Еднодневен практически курс за ехография и еластография на черен дроб се проведе в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Сред лекторите в обучението беше уважаваният д-р Андрей Хари, който е специалист по вътрешни болести в отделение по Гастроентерология в Celje General Hospital, Словения.

Модератор на събитието беше д-р Радин Цонев, началник на отделение по Гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и ръководител на Центъра по Хепатология в лечебното заведение.

Активно участие в лекционната част взе и един от най-изявените ни млади специалисти – д-р Красен Иванов, който е част от екипа на д-р Цонев.

В обучението се включиха специалисти от цялата страна, като освен лекционна част, се проведоха и “Hands on” упражнения с пациенти.  Участниците бяха разделени на групи и работеха под наблюдението и ръководство на тренерите.

 

Свързани отделения