• Какво представлява?

Fibroscan е уред, с който се извършва неинвазивно изследване, наречено транзиентна еластография за измерване на плътността (твърдостта) на черния дроб чрез ултразвукови вълни. Изследването е неинвазивно, напълно безвредно и безболезнено, а резултатите от него позволяват определяне на степента на чернодробна фиброза (заместване на нормалните чернодробни клетки с увредена фиброзна тъкан) и стеатоза (омазняване на черния дроб) както като начален диагностичен процес, така и при многократно проследяване в хода на лечение или терапевтичен режим.

  • При кои заболявания се използва?

Fibroscan се използва при съмнение за хроничен вирусен хепатит, токсичен алкохолен хепатит, неалкохолен стеатохепатит, при затлъстяване и захарен диабет, цироза, хемохроматоза и др. 

Апаратът измерва плътността (твърдостта) на черния дроб, което е ефективен показател за качеството на чернодробния паренхим. Колкото по-твърд е той, толкова по-голяма е степента на фиброза. Оценката е съвместима с международно признатата METAVIR система за оценка на фиброза и цироза. Едновременно с това, апаратът измерва наличието на мазнини в черния дроб (стеатоза).

  • Как се използва, принципи на работа?

Fibroscan прави измерване на плътността на черния дроб чрез транзиентна еластография - ултразвукови вълни, които отслабват по различен начин в зависимост от вискозитета на средата, в която се разпространяват. Степента на заглъхване на вълните е в пряка зависимост с отлагането на мазнини в черния дроб.

В областта на черния дроб се допира трансдюсер (сонда), подобен на този при ехографско изследване. С лек натиск на бутона се изпраща механична вълна, като по скоростта на преминаване на вълната през чернодробния паренхим се съди за плътността му. Правят се 10 поредни измервания в определеното място и се получава осреднен резултат, по който се съди както за плътността на чернодробния паренхим, така и за тежестта на стеатозата.

  • Какви са предимствата?

 Т.нар. „фиброскениране“ е иновативен метод, който е алтернатива на чернодробната биопсия, когато са необходими многократни изследвания за прогреса на чернодробната фиброза. Изследването е неинвазивно и безболезнено – с продължителност от под 10 минути. В едно изследване се получава едновременна оценка на фиброза и стеатоза и се предоставя възможност за ранно откриване на омазняването на черния дроб. То може да открие стеатоза в начален стадий, докато ехографското изследване открива омазняването едва в по-напреднал етап.

Свързани отделения