Д-р Таня Златанова

Онколог

Консултант по Медицинска онкология към Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда. Член на Обща Онкологична Комисия и Клинична Комисия по Химиотерапия на Аджибадем Сити Клиник Токуда болница . От м.март 2012г е част от екипа на Отделение по Медицинска онкология на АСК УМБАЛ Токуда.   Хоноруван преподавател  по специалност Пропедевтика на Вътрешните болести към Софийски университет Св.Климент Охридски – от 20.01.2020 до момента. Изследовател в редица клинични проучвания. Лектор на национални и международни медицински форуми. Има научни публикации  в национални медицински издания.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Клинични интереси в областта на карцином на бял дроб, имуноонкология,  невроендокринни тумори, карцином на яйчник, рак на гърда. 

 • Професионален опит

  Професионален опит

  19.03.2012 - до момента - Отделение по Медицинска онкология на  АСК Токуда болница; 01.09.2009 – 18.03.2012  -  Токуда Хоспис - София; 01.09.2004г.- 01.09.2009 - МБАЛ”Ихтиман”ЕООД , Вътрешно отделение; 01 май 2002- 1 май 2007- ВМА-София - специализант по Вътрешни болести. 

 • Образование

  Образование

  2001г. - Завършва  Висше образование – Медицински университет София

  1995г. - завършва Езикова гимназия “Йоан Екзарх” - гр.Враца, профил английски език. 

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • 01.01.2017 - придобита специалност Медицинска Онкология
  • 01.01.2008г - придобита специалност Вътрешни болести
  • 2005 – придобита професионална квалификация по специалност “Здравен мениджмънт“
  • 2018 , Amsterdam, Netherlands – Участие в  ESMO Advanced Course on Unsolved Questions in Immuno-Oncology
  • 05.09.2016 – 30.09.2016 -  CECOG Targeted Drug Fellowship  Специализация за лечение с таргетна терапия, Отделение по медицина  I, Отделение по Онкология, Комплексен онкологичен център Виена, Медицински Университет Виена, Австрия
  • 2016 – Участие в  ESMO Preceptorship on ImmunoOncology, Сиена, Италия; 2015– Курс за Диагностика и Лечение на НЕТ, Упсала, Швеция
  • 2015 – Участие във 2-ри Мастърклас  на ЕSOSМО по Медицинска онкология за Източна Европа и Балканския регион в Братислава, Словакия
  • 2014  – Участва в  ESMO Preceptorship on Immunotherapy of cancer в Лозана, Швейцария.
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • ESMO
  • ASCO
  • IASLC
  • ESCO
  • БНДИО
  • Клуб Mлад онколог България