Награда „Ти си нашето бъдеще“ в конкурса „Лекар на София“ 2023 получи д-р Гаврил Наков, специалист в Клиника по образна диагностика в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Конкурсът бе организиран от Столична лекарска колегия на БЛС.

Д-р Наков се отличава със своята всеотдайна работа, професионална компетентност, научен и практически принос за развитието на съвременната медицина.

Той благодари на всичките си колеги, допринесли за неговото развитие, за успешната му работа и сподели, че тази награда и признанието към него са и тяхна заслуга.

Д-р Наков е преминал през множество специализации и обучения във Франция, Холандия, Гърция и др, като през 2022 г. защитава магистратура по Образна диагностика в Онкологията в Университета в Пиза, Италия с тема на дипломната работа „Приложението на дифузионните серии при магнитно-резонансната томография за оценка на отговора на неодювантна терапия при рак на гърдата“.

В ежедневната си работа д-р Наков въвежда и прилага успешно в практиката си широк спектър от методи – мамография, ехография, магнитно-резонансна томография на гърди и други, като включително извършва и т.нар. „златен стандарт“ в диагностицирането на рак на гърдата чрез дебелоиглена биопсия (корбиопсия) и маркиране на лезии (с клипсове и др.), за ранно откриване и диагностика на заболяването.

Той е лекар, който полага непрестанни усилия не само в развиването на своята експертиза, но и в тази на други млади специалисти в областта на рентгенологията, приоритетно ориентирани към диагностициране и лечение на заболяванията на гърдата.

Голяма част от проектите и активностите на д-р Наков са посветени на развитието и важността на въвеждането на мултидисциплинарен подход при избора и проследяването на пациентите с онкологични заболявания, както и с екипната работа, основана на актуалните насоки в диагностиката и проследяването на пациентите.

Той е член в редица научни дружества, в това число Европейско дружество по Радиология (ESR), Европейско дружество по Образна диагностика на гърдата (EUSOBI), Европейско дружество по Образна диагностика в онкологията (ESOI), Европейско дружество по Хибридна Образна диагностика (ESHI), Българска Асоциация по Радиология (БАР), Секретар на Българското Дружество по Образна Диагностика на Гърдата (БДОДГ).

Столична лекарска колегия на БЛС отличи общо 18 лекари в 6 категории в тазгодишните награди „Лекар на София“ 2023, която се проведе на 11.12.2023.  “Лекар на София” е инициатива, която Столична лекарска колегия традиционно реализира в годините, но бе прекъсната от пандемията от Ковид-19 и през 2023 година отново се възражда.

Председателят на Столична лекарска колегия д-р Ваньо Видков откри тържествената церемония и се обърна към гостите и колегите си с приветствие: „Това е една специална тържествена вечер, защото ще почетем Вашия неуморен труд, професионализъм и отдаденост, Вашите достижения в медицината и науката,  ще отдадем заслуженото на Вашето призвание – да опазвате най-висшето благо – човешкия живот и здраве!“.