Д-р Красен Иванов спечели наградата за най-добър абстракт  на постерната сесия на Eвропейския конгрес за млади гастроентеролози (ECYG), който се проведе в Дубровник, Хърватия. В конгреса участие взеха гастроентеролози от над 30 държави.

Конгресът се организира за втора поредна година и се провежда с подкрепата и акредитацията на Европейската асоциация по гастроентерология (UEG)  и Европейската асоциация за гастроинтестинална ендоскопия (ESGE). Темата на абстракта, за който д-р Иванов спечели наградата, е свързана с тунелните перитонеални катетри за дренаж на асцитна течност и представя опита на Клиниката по гастроентерология за прилагането на тази методика.

Седмица след Eвропейския конгрес за млади гастроентеролози, д-р Иванов получи награда за второ място. Отличието бе за абстракт на постерната сесия на 11-тия Конгрес на македонското гастроентерологично дружество, с международно участие.

Конгресът се проведе в Охрид, Македония и в него участие взеха много чуждестранни лектори. Специален гост лектор и ко-модератор на научни сесии в големия форум беше началникът на Клиника по гастроентерология  в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда - доц. Петко Карагьозов. Специалистът изнесе лекция на тема „Ехоендоскопски навигирана радиофреквентна аблация на панкреасни тумори“.