Д-р Анита Найденова

Пулмолог
Д-р Анита Найденова е завършила медицина в МУ-Плевен през 2014 г. Започва работа като лекар-ординатор в Клиника по пулмология в 5-та МБАЛ София. От 2015 г. е зачислена за специализация по пулмология с ръководител доц. Наталия Стоева. Професионалните й интереси са насочени в областта на белодробна тромбоемболия, неинвазивна вентилация, муковисцидоза, редки болести на белия дроб-ИБФ и др. Член е на Българското дружество по белодробни болести.