На пациента, който е с трансплантиран черен дроб и стеснение на жлъчните пътища, бе поставен успешно стент

Екип на отделението по Интервенционална Гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда извърши ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография за поставяне на стент на пациент със стеснение на жлъчните пътища, като използва за първи път в България и Източна Европа, дуоденоскоп за еднократна употреба. Оборудването елиминира рисковете от кръстосана инфекция, която може да се получи при използване на рутинните дуоденоскопи за многократна употреба при различни пациенти.

Пациентът е с трансплантиран черен дроб и имунопотискаща терапия, което го прави рисков за инфекции. Многократно използваемото оборудване, въпреки че преминава през всички стандартни процедури за дезинфекция и стерилизация, запазва известен риск за кръстосана инфекция. Това важи най-вече за пациенти с компрометиран имунитет. 

Еднократният дуоденоскоп елиминира този риск, а използването му спестява време и човешки ресурси, необходими за поддръжката при многократно използване.

Оборудването, с което вече работи екипът гастроентеролози в Болница Токуда, е първото подобно в света, за което има публикувани клинични данни за ефективност и безопасност.

В контекста на пандемията COVID-19 минимизирането на риска от инфекции е изключително важен за сигурността на пациента - приоритет за болницата и отделението по Интервенционална гастроентерология. Всяко използвано оборудване в отделението се обработва по строги протоколи за дезинфекция, а чрез еднократния дуоденоскоп защитата от инфекции е гарантирана и за по-рисковите пациенти. 

Свързани отделения