Д-р Венцислав Димитров

Специалист по пневмология и фтизиатрия
Д-р Димитров завършва медицина в Медицински Университет - София през 2017 г. Първоначално работи като ординатор в Клиниката по Пневмология към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда с ръководител доц. Наталия Стоева. От януари 2018 г. е зачислен като лекар-специализант към същата клиника. Клиничните и научните му интереси са насочени към диагностика и терапия на възпалителни белодробни заболявания, астма, ХОББ, както и към дихателните нарушения и неинвазивна белодробна вентилация.