза. Това е един огромен пул от населението на страната, свързана с нарушен метаболизъм и инсулинова резистентност. За тези хора се провежда серия от неинвазивни изследвания за оценка и диагностика и се започва своевременно лечение. Те имат възможност да участват и в най-съвременните клинични проучвания и да бъдат част от първите, при които се прилага най-новото съвременно лечение.

Специални групи пациенти:

Болницата работи и с така наречените специални групи пациенти - това са лица провеждащи субституираща терапия за наркоманна зависимост, които имат хепатити и цирози, както и серопозитивни пациенти, които са с коинфекции, при спазване на правилата за конфиденциалност, утвърдени от европейските практики.

Лечението, диагностиката и проследяването при пациентите се покриват от НЗОК, като това важи и за неинвазивната оценка на състоянието на черния дроб при пациенти, намиращи се в Клиниката по гастроентерология.

Контакти: 

  • 02/403 4917
  • 02/403 4000