Д-р Марияна Маджгурова-Байкушева

Интернист Пулмолог
Д-р Байкушева е завършила Медицина през 1990 г. в Софийски Медицински университет. Има придобити две специалности: Вътрешни болести – от 1998 г. и Пневмология и фтизиатрия от 2004 г. Д-р Байкушева има богат опит като интернист и пулмолог: 10 години като Ординатор във Вътрешно отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“- Перник, склед което 10 години като пулмолог и Ръководител на Приемно-консултативен диагностичен блок в Специализирана болница по белодробни заболявания - Перник. От 2010 г. е в екипа на Пулмологично отделение в Токуда Болница София. Д-р Байкушева владее всички конвенционални методи в пулмологията - функционално изследване на дишането, извършване и интерпретация на кръвно-газов анализ, торакална ехография, плеврална пункция. Клиничните й интереси са в областта на дихателните нарушения по време на сън и неинвазивната вентилация.