Нуклеарна медицина

Миокардна перфузионна сцинтиграфия

Миокардната перфузионна сцинтиграфия е тест, при който се използват малки дози радиоактивни вещества за да се оцени кръвния ток, който преминава през сърдечния мускул, както и функцията на сърцето. Тъй като кръвоснабдяването на сърцето се увеличава при по-активна работа на сърцето, този тест обикновено се провежда след натоварване. При невъзможност за извършване на натоварване, то се предизвиква с ме-дикаменти. Ако е необходимо, тестът се повтаря в покой.

Защо се препоръчва провеждане на миокардна перфузионна сцинтиграфия?

Тази диагностична процедура представлява неинвазивен метод за оценка на предишни инциденти, свързани със сърцето, както и на риска за бъдещи сърдечни проблеми.

 • Определяне на риска от инфаркт на миокарда
 • Оценка на необходимостта от коронарна ангиография, ангиопластика или сърдечна операция.
 • Оценка на риска от сърдечен инцидент преди друга (не-сърдечна) операция
 • Определяне на зоните от сърдечния мускул, където кръвоснабдяването не е достатъчно.
 • Демонстрира каква част от сърдечния мускул има намалено кръ-воснабдяване.
 • Предоставя информация за помпената функция на сърцето
 • Определя обема на стар миокарден инфаркт и обема рисков миокард
 • Оценява успеха от ангиопластиката или коронарната байпас хирургична интервенция.
 • Оценява увреждането на миокарда от различни токсични вещества, включително след химиотерапия и лъчетерапия.

Рискови фактори за усложнения по време на процедурата

При насрочването на дата за теста, уведомете за заболявания или състояния, които биха ограничили способността ви за натоварване:

 • артрит
 • артроза на коленни или тазобедрени стави
 • нарушения на кръвооросяването или тромбофлебит на долните крайници
 • астма или хронично заболяване на белия дроб

Този тест може да е неподходящ при пациенти със следните заболявания:

 • Миокардит
 • Ритъмни нарушения (аритмия)
 • Скорошна белодробна инфекция
 • Коарктация на аортата
 • Бременност
 • Тежкостепенни стеснения (стенози) на аортната клапа
 • Тежкостепенна сърдечна недостатъчност, което се уточнява предварително с кардиолога.

Преди процедурата

Между 24 и 48 часа преди изследването не трябва да приемате следните храни и медикаменти:

 • Напитки съдържащи кофеин: кафе, чай, кола, енергийни напитки
 • Храни, съдържащи кофеин: шоколад, сладкиши, какао.
 • Болкоуспокояващи, съдържащи кофеин: Ацефин, саридон, Solpadeine
  Продукти, сърържащи теофилин.
 • Дипиридамол.
 • Бета блокери, дългодействащи нитропрепарати, калциеви антагонисти, по преценка на лекуващия кардиолог.

Пациентите трябва да се явят сутрин на гладно и да носят обичайните си лекарства. Единствено, ако приемат депонитро препарати трябва да са ги спрели от предишната сутрин - за 24 часа.

Носете свободни дрехи и удобни обувки, защото натоварването се извършва с велергометър. Понеже изследването може да се окаже продължително, носете си лека закуса.

Ако страдате от диабет, моля при инжектиране на инсулин, хапнете само 1/2 филийка хляб. Ако приемате противодиабетни лекарства през устата ги носете със себе си. Мъже, които имат окосмявне в областта на гърдите е необходимо да бъдат епилирани.

Съобщете на персонала, ако има вероятност да сте бременна, или кърмите.

По време на процедурата

Тестът се състои от една или две части: през първата част се извършва натоварването с велергометър и сканиране в състояние на „стрес“. Ако има промени на този етап, на втори етап се сканира отново, в състояние на покой.

Преди натоварването ще ви бъде измерено кръвното налягане и ЕКГ регистрация, за да се оцени работата на сърцето в покой. След това ще за-почнете да „карате“ велoeргометъра, като степените на трудност ще се увеличават на всеки две минути. В края на всеки интервал от две ми-нути ще бъде измервано отново кръвното налягане и провеждана ЕКГ.

Това се извършва от кардиолог, без да спира натоварването и той определя степента му. На върха на натоварването се инжектира веществото - радиофармацевтик след което въртите още 45 сек до 1 мин.

При наличие на стеснен коронарен съд, стар инфаркт и др. промени, навлизането на веществото е намалено, което се вижда като дефект в кръвоснабдяването. Разликите в кръвооросяването през здравите и болни съдове на сърцето при усилие се засилват.

Реинжектиране в покой с втора инжекция радиофармацевтик става по преценка на лекаря и 60 мин. по-късно отново се сканира сърцето Ви.


Възможни оплаквания по време на натоварването, за които се съобщава на кардиолога:

 • централна гръдна болка или напрежение в гърдите
 • дискомфорт в областта на долната челюст, врата, лявата ръка или корема

Няма документирана алергична реакция към посочения радиофармацевтик.

Указания след теста

След изследването пийте много вода и уринирайте по-често. Пазете околнитеда не сте в близост с бременни жени и малки деца до другата сутрин /24 часа/.