Д-р Красен Иванов

Гастроентеролог
 Д-р Красен Иванов е автор и съавтор е на научни публикации в български и еропейски издания и на статии в сайтове с медицинска насоченост.    
 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  Научните му интереси са в следните области: Хепатология, Асцити, Перитонеални портове за дренаж на малигнени асцити. Също така неалкохолна-стеатозна болест на черния дроб, Абдоминална ехография, Перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол, Лечение на чернодробните тумори, Перкутанна туморна аблация.
 • Професионален опит

  Професионален опит
  След дипломирането си работи в частни лечебни заведения в София и Варна. От 2015 г.е редовен лекар-специализант по гастроентерология във Втора вътрешна клиника - отделение Гастроентерология на Болница Токуда. През 2019 г. придобива специалност Гастроентерология и е назначен като лекар специалист в отделенито.
 • Образование

  Образование
  Д-р Красен Здравков Иванов завършва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2014 г. Преминал е обучителни курсове и е участвал с научни постери и презентации в български и европейски конгреси в градовете Рим, Виена, Барселона, Прага и Загреб. Преминал е едномесечен стаж по вътрешни болести в Москва, Русия към първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“.
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  Д-р Красен Иванов е член е на Българското научно дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография; Европейското дружество по гастроентерология; Българска асоциация по ултразвук в медицината. Член на управителния съвет и ръководител на секция Хепатология в Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България