Въвеждането и прилагането на иновативни подходи на лечение в болниците у нас е пътят към съвременната грижа за българските пациенти. В основата на политиката на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е осигуряването на достъп до лечения в България, прилагани в различни точки на света.

По време на конференцията „Иновации в болниците, апаратурата и медицинските изделия", организирана от в. "Капитал" и Health PR, доц. д-р Петко Карагьозов, д.м., FASGE, началник на Клиниката по гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, представи най-иновативните терапии в специалността си, които вече успешно прилага заедно с екипа си.

За по-малко от една година в оглавяваната от него клиника в лечебното заведение са въведени над 5 иновативни терапии за едни от най-тежките заболявания.

Доц. Карагьозов извършва минимално инвазивни ендоскопски техники при пациенти с тежки диагнози като авансирали злокачествени тумори на жлъчните пътища, черния дроб и панкреаса, които не могат да бъдат оперирани. Сред тях са ендобилиарна високочестотна аблация, ендосонографски навигирана панкреасна радиофреквентна аблация, ендоскопска гастроентероанастомоза, нови техники за дренаж на жлъчните пътища и панкреасния канал и др.

Като едно от условията за внедряване на иновации специалистът посочва тясното взаимодействие между всички участващи специалности в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, която събира над 40 медицински звена.

„За да стане реалност иновацията, тя трябва да бъде възприета от всички. Пациентът е най-важен и всичко, което се прави, трябва да е свързано с по-благоприятни резултати за него“, сподели доц. Карагьозов.

През изминалата година доц. Карагьозов въведе за първи път в България извършването на аблативни техники при холангиокарцином (рак на жлъчните пътища) и панкреасни тумори. Новият метод се въведе за първи път в България, едва две години след стартирането на подобен вид процедури в световен мащаб. И до момента иновацията се прилага в по-малко от 10 страни в света и удължава живота на пациентите с тези тежки диагнози.

В рамките на конференцията доц. Карагьозов представи клиничен случай на 65-годишна жена с панкреасен инсулином. Пациентката е преминала през хирургична енуклеация през 2010 г. 6 години по-късно е установен рецидив, нова Ту-формация. Жената е с многократни епизоди на хипоглекимия (кръвна захар под 2 ммол/л), лошо качество на живот, необходимост от постоянен прием на бързи въглехидрати (през 2 часа, вкл. нощем), сериозно затлъстяване и сънна апнея.  Доц. Карагьозов прилага ендосонографски навигирана панкреасна радиофреквентна аблация (EUS-RFA). Процедурата представлява селективна деструкция на инсулинома, с минимална увреда на околната тъкан. Още на втория ден след интервенцията жената е без епизоди на хипогликемия и без необходимост от глюкозни разтвори.

Началникът на Клиника по гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда представи и иновативната за България процедура - EUS-навигирано лечение на стомашни варици (разширени вени) със спирали (coils) и цианоакрилат (CYA). Тя бе извършена за първи път у нас само преди два месеца при пациент с кървящи варици в стомаха, в резултат на напреднала чернодробна цироза. Смъртността при тези пациенти е над 50% при първото изкървяване. Месец след прилагането на процедурата пациентът премина през контролен преглед, по време на който специалистите отчитат добри резултати.

Представени бяха и нови техники за дренаж на жлъчните пътища и панкреасния канал.

Доц. Карагьозов поясни, че в основата на всички въведени иновативни методи на лечение, е тясната колаборация с хирурзи, анестезиолози, онколози и специалисти по образна диагностика. Именно възприемането на подхода от всички специалисти в мултидисциплинарния екип на АСК УМБАЛ Токуда позволява на доц. Карагьозов да развива иновативни методики, да предотврати и менажира възможни усложнения, както и да изпълни най-важната задача – пациентът да получи най-добрата медицинска грижа.