Пневмология

Запази час

Прием на болни

  • Приемът се осъществява след консултация с лекар от Клиниката по Пулмология, а в събота и Неделя и през  нощта-  от дежурен интернист.
  • Клиниката по Пневмология разполага с 20 легла в стаи с едно и четири легла. Всички стаи са климатизирани, предлагат безплатен интернет,  оборудвани са с телевизор, гардероб,  модерен санитарен възел.

Апаратура

Клиниката по Пневмология разполага с:

  • Модерен ендоскопски сектор, оборудван със съвременни бронхоскопи и възможност за видеонаблюдение и запис на бронхоскопската манипулация. Това дава възможност за преразглеждане и трансмисия на изследванията. Бронхоскопският сектор осъществава инвазивна диагностика на неопластични, интестициални и други белодробни заболявания
  • Функционална лаборатория, обзаведена със съвременна апаратура от най-висок клас на компанията Care fusion

Мултидисциплинарен подход

Клиниката по Пневмология работи в тясна колаборация с останалите Клиники, отделения и кабинети в областта на Вътрешните болести - Гастроентерология, Ендокринология, Нефрология, Ревматология и Алергология и е в пряка колаборация с Клиниките по: Образна диагностика, Гръдна хирургия, Кардиология, Кардиохирургия, Съдова хирургия, Ангиология, Спешно отделение. Тази функционална гъвкавост улеснява комплексната екипна оценка на пациента в кратки срокове.

В Клиниката по Пневмология се диагностицират и лекуват следните заболявания:

1. Пневмония и други възпалителни заболявания на белите дробове

Ефективността на това лечение е гарантирано от модерна Клинична и  Микробиологична  лаборатория, които осигуряват  най- съвременни   лабораторни тестове  за диагностика на  възпалителните заболявания(CRP, procalcitontin,  IL- 6, АДА)   и микробиологични, серологични и PCR- тестове за типични, атипични и вирусни инфекции. При критични инфекции, налагаща реанимационни грижи, пациентите се лекуват в Интензивно отделение, оборудвано с модерна апаратура.

 2. ХОББ и бронхиална астма

Извършва се пълен обем диагностика и лечение на всички обстуктивни заболявания според последните Световни  ръководства. Извършват се функционални изследвания на дишането, включващи спирометрия, бронходилататорен тест, дифузионен капацитет, кардиопулмонарен стрес- тест. При показания, пациентите се консултират и тестуват от Алерголог. Могат да бъдат извършени пълен набор биохимични и имунологични изследвания  за диагностика на алергията. При показания се назначава десенсибилизараща терапия.

3. Първичен и метастатичен белодробен карцином

В Болницата може да се извърши пълен цикъл диагностика на онкологично болния. Бронхоскопската и функционална оценка се извършват в клиниката по Пневмология. В болницата функционира модерно отделение по Гръдна хирургия, Онкология и Лъчетерапия. Решенията за лечението на Онкологично болните се вземат на заседание на Интердисциплинарна комисия, състояща се от водещи специалисти във всички онкологични направления.

4. Белодробна емболия и Белодробна артериална хипертония:  В Болницата съществува алгоритъм за диагностика и поведение при белодробна емболия, който е изработен в съответствие с межународните стандарти и съвременни ръководства. В Диагнозата участват лекари от различни специалности:Спешна медицина, Пулмология, Кардиология, кардиохирургия и образна диагностика.  Подходящото лечение се избира след осъществяване на Компютърна пулмоангиография и обсъждане от мултидисциплинарен тим от горните специалисти. Всички пациенти с белодробна емболия се изследват и консултират от ангиолог. При показания могат да бъдат изследвани причините за емболията- т. нар. Вродени или придобиит тромбофилии. Пациентите с Белодробна артериална хипертония се изследват съвместно от пулмолог, кардиолог и специалист по образна диагностика.

5. Интерстициални белодробни заболявания (Идиопатична белодробна фиброза, неспецифична интерстициална пневмония, хипесензитивни пневмонити, саркоидоза и други интерстициални белодробни болести)
В болницата функционира т.нар. Мултидисциплинарен екип за диагностика на интерстициалните белодробни болести, съставен от водещи специалисти по пулмология, образна диагностика и патология.  Заболяванията се диагностицират  след осъществяване на високоразграничителна компютърна томография, функционална оценка на белия дроб, бронхоскопия и при показания- белодробна, кожна, бъбречна и друга органна биопсия от специалист. Могат да бъдат направени разширени имунологични изследвания и консултации. При необходимост, пациентите могат да бъдат консултирани от Европейски експерти по интестициални белодробни заболявания. Клиниката е в включена в междунатроден регистър за Идиопатична белодробна фиброза- EMPIRE Registry.

6. Неинвазивна вентилация при пациенти с дихателна недостатъчност и/или дихателни нарушения по време на сън: Екипът на клиниката диагностицира причините за дихателна недостатъчност и провежда неинвазивна вентилация при пациенти с остра декомпенсация на дихателните проблеми.  Също така провежда титриране на подходящи режими за домашна неинвазивна вентилация  при пациенти със сънна апнея и/или комбинирани дихателни нарушения по време на сън.

7. Редки белодробни заболявания- Клиниката има опит и диагностицира успешно редки белодробни заболявания като Белодробна хистиоцитоза, Лимфангиолейомиоматоза и други.

8. Белодробна трансплантация: Първият български пациент с успешна белодробна трансплантация е пациент на Клиниката по Пневмология в Токуда болница. Белодробните трансплантации се извържват в чужбина, но клиниката се утвърди като център за селекция и подготовна  на пациентите за белодробна трансплантация, благодарение на изграденото сътрудничество с АКН-Университетска болница, Виена.