Проф. д-р Николай Младенов, дмн

Началник клиника по Анестезиология и интензивно лечение
Проф. Николай Младенов е роден в гр. София през 1962 г. Завършил е висше медицинско образование през 1989 г. в МУ-София. След завършването си работи последователно като лекар ординатор в полкови медицински пункт в Самоков, след което е назначен за клиничен ординатор към Катедра по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение във ВМА - София. Придобива специалност по Анестезиология и реаниматология през 1993 г. След конкурс е избран за асистент към същата катедра като последователно е повишаван в длъжност младши, старши и главен асистент. След успешна защита на дисертационен труд на тема: "Перфузионно-пермеабилитетни нарушения на гастроинтестиналния тракт при изолирана абдоминална травма, оценка и корекция с цел превенция на многоорганна недостатъчност", през 2005 г. е избран за Доцент в катедрата, в която работи. През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема: "Архитектурен модел на предболнична и болнична травматична помощ при взривни наранявания от терористичен характер сред мирното население". Има магистърска степен по "Здравен мениджмънт" от ИСУЛ, 2005 г. и втора магистърска степен "Икономика на отбраната и сигурността" от УНСС, 2006 г. и степен на квалификация на ръководни длъжности в системата на националната сигурност и отбрана от Военна академия, София. През 2016 г. е назначен за началник на Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. За доказани професионални лекарски качества е награждаван от Министерство на отбраната и Български лекарски съюз за проявен професионализъм по време на атентата в Сарафово. Проф. Младенов е член на научното дружество по Анестезиология, на Европейското научно дружество по Анестезиология, републикански консултант по Анестезиология и реанимация, Национален консултант по Спешна медицина. Зам. редактор е на списание "Спешна медицина". През 2019 г. печели наградата "Лекар на годината" на БЛС в категория “Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“.
Свързани блог статии

Свързани блог статии

Проф. Младенов: Пациентите идват в болница, когато състоянието им е критично

Проф. Николай Младенов: Заради COVID кризата работим на 200% натовареност