Д-р Венцислав Димитров

Пулмолог

Д-р Венцислав Димитров завършва медицина в Медицински Университет - София през 2017 г. Първоначално работи като ординатор в Клиниката по Пневмология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда с ръководител доц. Наталия Стоева. От януари 2018 г. е зачислен като лекар-специализант към същата клиника.  Придобива специалност по "Пневмология и фтизиатрия" през декември 2022 г.  

  • Клинични интереси

    Клинични интереси
    Клиничните и научните му интереси са насочени към инвазивна белодробна диагностика, провеждане на фибро-бронхоскопски изследвания, диагностика и терапия на възпалителни и хронични белодробни заболявания - астма, ХОББ.
  • Членства в научни дружества

    Членства в научни дружества
    Д-р Димитров е член на Българското дружество по белодробни болести.