Нуклеарната медицина е медицинска специалност, която се занимава с диагностика и лечение с помощта на биологичноактивни вещества, белязани с радионуклиди (радиофармацевтици), които се аплицират в човешкото тяло. Нуклеарномедицинските образни диагностични методи са молекуларни и функционални образни методи, които служат за визуализация, характеризиране и измерване на биологичните процеси на клетъчно ниво.

Хибридните диагностични методи SPECT/CT, PET/CT, които са най-съвременните нуклеарномедицински методи, представляват съчетание между структурноанатомичен и функционален метод в едно цялотелесно изследване. Те съчетават предимствата на всеки отделен метод и намаляват недостатъците му. По този начин става възможно специфичността и чувствителността на диагнозата да достигне до 100%. Хибридното изследване позволява да се получи едновременно функционален и структурноанатомичен образ на цялото тяло и само на един етап да се постави ранна и точна диагноза.

Най-новата апаратура за хибридна образна диагностика в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е представена с два скенера от последна генерация - SPECT/CT и PET/CT на Дженерал Електрик, с които е възможно осъществяване на всички нуклеарномедицински изследвания, които намират своето приложение при визуализациаята и проследяване на редица заболявания, засягащи сърдечно-съдовата система, ендокринната система, скелетно-двигателния апарат, на бъбреците, на белите дробове. Ролята на нуклеарната медицина при диагностика и проследяване на злокачествени заболявания е уникална, поради възможността за ранна и точна диагностика, както и за определяне на терапевтичния ефект след приложената терапия и ранно откриване на рецидив. Прекият контакт с колегите от образна диагностика, лъчетерапия, медицинска онкология и другите клинични специалности позволяват обсъждане на болните, работа в екип и вземане на най-правилното решение за терапевтичен подход и комплексното лечение на нашите болните.

Изследванията в Клиниката по Нуклеарна медицина се осъществяват след предварително депозиране на регистратурата на клиниката на следните документи:

  • медицинско направление/искане бланка МЗ №119/98 с обосновано искане за провеждане на изследването от насочващия лекар, копия от актуални епикризи и проведени образни изследвания.
  • Комисия от специалисти одобрява провеждане на РЕТ/СТ и SPECT/CT изследването и пациентът се уведомява по телефона.
  • В деня на изследването пациентът предоставя  талон 8А (процедура № 36 за PET/CT и процедура № 37 за SPECT/CT), издадени от специалист.
  • Изследването се провежда поне 2 седмици след химиотерапия, 6 седмици след операция и 12 седмици след лъчелечение.
  • Резултатите се получават до 2 работни дни на регистратурата на клиниката.

Телефони за справка и записвания: 02 413 7602

Video Gallery

picture

Пусни видео

08 "Разчитай на нас на всяка стъпка" - проф. д-р Антония Цоневска, Нуклеарна медицина

В осмото видео от поредицата „Пътеводител на пациентите с онкологични заболявания“ ви срещнем с проф. Антония Цоневска, която ще разясни защо тази специалност е част от всяка стъпка от диагностицирането и лечението на пациентите с онкологични заболявания.