Доц. д-р Желязко Арабаджиев, дм

Началник на Клиника по медицинска онкология
Доц. д-р Арабаджиев е началник на Отделение по медицинска онкология и председател на Българско Научно дружество по Имуно-онкология. Той е хоноруван асистент е към Катедра „Пропедевтика на вътрешни болести“, факултет „Медицина“ в СУ „ Св. Климент Охридски“. Автор и съавтор на повече от 50 публикации в национални и международни специализирани научни списания, участвал е в издаването на ръководства, учебни книги, монографии и учебници в областта на лечение  на рак. Автор на две монографии „Имунотерапия и лечение на рак на гърдата“ и „Лекарствена токсичност от имунотерапия при лечението на онкологичните заболявания“. Доц. Арабаджиев е и член на редакционни бордове на международни и национални реферирани и индексирани научни издания. Главен изследовател и под-изследовател в международни многоцентрови клинични изпитвания.  Владее английски, руски, италиански и гръцки език. 
 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  Клиничните му интереси са в областта рак на гърда, рак на простата, рак на белите дробове, имунология и имуноонкология, таргетна терапия и персонализирана медицина. 
 • Професионален опит

  Професионален опит
  Като специалист работи последователно в клиника по медицинска онкология на болница „Сити Клиник Онкологичен център“- София и отделение по медицинска онкология в болница „Аджибадем Сити Клиник Токуда“- София, а през 2019г. с конкурс е избран и за началник на същото отделение.
 • Образование

  Образование
  • Доц. д-р Желязко Арабаджиев завършва с отличие медицина през 1997г. в Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в гр. Варна.
  • В периода 2009 – 2015г. специализира и придобива специалност по медицинска онкология в СБАЛ по Онкология, гр.София. 
  •  През 2020г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Онкология“ към МУ-Варна, където успешно защитава дисертационен труд в областта на лечението на рак на гърдата
  • През 2021 година е назначен на академична длъжност „Доцент“ по специалността „Онкология“.
  •  Доц. Арабаджиев притежава и магистърска степен по специалността „Здравен мениджмънт“ от УНСС гр.София.
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  Доц. Арабаджиев е провел специализации  във водещи клиники по онкология в Израел, Белгия, Италия и Германия.
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • От 2015г. до 2019г. е представител на Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO) в България.
  • От 2019г. е член Експертен борд по медицинска специалност „Медицинска онкология“ към Министъра на здравеопазването на Р България.
  • Председател на УС на Българското научно дружество по Имуно-онкология.
  • Член на български, европейски и американски научни дружества по онкология. 
 • Награди

  Награди
  Неколкократно избиран от пациентите си в класацията „Лекари,  на които вярваме“ на вестник „24 часа“.
Свързани блог статии

Свързани блог статии

Доц. Арабаджиев: Ракът на маточната шийка е напълно предотвратим чрез поставяне на ваксина срещу HPV

Доц. Арабаджиев: Имунотерапията има за цел да научи собствената ни имунна система да атакува единствено „недобрите“ клетки в човешкото тяло

Доц. Арабаджиев: "Имунотерапията е нова възможност за болните от рак"