Екипът на Клиника по гастроентерология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда взе активно участие и представи страната ни с три постера на Европейската седмица по гастроентерология – UEG Week 2023 в Копенхаген, Дания.

Една от наградите за най-добра научна разработка от млад специалист спечели д-р Надица Шумка, специализант в клиниката. Темата на постера, представен от нея, бе за кистични тумори на панкреаса– диагностичен и терапевтичен подход.

„Заедно с доц. Петко Крагьозов развиваме изключително сериозно тази тема, тъй като тя става все по-значим проблем сред населението. Благодарение на развитието на образните методи (КТ и ЯМР), кистични лезии на панкреаса се откриват все по-често. Правилното диагностициране и менажиране на тези пациенти е от изключително значение. Не трябва да се забравя, че над 20% от карциномите на панкреаса възникват от кистични неоплазии. Същевременно голяма част от кистите са напълно безобидни и не трябва да будят тревога в пациентите. Именно това е нашата роля – да разберем кои са кистите, които будят подозрение, крият риск и са с малигнен потенциал. Ние сме референтен център за кистични тумори на панкреаса и сме се заели наистина сериозно с тази диагноза. Имаме тази възможност благодарение на ежедневната ни работа и владеене на ендоскопска ехография, тънко-иглена аспирация, контрастно-усилена ендосонография и т.н.“, споделя д-р Шумка.

В момента кистичните тумори на панкреаса са една от най-горещите теми в областта на гастроентерологията в света. Точната им диагноза и прогноза са от решаващо значение за живота на пациентите.

Кистичните лезии могат да бъдат както доброкачествени, така и с малигнен потенциал или злокачествени. Поради тази причина точната им диагноза и характеризация е от решаващо значение. За този процес се използват различни методи, включително и ендоскопска ехография, тънко-иглена аспирация, биопсия, биохимични и молекулни анализи. Правилното поведение след диагнозата варира в зависимост от резултата и може да включва следене, хирургично отстраняване или други форми на медицинско наблюдение, с оглед на оптималното управление на този вид заболявания и подобряване на прогнозата на пациентите.

По време на Европейската седмица по гастроентерология постери бяха представени и от д-р Йоана Петкова, специалист и д-р Катерина Льончева - Канева, специализант в Клиника по гастроентерология.

В ръководената от доц. Петко Карагьозов – Клиника по гастроентерология се прилагат най-иновативните методи в страната. Благодарение на опита на началника на звеното, младите специалисти успяват да се обучават на световно ниво и да участват в прилагането на цялата гама от процедури в интервенционалната гастроентерология.