Пневмология

Алергология

Кабинет по Алергология

Секторът по Алергология на Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда работи от началото на 2009 година. В него има прекрасни възможности за съвременна лечебно-диагностичната дейност на възрастни и деца.

Секторът е една от двете медицински бази в България, които разполагат с почти пълния набор от диагностични алергени на водещ в областта на алергологията европейски и световен производител. Благодарение на наличните хранителни и почти 80 битови, поленови, животински и плесенни алергени се извършва съвременна, бърза, безболезнена, високо чувствителна и специфична диагностика на дихателни, хранителни и кожни алергии при деца и възрастни.

Получените данни при необходимост се потвърждават с изследване на кръвните фактори за чувствителност към съответните алергени – специфични IgE антитела. Налице е възможност за извършване на най-съвременните диагностични подходи в областта – молекулярна алергологична диагностика, което позволява поставяне на точна диагноза и започване на най-доброто за пациента лечение.

Диагностичният цикъл завършва с извършване на провокационни проби, които са „златен стандарт“ при изследване на алергичните болести.

По този начин се изпълняват световните и европейски стандарти за алергологична диагностика.

Болните, лекувани в сектора по алергология, могат да разчитат не само на съвременни и висококачествени специализирани изследвания, но и на задълбоченото им и компетентно тълкуване от специалист с над 25 години опит в областта на клиничната алергология.

В алергологичния сектор се предлагат пакетни услуги за клинично наблюдение, изследване и лечение на болни с бронхиална астма, неясни алергични състояния на дихателната система, на болни с чувствителност към храни, насекоми, медикаменти и козметика.

Извършват се световно утвърдените проби за доказване на хранителна и медикаментозна алергия. Пациенти с предстояща оперативна намеса или образно изследване с йод-контраст, при които има данни за налична алергия, могат да се изследват за чувствителност към упойки и контрасти и да получат необходимата алергологична подготовка.

В сектора по алергология болните с алергични ринит и и бронхиална астма имат възможност да провеждат лечение на причините за тяхната болест чрез прилагане на съвременния – удобен за приложение, ефективен, с почти нулеви странични явления – метод на подезична имунотерапия.

На астматиците се предлага обучение за провеждане на съвременното инхалаторно лечение на болестта и начините за самостоятелен контрол на състоянието в домашна среда.

Диагностична оценка

Пациентите с алергични реакции към храни и медикаменти могат да получат сведения за средствата и методите за оказване на първа помощ при развитие тежка, застрашаваща живота алергична реакция.

Съвместно с Клинична лаборатория на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда се извършва диагностична оценка на алергични заболявания. 

Контакт: 02 403 4160; 0888 462866
Библиотека за пациента

Тук можете да изтеглите полезна информация за:

Диагностика на алергични състояния при възрастни и деца 
Истини и заблуди относно алергията
Алергия към акари
Алергия и десенсибилизация
Алергия към полени
Алергия към плесени