Измина година от стартирането на Национален проект „RESPIRASTORY“.

Центърът за диагностика и лечение на интерстициални белодробни болести на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е сред водещите в страната. В него се диагностицират и консултират пациенти с редки болести на белите дробове от цялата страна. Екипната работа, високият професионализъм и следването на световните стандарти са движещите принципи на специалистите от клиниките по белодробни болести, образна диагностика, гръдна хирургия и клинична патология.

Заедно с колегите от Университетските центрове във Варна, Пловдив и Плевен бяха споделени резултатите и маркирани бъдещите цели на съвместния проект за ранна диагностика на Идиопатична Белодробна Фиброза. 

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е референтен център с най-много преминали и консултирани пациенти с Идиопатична белодробна фиброза.