Анестезиология и интензивно лечение

Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури двадесет и четири часа безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение.

Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании, за анестезия, аналгезия /обезболяване/, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние.

В Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда се използва модерна еднодневна анестезия и аналгезия, която позволява ефективна еднодневна хирургия. Използват се съвременни и висококачествени консумативи и медикаменти.

Лекарите извършват преданестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациентите, на които предстои операция, инвазивни и/или диагностични процедури под обща или регионална анестезия във всички болнични структури.

Лекарите в КАИЛ провеждат интензивно лечение на пациенти в критично състояние.

Анестезиология

1. Консултативна дейност

Всеки пациент, на който предстои операция или инзавина диагностична процедура преминава през консултация с анестезиолог. Целта е да се направи пълна оценка на състоянието и риска за пациента, както и адекватна предоперативна подготовка. Извършват се консултации във връзка с оптимизиране на лечението при високо рискови пациенти.

2. Анестезиологична дейност

2.1. Амбулаторна анестезия

- горна и долна ендоскопия - фибро гастроскопия, фиброколоноскопия, фибробронхоскопия, цистоскопия и др.;

- анестезия и седация в Клиника по Образна диагностика - ЯМР и скенер - при деца и възрастни по показания.

2.2. Анестезия в еднодневна хирургия

Регионални и общи анестезии, които се прилагат при оперативни интервенции в областта на ортопедия, урология, АГ, обща и гръдна хирургия, лицево-челюстна и пластична хирургия, офталмология, УНГ и др. Това дава възможност пациентът да бъде приет, опериран и изписан в рамките на 24 часа.

2.3. Анестезия в операционен блок

Регионални и общи анестезии, които се прилагат при планови и спешни оперативни интервенции в обща и гръдна хирургия, ортопедия, неврохирургия, урология, АГ, лицево-челюстна и пластична хирургия, офталмология, УНГ, неврохирургия, съдова хирургия, и др.

Обезболяване на раждане по оперативен и физиологичен път.

3. Лечение на болката

3.1. В болничните структури -

3.2. В кабинет за лечение на болката

3.3. В сектор за лечение на болката

4. Интензивно лечение - Централна реанимация

В Клиниката се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване. Изключение са пациентите от "Кардиохирургия", които се проследяват в сектора за интензивно лечение към Клиниката по "Кардиохирургия".

Свижданията в Клиниката по Анестезиология и Интензивно лечение са забранени. Изключение може да бъде направено само по преценка на началника на КАИЛ, а в почивни и празнични дни и от дежурния лекар, при стриктно спазване на противоепидемичния режим на Клиниката.

Информация за пациентите в КАИЛ се предоставя на близките от началника на Клиниката или дежурния лекар на място между 14.00 и 16.00 часа.