Доц. д-р Петко Карагьозов, началник на Клиника по гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда,  взе първа награда в конкурса "Иновации и добри практики в здравния сектор", организиран от Капитал и АбВи.

Отличието е за проекта „За първи път в България иновативен метод удължава преживяемостта при пациенти с рак на жлъчните пътища и панкреаса“. В него доц. Карагьозов представи резултати при четирима пациенти, на които е приложена навигирана под рентгенов контрол термична деструкция на карцином на жлъчните пътища. Също така в проекта се включват и данни за двама пациенти с тумори на панкреаса, при които екипът на доц. Карагьозов прилага отново аблативна техника, този път под ехо-ендоскопски контрол, пунктирайки през дванадесетопръстника като въвежда в тумора електрод и успява да извърши термична деструкция.

Над 80% от пациентите с холангиокарцином (първичен рак на жлъчните пътища) в световен мащаб са неоперабилни (не са подходящи за оперативно лечение). Причината е неблагоприятната локализация на тумора и диагностицирането му в напреднал стадий поради късната клинична изява. Терапевтичните възможности са крайно ограничени, в повечето случаи отговорът към химиотерапия е незадоволителен или тя се понася зле от пациентите. Прилаганата от доц. Карагьозов иновативна методика удължава живота освен с парциална туморна деструкция и възстановяване на проходимостта на жлъчните канали, и с модифициране на имунния отговор към тумора. Освен при пациенти с рак на жлъчните пътища иновативната технология - високочестотна аблация се прилага и на тумори на панкреаса под ендоскопски контрол. Дори и диагностицирани в ранен стадий, част от туморите на панкреаса също не подлежат на хирургия поради неблагоприятна локализация или коморбидност на пациентите. С иновативния метод при някои хистологични варианти (невроендокринни тумори) може да се постигне пълна деструкция и излекуване.  

Методът се прилага за първи път в България, едва две години след въвеждането му в световен мащаб и е достъпен само в три страни в Европа. Началните докладвани резултати са обещаващи. Иновативният метод дава на тези пациенти по-дълъг живот, а доскоро те нямаха този шанс.

Иновативният метод - високочестотна ендоскопска аблация под ЕРХПГ контрол, който доц. Карагьозов прилага единствен в България удължава живота на тези пациенти поради парциалната туморна деструкция, възстановяването на проходимостта на жлъчните пътища и модифицирането на имунния отговор към тумора от страна на организма. Нарастват и литературните данни за подобряване на отговора към химиотерапия. Концентрирайки много пациенти с тази диагноза в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, екипът на доц. Карагьозов планира да прилага методиката при всички като допълнение към рутинното билиарно стентиране. По този начин специалистите се надяват да удължат живота им, да подобрят неговото качество, както и да подобрят отговора към химиотерапията. Болшинството от пациентите с холангиокарцином са с лоша прогноза и силно ограничена преживяемост.

 

Свързани отделения