Награда в конкурса „Лекар на годината“, получи д-р Красен Иванов от Отделението по Гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. 

Благодарение на своята всеотдайна работа, научен и практически принос, компетентност и постижения, д-р Иванов получи признание в категория „ Ти си нашето бъдеще – награда за младите медицински надежди на България “ в Годишните награди на Български лекарски съюз.

През 2016 година д-р Красен Иванов и началника на Отделение по Гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда д-р Радин Цонев, въвеждат за първи път в България иновативна процедура, която откъсва онкологично болните пациенти с асцит от болничните заведения „Перитонеален тунелен порт-катетър“ за дренаж на асцитна течност в домашни условия при онкологично болни пациенти.

До 2021 година успешно поставят над 130 устройства с които подобряват качеството на живот и преживяемостта на пациентите. В хода на проследяването на пациентите регистрират редица предимства на тази методика пред конвенционалната парацентеза която се прилага в България.

Д-р Красен Иванов се присъединява към екипа на болницата през 2015г.

Той е изграден лекар с високо чувство за отговорност и прецизност в работата, задълбочен подход, стабилни теоретични и практични познания в областта на гастроентерологията и вътрешната медицина, който полага ежедневни усилия за непрекъснато усъвършенстване и повишаване на квалификацията си.