Д-р Елиз Тазимова

Лекар в Клиника по медицинска онкология

Д-р Тазимова има публикации в научни издания на теми лечение на рак на гърда, белодробен карцином, уро-генитални тумори и адренокортикален карцином.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Професионалните и интереси са в областта на лечение на солидните тумори по съвременните международни препоръки, използвайки таргетна и имунотерапия, както и индивидуализиране на медицинския подход към всеки отделен пациент и предоставяне на мултидисциплинарен подход в комплексното им лечение.

   

 • Професионален опит

  Професионален опит

  През 2014 - 2015 г. Работи като лекар-ординатор в отделение по Медицинска онкология към МБАЛ "Софиямед". От февруари 2015 г. е зачислена като редовен специализант в отделение по Медицинска Онкология на МБАЛ "Токуда Болница София" след успешно положен изпит, а през юни 2020 г. придобива специалност по Медицинска Онкология.

 • Образование

  Образование
  Завършва МУ София през 2013 г. 
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Д-р Тазимова е член на European Society for Medical Oncology (ESMO), American Society for Clinical Oncology (ASCO), Българско научно дружество по имуноонкология, Клуб Mлад онколог България.

  Участва в редица национални и международни конференции и обучителни програми като: ESMO Congress, ASCO Annual Meeting, San Antonio Breast Cancer Symposium, USA 12/2020; Global Expert Meeting - Advancing the Journey in Precision Medicine, Munich, Germany 11/2019; Expert Practice in Pancreatic cancer EACCME, Prague, Czech Republic  10/2019; ESMO Academy, Oxford University, UK 08/2019; Kiel Intense Melanoma Meeting, University Hospital Schleswig-Holstein Campus Kiel, Kiel, Germany 2018; Masterclass in Neuroendocrine tumors, Amsterdam, Netherlands 2017; Expert Practice in Gynecologic Malignancies, Berlin, Germany 2017.